دکتر حنیف گلچین

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

h.golchin@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا فیزیک ذرات بنیادی-نظریه ریسمان , از 1388 تا 1393

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی , از 1384 تا 1387

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی فیزیک , از 1380 تا 1384

افتخارات و جوایز

 رتبه نخست آزمون ورودی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در گرایش ذرات بنیادی سال 1387

علاقمندی ها

 فیزیک و ترمودینامیک سیاه چاله ها

 جواب های سیاه چاله ای و کرمچاله ای در نظریات گرانش

 تحول کیهانی و نقش مدلهای ماده و انرژی تاریک در آن

 دوگانی سیاه چاله/ نظریه میدان کوانتمی همدیس

انتشارات

مقاله های مجله

1. Hanif Golchin, Sara Jamali, Esmaeil Ebrahimi, Interacting Dark Energy: Dynamical System Analysis

International Journal of Modern Physics D, 26(2017), no.09, 1750098, 2017

2. E. Ebrahimi, H. Golchin, A. Mehrabi, S.M.S. Movahed, Consistency of nonlinear interacting ghost dark energy with recent observations

International Journal of Modern Physics D, 26(2017), no.11, 1750124, 2017

3. E. Ebrahimi, H. Golchin, Non-Linearly Interacting Ghost Dark Energy in Brans-Dicke Cosmology

Canadian Journal of Physics, 94 (2016), no.10, 1001-1007, 2016

4. Ahmad Ghodsi, Hanif Golchin and M.M. Sheikh-Jabbari, More on five dimensional EVH black rings

Journal of High Energy Physics (JHEP), JHEP09(2014)036, 2014

5. Hanif Golchin, Ahmad Ghodsi and M.M. Sheikh-Jabbari, Dual 2d CFT identification of extremal black rings from holes

Journal of High Energy Physics (JHEP), JHEP10 (2013) 194, 2013

6. Mohammad R. Garousi, Hanif Golchin, On higher derivative corrections of tachyon action

Nuclear Physics B, B800, 547-564, 2008

دروس

دروس ترم جاری

 نسبیت (کارشناسی)

 فیزیک مدرن (کارشناسی)

 فیزیک 1 شیمی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 فیزیک مدرن 1 (کارشناسی)

 فیزیک پایه 1 و 2 و 3 (کارشناسی)

 مبانی فیزیک 3 (کارشناسی)

 فیزیک 1 و 2 فنی (کارشناسی)