اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

ghasemalizadeh@uk.ac.ir

 ایمیل

h.g.alizadeh@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار (پایان نامه: بخش پرتال بستر توسعه نرم افزار) , از 1380 تا 1384

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار (پایان نامه: ترکیب سرویس ها برای ارائه خدمات جدید در محیط گرید) , از 1384 تا 1387

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترا مهندسی کامپیوتر (پایان نامه: الگوریتم‌هایی برای مسائل پوشش حداکثری هندسی) , از 1387 تا 1393

فایل ها

 ذخیره و بازیابی ( ارسال فایل )

  1. منبع بخش اول درس
    از این جزوه فقط مطالب گفته شده در کلاس را مطالعه کنید.
  2. مثال های مرتبط با تمرین اول که در کلاس حل شد
  3. تمرین اول
    تحویل تا 20 فروردین 1396
  4. منبع زبان اصلی بخش دوم درس(بازیابی اطلاعات)
  5. تمرین سوم

علاقمندی ها

 تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها

 هندسه محاسباتی

 سیستم‌های جستجو و بازیابی اطلاعات

 سیستم‌های اطلاعات سازمانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Hossein Ghasemalizadeh Mohammadreza Razzazi, Output sensitive algorithm for covering many points

Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science, 17, 1, 309-3016, 2015

2. Taha Ghasemi Hossein Ghasemalizadeh Mohammadreza Razzazi, An Algorithmic Framework for Solving Geometric Covering Problems-with Applications

International Journal of Foundations of Computer Science, 25, 5, 623-639, 2014

3. Hossein Ghasemalizadeh Mohammadreza Razzazi, An Improved Approximation Algorithm for the Most Points Covering Problem

Theory of Computing Systems, 50, 3, 545-558, 2012

مهارت ها

 برنامه نویسی Java

 برنامه نویسی #C

 سامانه‌های هوشمند تلفنی

 برنامه نویسی وب