تحصیلات آکادمیک

 Brunel University

دکترا مهندسی صنایع( رساله دکتری) , تا 2006

 دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی صنایع , تا 1355

 university of Pittsburgh

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(گرایشOR) , تا 1978

 University of Pittsburgh

دکترا مهندسی صنایع(دروس دوره دکتری) , از 1985 تا 1986

انتشارات

کتاب ها

1. حمید بازرگان, مدل های موجودی 1

1395

2. حمید بازرگان, کتاب کنترل کیفیت آماری

1395

3. , جزوه سیستم های صف

1395

4. حمید بازرگان, جزوه در س پایایی برای دانشجویان ارشد

1395

5. حمید بازرگان, جزوه تحقیق در عملیات ا- مرداد95

1395

6. حمید بازرگان, آمار مهندسی

جهاد دانشگاهی کرمان, کرمان, 1392

7. بازرگان امین زاده, روشهای تولید

فرهنگ کرمان, کرمان, 1390

8. حمید بازرگان, مبحث برگزیده از مهندسی صنایع

دانشگاه باهنر, 1390

9. حميد بازرگان, CV

0

10. , جداول کنترل کیفیت

0