دکتر هادي وحداني فر

خلاصه

اینجانب هادی وحدانی فر دارای سطح سه(ارشد) تربیت مدرس حوزه علمیه قم در گرایش علوم عقلی و سطح چهار (دکترای ) فقه و اصول از حوزه علمیه قم می باشم.

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322322

انتشارات

کتاب ها

1. , درآمدی بر خداشناسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394

مقاله های مجله

1. , تحلیلی بر حدیث ادعای شیعه گری به صرف محبت اهل بیت

معرفت, شماره 26, صفحات 105 تا 115, 1396

مقاله های کنفرانس

1. , واکاوی دلائل عقلی اثبات روح ، مبنایی برای گستره ی اخلاق و تربیت اسلامی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، حقوق ، اقتصاد و عوم انسانی, ایران - رشت, 0

دروس

دروس ترم های گذشته

 درس اندیشه اسلامی 1 و 2 ، اخلاق اسلامی ، دانش خانواده ، منطق، معرفت شناسی، صحیفه سجادیه، کلام اسلامی، علم الحدیث (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 کلام اسلامی

 اندیشه اسلامی 1

 صحیفه سجادیه

 اندیشه اسلامی

 اخلاق اسلامی

4واحد

 اندیشه اسلامی 2

 کلام اسلامی

 اندیشه اسلامی 2