دکتر حسن صفرنيا

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

dr.Safarnia@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

31322738--034 31322737

تحصیلات آکادمیک

 استانبول

کارشناسی مدیریت حسابداری , از 1974 تا 1978

 استانبول

دکترا رشته مدیریت بازرگانی (پایان نامه: بررسی تولید و مصرف نفت خام و فراورده های نفتی درجمهوری اسلامی ایران) , از 1983 تا 1988

علاقمندی ها

 بازاریابی

زبان ها

ترکی استانبولی

مسلط

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. حسن صفر نیا, مدیریت خر ید، انبارداری و توزیع

نور علم, تهران, 1393

2. حسن صفرنیا, سرگذشت پژوهی سردار شهید محمد رضا مرادی

بنیاد شهید استان کرمان, کرمان, 1377

مقاله های مجله

1. ابزري مهدي‌, انصاري محمداسماعيل, صفرنيا حسن, عباسي عباس, بررسي تاثير تناسب فرد- سازمان بر نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه

فصلنامه انجمن علوم مديريت, ، سال سوم, شماره 10, 0

مهارت ها

 Microsoft Office