دکتر حبيب الله سعيدي

خلاصه

.

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

saeedi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 اصفهان

دیپلم ریاضی فیزیک (پایان نامه: .) , از 1374 تا 1378

دبیرستان نمونه آیت الله طالقانی

 دانشگاه رازی کرمانشاه

کارشناسی ریاضی محض , از 1378 تا 1382

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی-آنالیز عددی (پایان نامه: مساله مقدار ویژه معکوس) , از 1382 تا 1386

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی کاربردی-آنالیز عددی (پایان نامه: حل عددی معادلات انتگرال و دیفراتسیل با مرتبه کسری) , از 1385 تا 1389

علاقمندی ها

 حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل، حساب دیفرانسیل و انتگرال کسری، جبر خطی عددی

مهارت ها

 برنامه نویسی ریاضی با نرم افزار مت لب