دکتر حميد صباحی گراغانی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

h.sabahi@uk.ac.ir

 موبایل

3291

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران پردیس قم (فارابی)

کارشناسی زبا ن و ادبیات عربی , از 1384 تا 1388

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی (پایان نامه: شرح و ترجمه دیوان زهیر ابن ابی سلمی) , از 1388 تا 1390

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا زبان و ادبیات عربی (پایان نامه: بررسی زبان شناختی و روان شناختی تصاویر بیانی در قرآن کریم (موردپژوهانه سوره بقره)) , از 1390 تا 1393

افتخارات و جوایز

 رتبه سوم کشوری آزمون کارشناسی ارشد

علاقمندی ها

 پژوهش های ادبی-قرآنی و نقد ادبی

زبان ها

عربی

مسلط

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. , شرح و ترجمه گزیده ای از شعر جاهلی

راشدین, تهران, 1393

مقاله های مجله

1. , التناص القرآنی فی شعر محمد مهدی الجواهری

مجلة لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة, العدد 15, 2014

2. , بررسی استعارة مفهومی در سوره بقره(رویکرد زبان‌شناسیِ شناختی)

نشریه ادب و زبان, 19, 39, 85-108, 1395

3. , بررسی روانشناختی تشبیه در سوره بقره

فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی, سال دوم (پیاپی5), شماره اول, 1393

4. , منفلوطی در کشاکش نوآوری اسلوب و ابتذال مضمون

مجله اللغة و الأدب العربي, العدد 1, 1390

5. , بررسی زبانشناختی استعاره های مربوط به اعضای بدن درسوره بقره (رویکرد شناختی)

پژوهش های قرآنی در ادبیات, 0
پذیرش

مقاله های کنفرانس

1. , نقش فرهنگ در آموزش زبان عربی

دومین کنگره بین المللی ابعاد جدید علم زبان, دانشگاه شهید بهشتی, 1395

2. , ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻩ. ی ﺑﻘﺮﻩ

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی با محوریت بلاغت و نقد ادبی, کردستان, 1394

3. , زیبایی شناسی کنایه های قرآن در بیان روابط جنسی

همایش ملی قران کریم و هنر, قم, 1392

4. , سبک شناسی خطبه شقشقیه

همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات, قم, 1391