دکتر هانيه نيكخواه

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

h.nikkhah@uk.ac.ir

 ایمیل

haniehnikkhah@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه هنر تهران

کارشناسی صنایع دستی (پایان نامه: بررسی کاشی های زرین فام نقش برجسته ایران در قرن 7 ه.ق و ساخت لعاب زرین فام) , از 1366 تا 1372

 دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد پژوهش هنر (پایان نامه: زیبایی شناسی و بررسی سفالینه های زرین فام ایران در قرن 7 ه.ق) , از 1376 تا 1379

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا پژوهش هنر (پایان نامه: واکاوی خاستگاه سفال زرین فام ایران) , از 1387 تا 1393

تجربیات

 مدير گروه هنرهاي سنتي

دانشكده هنر و معماری صبا, کرمان, از 1382 تا 1386

 معاون آموزشی

دانشكده هنر و معماری صبا, کرمان, از 1386 تا 1387

 دبیر علمی همایش «گنجینه های از یاد رفته هنر کرمان»

دانشکده هنر و معماری صبا, کرمان, از 1387 تا 1387

 کارگروه علمی همایش « بررسی تعاملات فرهنگی وهنری شیراز و کرمان »

دانشکده هنر و معماری صبا, کرمان, از 1387 تا 1387

 معاونت پژوهشي

دانشکده هنر و معماری صبا, کرمان, از 1382 تا 1383

 مدير گروه فرش

دانشكده هنر و معماری صبا, کرمان, از 1383 تا 1387

افتخارات و جوایز

 نهمين جشنواره نقد کتاب

منتقد برگزيده کشوری در حوزه هنر,

بنا به نظر و انتخاب هيئت داوران جشنواره نقد کتاب( 24 بهمن 1391)؛ مقاله « نگاهی بر سفال زرين فام ايرانی»{ هانيه نيکخواه" نگاهی بر سفال زرين فام ايرانی " کتاب ماه هنر، شماره 151، فروردين 1390، صص 76- 87.} به عنوان نقد برگزيده حوزه هنر شناخته شد.

 اولین جشنواره فرش استان کرمان

مدرس برجسته فرش,

دریافت لوح تقدیر به عنوان مدرس برجسته فرش در« اولین جشنواره فرش استان کرمان » ، 4 تیر 1387.

 جشنواره پژوهش و فناوری استان کرمان

پژوهشگر برتر دانشکده هنر,

دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده هنر در« جشنواره پژوهش و فناوری سال 1387 استان کرمان» ،11دی ماه 1387 .

علاقمندی ها

 هنر ايران در دوره اسلامی – هنرهای سنتی ايران- فرش ایران – سفال دوره اسلامی- سفال زرین فام

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

پژوهشگر, از 1372 تا 1374

 سازمان ميراث فرهنگي تهران

پژوهش هنرهای سنتی, از 1374 تا 1375

 سازمان ميراث فرهنگي كرمان

پژوهش هنرهای سنتی, از 1375 تا 1382

طرح های تحقیقاتی

 مستند سازي هنرهاي سنتي زرند،كهنوج ،منوجان،و بافت

از 1386 تا 1387

 مستند سازي هنرهاي سنتي شهر بابك

از 1384 تا 1384

انتشارات

مقاله های مجله

1. هانیه نیکخواه، محمد خزایی، غلامعلی حاتم، جواد نیستانی, واکاوی رازهای تداوم هزار ساله تصویرِ بهرام‌گور و آزاده

دو فصلنامه علمی- پژوهشی " نامه هنرهای تجسمی و کاربردی", 10, 35 -19, 1391

2. هانيه نيکخواه، سارا رضوانی ، مهران هوشيار, بازشناسی قالی کرمان در دوره صفويه

کتاب ماه هنر, 166, 30- 37, 1391

3. هانيه نيکخواه, نگاهی بر سفال زرين فام ايرانی

کتاب ماه هنر, 151, 76-87, 1390

4. هانيه نيکخواه ، محمد خزايی, رها شدن انسان نورانی

کتاب ماه هنر, 153, 96-101, 1390

5. هانيه نيکخواه، حسنعلی پورمند, بازشناسی نمادهای بنيادين موثر در شکل گيری هاله تقدس

کتاب ماه هنر, 154, 52-63, 1390

6. هانيه نيکخواه، محمد خزايی ، غلامعلی حاتم، جواد نيستانی, بازتاب شکل گيری دو پديده اجتماعی بر سفال های زرين فام در دوره سلجوقي( پيدايش طبقه متوسط و مردمی شدن هنر )

مطالعات تاريخ فرهنگی, 9, 125- 107, 1390

7. هانيه نيکخواه؛ علی شيخ مهدی, رهيافتی به سياست های فرهنگی ايلخانان در سده هفتم هجری در واکاوی نقوش سفال های زرين فام ايران

دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامی, 13, 129- 109, 1389

مقاله های کنفرانس

1. هانیه نیکخواه, بازتاب شکل گيری دو پديده اجتماعی بر سفال های زرين فام در دوره سلجوقيان

همايش بِين المللی فرهنگ و تمدن ايران در دوره سلجوقيان, تهران, 1391

2. هانیه نیکخواه, معرفی و احیا گلیم سیخ برچین شهربابک کرمان

همایش گنجینه های از یادرفته هنر ایران, کرمان, 1387

3. محمد جواد کارآمد، هانیه نیکخواه، مجید نصیری برومند, میزان علاقه مندی به رشته تحصیلی در دانشجویان فرش و نقاشی دانشکده هنر

دومین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف, تهران, 1386
دانشجویان فرش و نقاشی دانشکده هنر، 30 آبان 1386، تهران.

4. , بازشناسی فرش کرمان در عصر صفوی

همایش کرمان عصرصفوی, کرمان, 1385

5. , بررسی جایگاه قالی کرمان در دوره قاجاریان

همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی, بیرجند, 0
۴و ۵ آذر ۱۳۹۴

مهارت ها

 هنرهای سنتی ایران- صنایع دستی- سفالگری، نگارگری، تذهیب، قلمزنی و ...

دروس

دروس ترم های گذشته

 اشنايي باهنرهاي سنتي ايران (کارشناسی)

 پژوهش درفرش ايران (کارشناسی)

 تاریخ فرش ایران (کارشناسی)

 سيرتحول وتطورنقوش وتمادهادرهنر (کارشناسی)

 هندسه نقوش درهنرهاي سنتي ايران2 (کارشناسی)

 هندسه نقوش درهنرهاي سنتي ايران1 (کارشناسی)

 كارگاه رنگرزي سنتي 1 (کارشناسی)

 شناخت وتحليل فرش هاي موزه هاي ايران (کارشناسی)

 شناخت انواع مختلف نقوش قالي 1 (کارشناسی)

 شناخت انواع مختلف نقوش قالي 2 (کارشناسی)

 كاراموزي پژوهش درهنرهاي سنتی ایران (کارشناسی)

 كاراموزي رشته فرش (کارشناسی)

 طرح اشياء درتمدن اسلامي (کارشناسی)

 حفظواحياء هنرهاي سنتي (کارشناسی)

 بررسي طرح هاونقوش قالي ايران (کارشناسی)

 اشنايي بامواداوليه وابزار (کارشناسی)

 كارگاه هنرهاي سنتي 4( سفالگری) (کارشناسی)

 كارگاه هنرهاي سنتي 5( نگارگری) (کارشناسی)

 موزه داري فرش (کارشناسی)

 زبان تخصصي فرش (کارشناسی)

 هنر در تمدن اسلامي 1 (کارشناسی)

 هنر در تمدن اسلامي 2 (کارشناسی)

 سير تحول نقش در هنر ايران (کارشناسی)

 شناخت طرح و نقش فرش ايران 1 (کارشناسی)

 شناخت طرح و نقش فرش ايران 2 (کارشناسی)

 پژوهش در فرش (کارشناسی)

 ايرانشناسي (کارشناسی)

 آشنايي با بافته هاي سنتي ايران (کارشناسی)