دکتر حميد مرتضي پور

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431323312

 آدرس

دانشگاه شهیدباهنر کرمان- بخش مکانیک بیوسیستم

 ایمیل

h.mortezapour@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ماشین های کشاورزی (پایان نامه: موتورهای گاز سوز) , از 1379 تا 1383

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی (پایان نامه: طراحی، ساخت و ارزیابی جداکننده دوار هیدرولیکی برای کمباین برداشت کلزا) , از 1383 تا 1385

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکترا مکانیک ماشین های کشاورزی (پایان نامه: طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی ترکیبی فتوولتائیک-گرمائی مجهز به پمپ حرارتی برای زعفران) , از 1387 تا 1391

تجربیات

 - تصویب طرح و تاسیس شرکت دانش بنیان با عنوان " پکیج¬ های دومنظوره¬ ی خورشیدی ترکیبی فتوولتائیک" در بنیاد ملی نخبگان، خراسان جنوبی در سال 1390.

دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 عضو کمیسیون تدوین استاندارد ملی با عنوان " مدول فتوولتاییک - تعیین مقاومت مدول های فتوولتاییک در برابرتگرگ به وسیله اصابت گلوله های یخی پرتاب شونده" شماره 14117، در سال 1390

دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 عضو کمیسیون تدوین استاندارد ملی با عنوان " مدول های فتوولتاییک - روش آزمون استاندارد برای غوطه وری تاثیرات ناشی از فرو کردن در آب اسید وآزمون درجه حرارت مدول های فتوولتاییک برای محیط های دریایی" شماره 14116، در سال 1390.

دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 - عضو کمیسیون تدوین استاندارد ملی با عنوان " مدول فتوولتاییک – کالیبراسیون اولیه سلول های فتوولتاییک زمینی غیرمتمرکز با استفاده از یک طیف جدولی" شماره 14118، در سال 1390

دانشگاه شهید باهنر کرمان,

فایل ها

 برنامه هفتگی ( ارسال فایل )

افتخارات و جوایز

 کسب سطح آمادگی فناوری 8 از 9 با عنوان طرح " خشک کن خورشیدی ترکیبی" در هفدهمین نمایشگاه دستاوردها پژوهش و فنآوری (TRL) وزارت علوم، تحقیقات فناوری در سال 1395

 کسب سطح آمادگی فناوری 9 از 9 با عنوان طرح " آب شیرین کن خورشیدی فتوولتائیک-گرمائی" در هجدهمین نمایشگاه دستاوردها پژوهش و فنآوری (TRL) وزارت علوم، تحقیقات فناوری در سال1396

 دانش آموخته رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز سال 85 با معدل 18.71

 دانش آموخته رتبه اول دکتری مهندسی مکانیک ماشنهای کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس سال 91 با معدل 19.04

 انتخاب شده به عنوان یکی از مخترعان برتر جشنواره منطقه ای اختراعات کویر در سال 1391

 کسب سطح آمادگی فناوری 9 از 9 با عنوان طرح " آب گرم کن خورشیدی فتوولتائیک-گرمائی" در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردها پژوهش و فنآوری (TRL) وزارت علوم، تحقیقات فناوری در سال 1394

علاقمندی ها

 سامانه های فتوولتائیک-گرمائی

 طراحی و ساخت خشک کن های خورشیدی

 تحلیل سامانه های خورشیدی با TRNSYS

 طراحی و ساخت آب شیرین کنهای خورشیدی

 خشک کنهای پمپ حرارتی

طرح های تحقیقاتی

 ساخت و ارزیابی آب گرم کن خورشیدی ترکیبی فتوولتائیک-گرمائی برای مدارس روستائی

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان, از تیرماه 93 تا آبان 93

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mahdiyeh Dorouzia, Hamid Mortezapour, Hamid-Reza Akhavan, Ahmad Ghazanfari Moghaddama, Tomato slices drying in a liquid desiccant-assisted solar dryer coupled with a photovoltaic-thermal regeneration system

Solar Energy, 162, 364-371, 2018

2. Mortezapour, H. Maghsoudi, H., Rekabi, M., Kinetics and Artificial Neural Network Prediction of Pistachio Drying in an Infrared Assisted Solar Dryer

Jordan Journal of Agricultural Sciences, 2017

3. Mortezapour, H., Rashedi, S.J., Akhavan, H.R., Maghsoudi, H, Experimental Analysis of a Solar Dryer Equipped with a Novel Heat Recovery System for Onion Drying

Journal of Agricultural Science and Technology, 19, 1227-1240, 2017

4. Ebrahimzadeh,R., Ghazanfari Moghaddam, A., Sarcheshmehpour, M. and Mortezapour, H, A novel kinetic modeling method for the stabilization phase of the composting process for biodegradation of solid wastes

Waste Management & Research, 1-11, 2017

5. Mortezapour, H., Ghobadian, B., Khoshtaghaza, M. H., and Minaei, S, Drying kinetics and quality characteristics of saffron dried with a heat pump assisted hybrid photovoltaic-thermal solar dryer

Journal of Agricultural Science and Technology, 16, 33-45, 2014

6. Mortezapour, H., Ghobadian, B., Minaei, S., and Khoshtaghaza, M. H., Saffron Drying with a Heat Pump–Assisted Hybrid Photovoltaic–Thermal Solar Dryer

Drying Technology, 30, 560-566, 2012

7. Mortezapour, H., Ghobadian, B., Khoshtaghaza, M. H., and Minaei, S., Performance Analysis of a Two-way Hybrid PV/Thermal Solar Collector

Journal of Agricultural Science and Technology, 14, 767-780, 2012

8. جعفری، م.، مرتضی پور، ح.، جعفری نعیمی، ک. و مهارلوئی، م.م., بررسی عملکرد سامانه گرمایش خورشیدی گلخانه مجهز به متمرکزکننده سهموی و مبدل حرارتی دو منظوره

نشریه ماشین های کشاورزی, 7, 364-378, 1396

9. پورقاسمی رنجبر، م.، مرتضی پور، ح.، مقصودی، ح. و علوی، ن.،, بررسی خشک کردن پسته در یک خشک‌کن خورشیدی مجهز به سامانه‌ی بازیافت حرارتی هوا به هوا.

مجله مهندسی بیوسیستم ایران, 48, 19-28, 1396

10. رحیمی، م.ر.، جعفری نعیمی، ک.، مقصودی، ح. و مرتضی پور، ح., طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت‌ پشت تراکتوری سیر

مجله مهندسی بیوسیستم ایران, 48, 119-125, 1396

11. مرتضی پور، ح. مشیری راد، س و اخباری، م., بررسی امکان جداکردن ناخالصی‌ها از کلاله‌ی زعفران با استفاده از یک جداکننده‌ی الکترواستاتیک

نشریه ماشینهای کشاورزی., 5, 44-51, 1394

12. رزمی پور، م.، علوی نائینی، ن.، مرتضی پور، ح. و غضنفری مقدم، ا., ارزیابی عملکرد خشک‌کن خورشیدی با جمع کننده‌ دارای صفحه جاذب پره دار سوراخدار مجهز به سامانه کنترل هوای خشک کننده برای خشک کردن شوید

نشریه ماشین های کشاورزی, 5, 134-142, 1394

13. هدایت، م.، مرتضی پور، ح.، مقصودی، ح.، شمسی، م., بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه بازیافت حرارتی برای خشک کردن نعناع.

مجله مهندسی بیوسیستم ایران, 1394

14. صدوقی، م.ک.، جعفری نعیمی، ک، مرتضی پور، ح, ساخت و ارزیابی مکانیزم پنوماتیک برداشت گردو

علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی, 2, 76-84, 1394

15. آق خاني، م. ح. ، عباسپور فرد، م.ح.، بياتي، م. ر.، مرتضي پور،ح.، ساعدي، س. ا. و مقيمي، ع., بررسي عملكرد يك خشك كن خورشيدي مجهز به سامانه گردش هواي بسته و محفظه جاذب رطوبت

نشریه ماشین¬های کشاورزی, 2, 92-103, 1392

16. مرتضی پور، م.، رئوفت، م. ح. و کامگار، س., ساخت و ارزیابی جداکننده دوار هیدرولیکی جهت برداشت کلزا.

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 47, 181-186, 1388

17. Masoud Mohammadi Sardouei, Hamid Mortezapour, Kazem Jafari Naeimi, Temperature Distribution and Efficiency Assessment of Different PVT Water Collector Designs

SADHANA, 0

18. پورقاسمی رنجبر، م.، مرتضی پور، ح.، علوی، ن, بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی فعال مجهز به گرم کن الکتریکی و سامانه بازیافت انرژی.

نشریه انرژی ایران, 0

مقاله های کنفرانس

1. , Financial Investigation of Using Solar-Powered LED for Park Lighting in Iran

The European Workshop & Conference on Renewable Energy Systems, Antalya, TURKEY, 2012

2. Dadashzadeh, M., Zomorodian, A., and Mortezapour, H., Experimental study of a cabinet solar dryer in mixed and indirect modes

the 10th International Conference on Sustainable Energy Technologies, Turkey, 2011

3. محمدي ساردوئي، م. مرتضي پور، ح.، محمد جعفری، م. و جعفري نعيمي، ک, بررسي عملكرد سامانه فتوولتائيك- گرمائي آبي در ايران.

اولین کنگره سالانه جهان و بحران انرژی, شیراز, 1394

4. رسولی نیا، م. ح.، عربپور داهویی، ر. و حمید مرتضی پور، ح., بررسی سینتیک خشک شدن و مدلسازی سبزی جعفری با استفاده از خشک‌کن ترکیبی جریان هوای گرم - مادون قرمز.

نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران, تهران, 1394

5. مرتضی پور، ح.، مقصودی، ح.، رکابی، م. و نقدی نسب،, بررسي عملكرد سامانه خورشيدي تركيبي فتوولتائيك-گرمائي بعنوان مولد آبگرم و الكتريسيته

اولين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي, تهران, 1393

6. محمدی ساردوئی، م.، مرتضی پور،, بررسي عملكرد سامانه فتوولتائيك گرمائي آبي توسط نرم افزار TRNSYS

اولين همايش ملي كشاورزي، محيط زيست و امنيت غذائي, جیرفت, 1393

7. پورقاسمی رنجبر، م.، علوی نائینی، ن.، مرتضی پور، ح, سينتيك خشك كردن پسته با استفاد از خشك كن خورشيدي مجهز به سامانه كنترل دما و بازيافت حرارتي.

اولين همايش ملي كشاورزي، محيط زيست و امنيت غذائي, جیرفت, 1393

8. محسن پورقاسمی رنجبر - سیدناصر علوی - حمید مرتضی پور, بررسی سینتیک خشک شدن گوجه فرنگی با استفاده از روش سنتی و خشککن خورشیدی

چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک, ماهان, 1393

9. داداش زاده، م. و مرتضي پور، ح., مدلسازی ریاضی فرایند خشک کردن زردآلو در یک خشک کن خورشیدی با جریان اجباری در دو حالت مختلط و غیر مستقیم.

هفتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی, شیراز, 1391

10. داداش زاده، م. و مرتضی پور، ح., بررسی انواع خشک¬کن های خورشیدی برای خشک کردن انگور.

پنجمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی, مشهد مقدس, 1387

11. جواد کرم پور سعادت آبادی، محسن شمسی، حمید مرتضی پور, تاثیر بارگذاری بر عملکرد یک ماشین بالارو از درخت خرما

اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, جیرفت, 0

دروس

دروس ترم جاری

 مقاومت مصالح 1 (کارشناسی)

 مقاومت مصالح 2 (کارشناسی)

 مکانیک سیالات (کارشناسی)

 آزمایشگاه مقاومت مصالح (کارشناسی)

 انتقال حرارت پیشرفته (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 ماشینهای کشاورزی عمومی (کارشناسی)

 استاتیک (کارشناسی)

 مباحث نوین در ماشینهای کشاورزی (کارشناسی ارشد)

 سامانه های فتوولتائیک در کشاورزی (کارشناسی ارشد)