دکتر حميدرضا مشايخي

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

0098-911-3317332

 ایمیل

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی فیزیک کاربردی , از 1364 تا 1368

 انگلستان

کارشناسی ارشد فیزیک سیستم های مخابرات نوری (پایان نامه: نویز در سیستم های مخابرات نوری) , از 1371 تا 1372

 انگلستان

دکترا آشکار ساز های نوری (پایان نامه: مطالعه تجربی و عددی آشکار ساز های نوری فلز-نیمه هادی-فلز پس دریچه دار شده) , از 1372 تا 1377

فایل ها

 Project No 9: Signal Processing -Sound Frequency ( ارسال فایل )

 Computer app in Optics and Laser ( ارسال فایل )

 1. Reference
 2. Engineering-Optics-with-MATLAB
  Ref 1
 3. Fraunhofer diffraction_Good
  Ref 2
 4. References
  ref 3
 5. Matlab code_Project 3
  This code calculates diffrection pattern of a rectangular aperture
 6. Fraunhofer Diffraction of a Circular apperture Using FFT2
  Fraunhofer Diffraction of a Circular apperture Using FFT2
 7. Fraun_Diff_using dblquad for rect. aperture
  Calculating Fraunhofer Diffractin for Rectgular aperture using Matlab's dblquad function
 8. Diffraction Pattern Using Fill-Patch
  Diffraction Pattern Using Fill-Patch
 9. Text on Fourier Series and Project 8 problems -series 1- Deadline 94-02-22
  Project 8 problems -series 1 Deadline 94-02-22
 10. ّFraunhofer_FFT_Imread_PPT_Gif
  Diffraction patern of shapes generated in Power Point and saved as gif images
 11. Project 8_Find the Fourier series _Deadline 94-02-22
  Project 8 problems -series 2 Deadline 94-02-22
 12. Matlab Tutorials
  آموزش متلب

 Project No 1_Polarization ( ارسال فایل )

 Project No 2_Ray Tracing_Matrix Method ( ارسال فایل )

 project No 3 ( ارسال فایل )

 Interferometry and Holography ( ارسال فایل )

 1. Interferometry and Holography_Part 2_Holography
  Part 2_Holography

 Project No 4_Circular Aperture-Direct integration ( ارسال فایل )

 Project No 5_Triangular Aperture-FFT Method ( ارسال فایل )

 Project No. 6_Diffraction pattern_Your name ( ارسال فایل )

 Project No. 7_Diffraction_Fill_Patch_A cross sign ( ارسال فایل )

 Project No. 8_Fourier series ( ارسال فایل )

 Project No 10: Surface of revolution -Diffraction Patern ( ارسال فایل )

علاقمندی ها

 دوچرخه سواری-پیاده روی-کوه پیمایی- بدمینتون

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

مهارت ها

 محاسبات عددی، شبیه سازی عددی

برنامه های کلاسی

 فوتونیک 1

- شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30

 اپتیک فیزیکی

- یک شنبه 11:30 تا 13:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30

 آشنایی با نرم افزار

- شنبه 13:30 تا 15:30 - دوشنبه 09:30 تا 11:30

 آز اپتیک

- یک شنبه 13:30 تا 15:30 - سه شنبه 13:30 تا 15:30

 فیزیک محاسباتی

- یک شنبه 07:30 تا 09:30