دکتر حامد مالكي

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

989140538946+

 ایمیل

hamed.maleki@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

034-3132-2867

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه یوهان گوتنبرگ ماینس- آلمان

دکترا فیزیک ماده چگال , از 1386 تا 1390

 دانشگاه بیرجند

کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد , از 1383 تا 1386

 دانشگاه بیرجند

کارشناسی فیزیک حالت جامد , از 13379 تا 1383

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

آلمانی

سطح میانی

دروس

دروس ترم جاری

 فیزیک ماده چگال 1 (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 حرارت (کارشناسی)

 فیزیک2 (کارشناسی)

 فیزیک پایه 3 (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 مرضیه حاصلپور

بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت بیسموت BiFeO_3 تهیه شده به روش هم رسوبی, شهید باهنر کرمان

 ثریا زین الدینی

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی پلیمرهای ستاره‌ای شاخه‌دار, پیام نور تهران

 صدیقه ملک قاسمی

دانشگاه بیرجند

 سوسن مومن زاده جهرمی

دانشگاه بیرجند