دکتر حميدرضا خوارزمي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

hamidrezakharazmi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 کرمان

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: تکوین و تحول قهرمان در اسطوره ها و حماسۀ ملی ایران) , از 1388 تا 1393

 کرمان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: تداعی معانی و افکار در شاهنامه فردوسی) , از 1383 تا 1385

 دانشگاه هرمزگان- بندرعباس

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی , از 1387 تا 1381

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

عربی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 تصحیح سالارنامه

از 12/12/94 تا در حال چاپ

اثر عقیلی کرمانی تصحیح اتمام پذیرفته

 تصیحیح اثر حماسی صحیفه قاصریه

شخصی, از 1397 تا 1399

انتشارات

کتاب ها

1. حمیدرضا خوارزمی- وحید قنبری ننیز, تصحیح کتاب سالارنامه

نشر تاریخ ایران, تهران, 1398

2. حمیدرضا خوارزمی, تکوین و تحول قهرمانان از اسطوره به حماسه ملی ایران

اطلاعات, تهران, 1396

مقاله های مجله

1. پوران علیپور حمیدرضا خوارزمی, تحليل ساختار جامعه ي آرماني در شعر سهراب سپهري و جبران خليل جبران

دراسات الادبیه, 82 و 83, 134 تا 172, 2014

2. , معرفت شناسی از منظر مولانا

پژوهشنامه عرفان, سال دهم, شماره بیستم, 19 - 40, 1398

3. حمیدرضا خوارزمی, نگاهي به تطبيق شخصيت هاي حماسي شاهنامه با چهره هاي تاريخي در كتاب نامi باستان ميرزا آقاخان كرماني

جستارهاي ادبي, 4, 50, 49- 77, 1397

4. حمیدرضا خوارزمی؛ سید امیر جهادی, نقد و تحليل ناصرخسرو درباره نحله هاي فكري

كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي, 37, 19, 219-253, 1397

5. حمیدرضا خوارزمی, متن شناسی و معرفی کتاب حماسی سالارنامه

متن شناسی ادب فارسی, 92, 1, 23, 1397

6. حمیدرضا خوارزمی- وحید قنبری, متن شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری

پژوهشنامه ادب حماسی, 14, 1, 127- 147, 1397

7. سیدامیر جهادی. حمیدرضا خوارزمی, سبک شناسی نورس چمن در فن ترسل

فنون ادبی اصفهان, 9, 4, 79- 90, 1396

8. حمیدرضا خوارزمی حسین الله توکلی, طلسم و طلسم شكني در فرهنگ عام جبال بارز جيرفت

فرهنگ و ادبيات عامه, سال 5, 16, 137 تا 160, 1396

9. حمیدرضا خوارزمی, تحليل جهانبيني مولانا و فلوطين

ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي, سال 12, 45, 61 تا 89, 1395

10. حمیدرضا خوارزمی, ريشه ی افكار فلسفي و كلامي ناصر خسرو در انديشه هاي فلوطين

ادب و زبان, سال 18, 38, 105 تا 129, 1394

11. حمیدرضا خوارزمی, ارتباط مراعات النظير و تداعي معاني و سير تحو ل آن ها

پژوهش های بلاغی, سال چهارم, 13, 57 تا 75, 1394

12. حمیدرضا خوارزمی, يكي از ژرف ساخت هاي آزمون همسرگزيني در حماس ملي

دو فصل نامه ادبیات حماسی, سال 2, 4, 29 تا 52, 1394

13. حمیدرضا خوارزمی محمدرضا صرفی محمود مدبری عنایت الله شریف¬پور, تكوين و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه

فصلنامه علمي پژوهشي ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي, پاییز و زمستان 1392, 9 ش 33 زمستان 92, از صفحه 63 تا 8, 1392

14. حمیدرضا خوارزمی محمدرضا صرفی محمود مدبری عنایت الله شریف¬پور, بررسي تطبيقي بن مايه گناه در زندگي قهرمانان حماسه و اسطوره

نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان, سال پنجم, شماره 9, 53 تا 74, 1392

15. حمیدرضا خوارزمی, باور بلاگرداني در شاهنامه

فرهنگ و ادبيات عامه, یک, 2, 1 تا 24, 1392

مقاله های کنفرانس

1. وحید قنبری- حمیدرضا خوارزمی, معرفي و متن شناسي ولي نامه (تذكره الاولياي منظوم)

نخستين همايش بين المللي زبان فارسي و انديشه ايراني- اسلامي (فريدالدين عطار نيشابوري), تهران, 1355- 1369, 1397

2. حمیدرضا خوارزمی و سیدامیر جهادی, وطن و پايداري وطني ايرانيان در شاهنامه فردوسي

ششمين كنگره سراسري ادبيات پايداري, کرمان. دانشگاه شهیدباهنر, 1395

3. سید امیر جهادی. حمیدرضا خوارزمی, بررسي و تحليل مول فه هاي پايداري در ديوان ابن يمين

پنجمين كنگره سراسري ادبيات پايداري, کرمان . دانشگاه شهید باهنر, 1394

4. حمیدرضا خوارزمی, تداعي معاني آب و آتش در شاهنامه ي فردوسی

شاهنامه ي فردوسي و مطالعات هنري, مشهد, 1393

5. حمیدرضا خوارزمی, رد پاي حماسه در آثار نزاري قهستاني

همايش ملي نقد و تحليل زندگي، شعر و انديشه ي حكيم نزاري قهستاني, بیرجند, 1400 تا 1415, 1393

6. , سيري در مضمون و فكر غزليات نزاري قهستاني

همايش ملي نقد و تحليل زندگي، شعر و انديشه حكيم نزاري قهستاني, بیرجند, مجموعه مقالات همایش, 1587 تا 1607, 1393

7. حمیدرضا خوارزمی و علی جهانشاهی, تعامل يا تداخل فرهنگ عامه در اسطوره

نخستين همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه, رفسنجان, 1 تا 16, 1393

8. , فارسي عمومي،اهميت و آسيب شناسي آن

نخستين همايش آموزش زبان فارسي, تهران. دانشگاه تربیت مدرس, 1393

9. علی جهانشاهی افشار و حمیدرضا خوارزمی, حوزه ي كاركرد اسطوره اي فر در ادبيات عامه

نخستين همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه, رفسنجان, 1 تا 35, 0

10. , بن مايه هاي پايداري در داستان ضحاك

پنجمين كنگره ي سراسري ادبيات پايداري, کرمان. دانشگاه شهیدباهنر, 329 تا 355, 0
حمیدرضا خوارزمی. علی جهانشاهی

دروس

دروس ترم جاری

 نگارش فارسي (کارشناسی)

رشته زبان انگلیسی

 متون نظم (۵) قسمت اول: اشعار سعدي (کارشناسی)

 دستورزبان فارسي ۱ (کارشناسی)

 بلاغت ۲ بديع وبيان (کارشناسی)

 بررسي تطبيقي انواع ادبي (کارشناسی ارشد)

 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ۱ (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 دستورزبان فارسي ۲ (کارشناسی)

 ساخت دستوری زبان فارسی (کارشناسی ارشد)

 متون نظم 4(اشعار سنایی) (کارشناسی)

 دستور زبان فارسی 1 (کارشناسی)

 فلسفه و ادبیات (کارشناسی)

 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي (کارشناسی)

 متون نظم 2 قسمت دوم(شاهنامه) (کارشناسی)

 متون نظم 5 قسمت اول(اشعار سعدی) (کارشناسی)

 تحقیق در دستور زبان فارسی (کارشناسی)

 کارگاه مقاله نویسی1 (کارشناسی)

 مبانی عرفان و تصوف 1 (کارشناسی)

 متون نظم 2 قسمت 1(شاهنامه) (کارشناسی)

 آیین نگارش و ویرایش (کارشناسی)

 متون منتخب نثر ادبی 1 (کارشناسی)

 مقدمات زبانشناسی (کارشناسی)

 متون ادبی- تاریخی(تاریخ بیهقی) (کارشناسی)

 متون نظم۲قسمت اول شاهنامه ۱ (کارشناسی)

 آيين ويرايش متون علمي (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 محبوبه صادقی

بررسی تطبیقی اضداد در آثار مولانا و ابوالعلای معری, شهید باهنر کرمان

 عذری کربلایی

بررسی ریشه های اسطوره ای برخی باورهای عامه کرمان, شهید باهنر کرمان

 فاطمه شیخ مظفری

نقد نگارشی و ویرایشی پایان نامه های بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1395, شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 نازنین سلطانی

بررسي نقش وجايگاه زنان در افسانه‌هاي عاميانه كرمان (بر اساس رويكرد فمنيستي), شهید باهنر کرمان

 کمیل افضلی گروه

بررسي تطبيقي مسائل حكمي در ديوان منسوب به امام علي(عليه السلام) و ديوان ناصر خسرو

برنامه های کلاسی

 متون نظم (۵) قسمت اول: اشعار سعدي

- یک شنبه 07:30 تا 09:30

 دستورزبان فارسي ۱

- سه شنبه 09:30 تا 11:30

 بلاغت ۲ بديع وبيان

- سه شنبه 07:30 تا 09:30

 بررسي تطبيقي انواع ادبي

- سه شنبه 09:30 تا 11:30

 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ۱

- چهارشنبه 13:30 تا 15:30

 فارسی عمومی

- یک شنبه 11:30 تا 13:30

 فارسی عمومی

- شنبه 07:30 تا 09:30

 فارسی عمومی

- دوشنبه 09:30 تا 11:30

 دستورزبان فارسي ۲

- شنبه 13:30 تا 15:30

 آيين ويرايش متون علمي

- سه شنبه 13:30 تا 15:30

 متون نظم۲قسمت اول شاهنامه ۱

- سه شنبه 09:30 تا 11:30

 نگارش فارسي

- شنبه 13:30 تا 15:30
رشته زبان انگلیسی