دکتر حميدرضا خوارزمي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

hamidrezakharazmi@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 کرمان

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: تکوین و تحول قهرمان در اسطوره ها و حماسۀ ملی ایران) , از 1388 تا 1393

 کرمان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: تداعی معانی و افکار در شاهنامه فردوسی) , از 1383 تا 1385

 دانشگاه هرمزگان- بندرعباس

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی , از 1387 تا 1381

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

عربی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 تصحیح سالارنامه

از 12/12/94 تا ادامه دارد

اثر عقیلی کرمانی تصحیح اتمام پذیرفته

انتشارات

کتاب ها

1. حمیدرضا خوارزمی, تکوین و تحول قهرمانان از اسطوره به حماسه ملی ایران

اطلاعات, تهران, 1396

مقاله های مجله

1. پوران علیپور حمیدرضا خوارزمی, تحليل ساختار جامعه ي آرماني در شعر سهراب سپهري و جبران خليل جبران

دراسات الادبیه, 82 و 83, 134 تا 172, 2014

2. حمیدرضا خوارزمی حسین الله توکلی, طلسم و طلسم شكني در فرهنگ عام جبال بارز جيرفت

فرهنگ و ادبيات عامه, سال 5, 16, 137 تا 160, 1396

3. حمیدرضا خوارزمی, تحليل جهانبيني مولانا و فلوطين

ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي, سال 12, 45, 61 تا 89, 1395

4. حمیدرضا خوارزمی, ريشه ی افكار فلسفي و كلامي ناصر خسرو در انديشه هاي فلوطين

ادب و زبان, سال 18, 38, 105 تا 129, 1394

5. حمیدرضا خوارزمی, ارتباط مراعات النظير و تداعي معاني و سير تحو ل آن ها

پژوهش های بلاغی, سال چهارم, 13, 57 تا 75, 1394

6. حمیدرضا خوارزمی, يكي از ژرف ساخت هاي آزمون همسرگزيني در حماس ملي

دو فصل نامه ادبیات حماسی, سال 2, 4, 29 تا 52, 1394

7. حمیدرضا خوارزمی محمدرضا صرفی محمود مدبری عنایت الله شریف¬پور, تكوين و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه

فصلنامه علمي پژوهشي ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي, پاییز و زمستان 1392, 9 ش 33 زمستان 92, از صفحه 63 تا 8, 1392

8. حمیدرضا خوارزمی محمدرضا صرفی محمود مدبری عنایت الله شریف¬پور, بررسي تطبيقي بن مايه گناه در زندگي قهرمانان حماسه و اسطوره

نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان, سال پنجم, شماره 9, 53 تا 74, 1392

9. حمیدرضا خوارزمی, باور بلاگرداني در شاهنامه

فرهنگ و ادبيات عامه, یک, 2, 1 تا 24, 1392

مقاله های کنفرانس

1. حمیدرضا خوارزمی و سیدامیر جهادی, وطن و پايداري وطني ايرانيان در شاهنامه فردوسي

ششمين كنگره سراسري ادبيات پايداري, کرمان. دانشگاه شهیدباهنر, 1395

2. سید امیر جهادی. حمیدرضا خوارزمی, بررسي و تحليل مول فه هاي پايداري در ديوان ابن يمين

پنجمين كنگره سراسري ادبيات پايداري, کرمان . دانشگاه شهید باهنر, 1394

3. حمیدرضا خوارزمی, تداعي معاني آب و آتش در شاهنامه ي فردوسی

شاهنامه ي فردوسي و مطالعات هنري, مشهد, 1393

4. حمیدرضا خوارزمی, رد پاي حماسه در آثار نزاري قهستاني

همايش ملي نقد و تحليل زندگي، شعر و انديشه ي حكيم نزاري قهستاني, بیرجند, 1400 تا 1415, 1393

5. , سيري در مضمون و فكر غزليات نزاري قهستاني

همايش ملي نقد و تحليل زندگي، شعر و انديشه حكيم نزاري قهستاني, بیرجند, مجموعه مقالات همایش, 1587 تا 1607, 1393

6. حمیدرضا خوارزمی و علی جهانشاهی, تعامل يا تداخل فرهنگ عامه در اسطوره

نخستين همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه, رفسنجان, 1 تا 16, 1393

7. , فارسي عمومي،اهميت و آسيب شناسي آن

نخستين همايش آموزش زبان فارسي, تهران. دانشگاه تربیت مدرس, 1393

8. علی جهانشاهی افشار و حمیدرضا خوارزمی, حوزه ي كاركرد اسطوره اي فر در ادبيات عامه

نخستين همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه, رفسنجان, 1 تا 35, 0

9. , بن مايه هاي پايداري در داستان ضحاك

پنجمين كنگره ي سراسري ادبيات پايداري, کرمان. دانشگاه شهیدباهنر, 329 تا 355, 0
حمیدرضا خوارزمی. علی جهانشاهی

دروس

دروس ترم جاری

 ساخت دستوری زبان فارسی (کارشناسی ارشد)

 متون نظم 4(اشعار سنایی) (کارشناسی)

 دستور زبان فارسی 1 (کارشناسی)

 فلسفه و ادبیات (کارشناسی)

 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 متون نظم 2 قسمت دوم(شاهنامه) (کارشناسی)

 متون نظم 5 قسمت اول(اشعار سعدی) (کارشناسی)

 تحقیق در دستور زبان فارسی (کارشناسی)

 کارگاه مقاله نویسی1 (کارشناسی)

 مبانی عرفان و تصوف 1 (کارشناسی)

 متون نظم 2 قسمت 1(شاهنامه) (کارشناسی)

 آیین نگارش و ویرایش (کارشناسی)

 متون منتخب نثر ادبی 1 (کارشناسی)

 مقدمات زبانشناسی (کارشناسی)

 متون ادبی- تاریخی(تاریخ بیهقی) (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 نازنین سلطانی

بررسي نقش وجايگاه زنان در افسانه‌هاي عاميانه كرمان (بر اساس رويكرد فمنيستي), شهید باهنر کرمان

 کمیل افضلی گروه

بررسي تطبيقي مسائل حكمي در ديوان منسوب به امام علي(عليه السلام) و ديوان ناصر خسرو

برنامه های کلاسی

 متون نظم (4) قسمت اول: اشعار سنايي

- شنبه 11:30 تا 13:30

 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي

- شنبه 13:30 تا 15:30

 دستورزبان فارسي 1

- یک شنبه 07:30 تا 09:30

 ساخت دستوري زبان فارسي

- دوشنبه 15:30 تا 17:30

 فلسفه وادبيات

- سه شنبه 07:30 تا 09:30

 فارسی عمومی

- شنبه 07:30 تا 09:30

 فارسی عمومی

- یک شنبه 13:00 تا 15:00