دکتر حسن گلكار

معاون آموزشي مركز آموزش عالي كشاورزي بردسير

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

32221388

 موبایل

09133419405

 ایمیل

h.g@uc.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (پایان نامه: بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی ترک خدمت کارکنان در موسسات آموزش عمومی و عالی شهر کرمان) , از 72 تا 75

زبان ها

انگلیسی

سطح مقدماتی

طرح های تحقیقاتی

 بررسی و مطالعه موضوع ، ساختار و میزان رعایت اصول نگارش علمی در پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان طی سالهای 1386-1380

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1385 تا 1387

این طرح در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تأیید نهایی قرار گرفته است.

انتشارات

کتاب ها

1. سید محسن عظیمی دخت - حسن گلکار, بررسی تطبیقی مالیات های اسلامی و سرمایه داری و اثرات اقتصادی و مدیریتی آن

عظیمی, کرمان, 1389

2. حسن گلکار- رضا سعیدی, آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مدیریت منابع انسانی و درآمدی بر آموزش الکترونیکی

عظیمی, کرمان, 1388
کتاب برتر استان در سال 1388 و دریافت تقدیرنامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان

مقاله های مجله

1. حسن گلكار, The EFFECTS OF Creative decision making in organizational Commitment (Case study of Mashiz’s Bank employees)

IJABER, 14, 1, 2016

2. حسن گلكار سينا زينلي, Reviewing the Role of electronic commerce(EC) on supply chain management (SCM) of corporations

Ijolm, 3, 3, 269-274, 2014

3. حسن گلكار سينا زينلي, Examine the role of social policy and advertising to Attract foreign Tourists (A case study of bam , iran

IJSSE, 5, 1, 176-182, 2014

4. حسن گلکار, today change management is necessary and requirement for organizations

IJCRB, 4, 10, 458-468, 2013

5. حسین سلطانی نژاد- سینا زینلی حسن گلکار, conceptual review of firms business strategy financial fiexibility and profitability of style investing in the economic environment

AJMSE, 2, 2, 36-48, 2013

6. سینا زینلی- حسن گلکار, the impact of cause importance and gender on consumers purchasing intention in cause –related marketing : a case study among customers of Iranian chain stores

AJSSH, 2, 2, 421-431, 2013

7. حسن گلکار- سینا زینلی, cause-related marketing and brand differentiationi iran

IJCRB, 5, 2, 186-191, 2013

8. حسن گلکار سینا زینلی, Consumers response to cause-related marketing : a case study of iran- (ISI)

EJ SR, 11, 3, 341-353, 2013

9. حسن گلکار, Groupthink principles and fundamentals in organizations

IJCRB, 5, 8, 225-240, 2013

10. حسن گلکار, The relationship between QWL and job satisfaction:A survey of human resource managers in Iran

IJCRB, 5, 8, 215-224, 2013

مقاله های کنفرانس

1. حسن گلکار سینا زینلی, طراحی یک مدل فازی جهت انتخاب تأمین کنندگان (مطالعه موردی: صنایع بسته بندی IC )

دومین کنفراس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی, ایران - قم, 0

2. حسن گلکار سینا زینلی مهر انگیز باقی زاده, بررسی ابعاد آمیخته بازاریابی از دیدگاه اسلام

دومین کنفراس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی, ایران - قم, 0

3. مهدي ابراهيمي نژاد حسن گلكار سينا زينلي, بررسي رابطه ميان مولفه هاي ساختاري كارآفريني و ايجاد اشتغال

اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي ( با رويكرد و تحولاتخاور ميانه ) و حماسه اقتصادي( با رويكرد ي بر مديريت و حسابداري), ایران- تهران, 0

مهارت ها

 در زمینه روابط انسانی