دکتر بهنام قوامي

عضو هیات علمی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترا مهندسی کامپیوتر , از 1386 تا 1390

تجربیات

 عضو هیات تحریریه مجله Journal of Electronic Testing

springer,

 عضو شورای سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

شهرداری کرمان,

 عضو هیات تحریریه مجله Microelectronics

Microelectronics Journal - Elsevier,

 کنفرا