دکتر فيروزه دانافر

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

danafar@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان، بلوار جمهوری، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی

 تلفن ثابت

32118298

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی شیمی ,

 دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ,

 دانشگاه پوترا مالزی

دکترا مهندسی شیمی ,

 دانشگاه پوترا مالزی

پسا دکترا مهندسی شیمی ,

فایل ها

 Bioreactor ( ارسال فایل )

 Biosystems ( ارسال فایل )

  1. prokaryote