فهيمه يزدان پناه

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

yazdanpanah@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 اسپانیا

دکترا مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر (پایان نامه: Hardware Design of Task Superscalar Architecture) , از 1387 تا 1393

 ایران

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری (پایان نامه: آرایه های تپشی و طراحی ضرب کننده سریال تپشی) , از 1379 تا 1382

 ایران

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار , از 1375 تا 1379