دکتر فريده شجاعي اكبرابادي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

fshojaei@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

034-33222174

تحصیلات آکادمیک

 داشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی فیزیک , از 1356 تا 1364

 دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی)

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی (پایان نامه: طراحی و محاسبه لیزر حلقوی رنگ قابل تنظیم تک مد پایدار) , از 1371 تا 1374

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا فیزیک اتمی مولکولی (پایان نامه: ربایش الکترون در برخورد پوزیترون و پروتون با اتم-مولکول به روش سه ذره ای فادیف) , از 1381 تا 1387

علاقمندی ها

 پراکندگی اتمی، محاسبات عددی، پلاسما، لیزر، اپتیک غیر خطی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

سازمان ها

 معاون آموزش کل دانشگاه شهید باهنر

 معاون مالی و اداری دانشکده

 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فیزیک

 مدیر گروه لیزر پژوهشکده فوتونیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

 عضو انجمن فیزیک ایران

 عضو انجمن اپتیک و فوتونیک

 معاون دانشکده فیزیک

از 96/8/14 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 مطالعه روش هاي آغازي واكنش هاي ديمر شدنBCP,Bphen در نيمه هادي هاي آلي

اتمام, از 1390/10/17 تا 1392/10/17

همکاران: مریم دهستانی-فریده شجاعی- مسعود میرزایی

 محاسبه ي سطح مقطع ديفرانسيلي و كل تهييج تك الكتروني هليوم در برخورد با پروتون در انرژي هاي مياني و بالا به روش فرمولبندي سه جسمي

اتمام, از 1389/06/07 تا 1391/06/07

همکاران: فریده شجاعی-رضا فتحی

 سطح مقطع جزيي ربايش الكترون از يون مولكول هيدروژن تحت شرايط مرزي تصحيح شده

اتمام, از 1390/08/29 تا 1392/08/29

همکاران: فریده شجاعی رضا فتحی-سلیمه سلجوقی- ریحانه محمدی پور

 ارزيابي دروني گروه آموزشي فوتونيك

اتمام, از 1392/12/28 تا 1394/12/28

 تشكيل پوزيترونيوم از يون مولكول هيدروژن در تقريب بورن با تكنيك تبديل فوريه

اتمام, از 1389/06/05 تا 1391/06/05

همکاران: محمد آقا بلوریزاده-رضا فتحی- قاسم راست پور

 بررسي تداخل ديناميكي سازنده و ويرانگر در پراكندي پروتون و پوزيترون از مولكول هيدروژن

اتمام, از 1390/07/26 تا 1392/07/26

همکاران: رضا فتحی- محمد آقا بلوریزاده

انتشارات

مقاله های مجله

1. Shima Azizan, Reza Fathi and Farideh Shojaei, Single electron transfer in He -He collision and production of Helium atom

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL, 71, 21, 2017

2. M. Rahmanian, R. Fathi and F. Shojaei, Born distorted-wave approximation applied to the H++He collisions at intermediate and high energies

Eur. Phys. J. Plus, 132, 501, 10, 2017

3. M. Rahmanian, F. Shojaei and R. Fathi, Differential and total cross sections for electron capture in fast proton-helium collisions: the three-body Born distorted wave (BDW-3B) approximation

Eur. Phys. J. D, 70, 241, 2016

4. M Rahmanian, F Shojaei and R Fathi, total electron capture cross sections for collisions of multicharged ions with He atoms

journal of physics b-atomic molecular and optical physics, 49, 175201(1)-175201(9), 2016

5. Sh Azizan, F Shojaei and R Fathi, single - electron capture exchange in H-H and He-H collisions

Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 49, 13, 135201, 2016

6. Sh Azizan, F Shojaei and R Fathi, charge exchange between hydrogen-like projectiles and hydrogen atom the post version of the BDW-4B approximation

Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 49, 8, 085201, 2016

7. S. Moradi, A. Ganjovi, F. Shojaei, and M. Saeed, Parametric study of broadband terahertz radiation generation based on interaction of two-color ultra-short laser pulses

Physics of Plasmas, 22, 043108, 2015

8. S. Moradi, A. Ganjovi, F. Shojaei, and M. Saeed, Influences of different gases on the terahertz radiation based on the application of two-color laser pulses

Physics of Plasmas, 22, 103115, 2015

9. Reza Fathi, Faridah Shojaei Akbarabadi, Mohammad A. Bolorizadeh and Michael J. Brunger, Three-body treatment of the Z-dependence for excitation cross sections in Aq+ + H(1s) collisions – Excitation from the ground to the 2s and 3s states

Eur. Phys. J. D, 69, 170, 2015

10. R Fathi, M A Bolorizadeh, F Shojaei Akbarabadi, and M J Brunger, Polarization of Lyman-α and Balmer-α emission in proton–hydrogen collisions: a study using first-order Born–Faddeev type equations

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 45, 205201-6, 2012

11. M A Bolorizadeh, M Sadeghi, F Shojaei Akbarabadi, R Fathi and M J Brunger, Application of Haar multi-resolution analysis in subspace V2 to calculate Faddeev partial amplitudes of electron transfer in three-body proton-hydrogen scatteri

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 45, 165201-9, 2012

12. F Shojaei, M A Bolorizadeh and R Fathi, A self-consistent central potential to simulate methane in scattering calculations

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 45, 045202-6, 2012

13. R Fathi, E Ghanbari-Adivi, M A Bolorizadeh, F Shojaei and M J Brunger, Excitation of hydrogen atoms at intermediate and high energies by proton impact under a three-body Born–Faddeev-type formalism

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 42, 125203-9, 2009

14. F. Shojaei, E. Ghanbari-Adivi, M. J. Brunger, and M. A. Bolorizadeh, Positronium formation as a three-body reaction. II. The second-order nuclear amplitudes

JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS, 50, 013501, 2009

15. رضا باقری- فریده شجاعی, تشكيل اتم پوزيترونيوم توسط روش جفت شدگي در انرژي هاي پايين در برخورد پوزيترون با اتم هيدروژن

پژوهش سيستم هاي بس ذره ا, 6, 12, 33-43, 1395

16. فریده شجاعی, تشكيل پوزيترونيوم در ربايش الكترون از مولكول متان محاسبه سطح مقطع پراكندگي جزيي و كل از دامنه هاي پراكندگي مرتبه اول الكتروني و بين هسته اي

پژوهش سيستم هاي بس ذره اي, 6, 11, 23-34, 1395

17. رضا فتحی؛ فریده شجاعی؛ شیما عزیزان؛ منصوره رحمانیان؛ محمد صدیق سلطانی نژاد, 4 محاسبه‌ی سطح مقطع جزئی و کل در ربایش الکترون از اتم هیدروژن توسط برخورد پروتون در تقریب مرتبه اول برهم‌کنش

پژوهش سیستم های بس ذره ای, 5, 9, 25-39, 1394

18. سمیه امیری، فریده شجاعی، رضا فتحی،, بررسی تشکیل اتم پوزیترونیوم از یون مولکول هیدروژن توسط فرمول‌بندی برخوردهای چند‌گانه در کانال انتقال بار

مجله پژوهش فیزیک ایران, 15, 4, 1394

19. شیما عزیزان، منصوره رحمانیان، رضا فتحی، فریده شجاعی, محاسبة سطح مقطع جزئی و کل در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن در گذار از حالت پایه به حالت‌های برانگیختة و با استفاده از موج کولنی در کانال تهییج

مجله سیستم های بس ذره ای, 8, 1393

20. رضا فتحی، فریده شجاعی و محمد آقا بلوریزاده, محاسبة سطح مقطع كل تهييج در برخورد يون برهنة Aq+ با اتم هيدروژن در گذار از حالت پايه به حالت های 2s و 3s در تقريب بورن‐ فاديف

مجله پژوهش فیزیک ایران, 13, 1, 78-84, 1392

21. رضا فتحی، محمد آقا بلوریزاده، فریده شجاعی و قاسم راست پور, محاسبه ی سطح مقطع دیفرانسیلی و کل تهییج تک الکترونی هلیوم در برخورد با پروتون در انرژی های میانی و بالا به روش فرمولبندی سه جسمی

مجله ی پژوهش فیزیک ایران, 11, 2, 140-150, 1390

22. رضا باقری، فریده شجاعی, روش جفت‌شدگی نزدیک دومرکزی در فرآیند انتقال بار

مجله پژوهش فیزیک ایران, 17, 3, 345-355, 0

23. فریده شجاعی ، رضا فتحی، حسین آفریده، شیما عزیزان، منصوره رحمانیان, تشکیل اتم پوزیترونیوم در تقریب آیکونال مستقیم

مجله پژوهش فیزیک ایران, 18, 1, 1-12, 0

24. محمد جواد محمودآبادی؛ فریده شجاعی؛ زهرا آرسته, تحلیل معادله شرودینگر وابسته به زمان سه بعدی به روش بدون المان پتروف-گالرکین محلی

مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای, 8, 17, 51-58, 0

مقاله های کنفرانس

1. Mohammad Makiabadi, Alireza Ganjovi, Farideh Shojaei, Masood Saeid, Kinetic study of plasma detachment from a magnetic nozzle of high power thruster

4th international conference on reasearch in science and technology, روسیه, 2016

2. R. Fathi, F. Shojaei Akbarabadi, M.A. Bolorizadeh, Dependence of excitation cross section in the collision bare ions by atomic hydrogen atom on the charge of projectile

XXVIII International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions, Chinese, 18275, 2013

3. F. Shojaei Akbarabadi, R. Fathi, M.A. Bolorizadeh, Cross sections for positronium formation in the collision of proton by hydrogen molecule ion

XXVIII International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions, Chinese, 18276, 2013

4. R. Fathi, F. Shojaei-Akbarabad, M. Sadeghi, and M. A. Bolorizadeh, Excitation cross section in the collision of protons with He atoms at intermediate and high energies under a three body formalism

44th Conference of the Europhysics Group on Atomic systems, Gothenburg Sweden, 013, 2012

5. F. Shojaei-Akbarabad, R. Fathi, M. Sadeghi, and M. A. Bolorizadeh, Potential scattering devised to calculate the capture cross section for the collision of proton with methane

44th Conference of the Europhysics Group on Atomic systems, Gothenbur g Sweden, 014, 2012

6. M. Sadeghi, F. Shojaei-Akbarabad, R. Fathi, and M. A. Bolorizadeh, Daubechies-3 wavelet basis applied to study the three body proton hydrogen scattering under a Faddeev formalism

44th Confer ence of the Eur opean Gr oup on Atomic Systems, Gothenburg Sweden, 015, 2012

7. R. Fathi, M.A. Bolorizadeh, F. Shojaei Akbarabadi, Polarization of Lyman-Alpha and Balmer-Alpha in proton-hydrogen collision measured under three-body faddeev type formalism

XXVII ICPEAC Conference, Belfast, Northern, 059, 2011

8. F. Shojaei Akbarabadi , M.A. Bolorizadeh, and R. Fathi, Differential cross section for positron formation in positron-molecular hydrogen ion

XXVII ICPEAC Conference, Belfast, Northern, 091, 2011

9. R. Fathi, E. Ghanbari-Adivi, F. Shojaei Baghini, and M.A. Bolorizadeh, A three body approach to calculate the differential cross section for excitation of H and He atoms by proton impact

40th EGAS Conference, Graz, 28, 2008

10. F. Shojaei,M. A. Bolorizadeh, R. Fathi, E. Ghanbari. Adivi, Electron capture of methan molecule by proton impact

40th EGAS Conference, Graz, 176, 2008

11. F. Shojaei, M.A. Bolorizadeh, E. Ghanbari Adivi, A consistent central potential to simulate methane in scattering calculations

ECAMP IX CONFERENCE, Crete, Greece, 96, 2007

12. F. Shojaei, M.A. Bolorizadeh, E. Ghanbari Adivi, A THREE-BODY MODEL TO CALCULATE ELECTRON TRANSFER CROSS SECTION IN THE COLLISION OF PROTON WITH METHANE

25th International Conference on Photonics Electronic and Atomic Collisions, Freiburg, 121, 2007

13. E. Ghanbari Adivi, F. Kanjouri, M. A. Bolorizadeh and F. Shojaei, Dynamical interference of the partial rearrangement amplitudes in electron-positronium collisions

25th International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC, Freiburg, 2007

14. مكي آبادي محمد- گنجويي عليرضا- شجاعي فريده, شبيه سازي سينماتيكي نازل مغناطيسي و پديده ي از همگسيختگي پلاسما

دومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما, بابلسر, 1393

15. عزيزان شيما- رحمانيان منصوره- فتحي رضا- شجاعي فريده, محاسبه ي سطح مقطع جزيي و كل در انرژي هاي مياني و دربرخورد پوزيترون با اتم هيدروژن با به كار گيري موج كولني به عنوان ساده ترين موج واپيچيده در كانال برانگيختگي

کنفرانس فیزیک ایران, زاهدان, 643-646, 1393

16. اميري پيرجل سميه - شجاعي فريده- فتحي رضا- بلوري زاده محمداقا, مشاهده اثرات تداخلي و محاسبه فازودامنه پراكندگي در توليد پوزيترونيوم با فرود پوزيترون بر يون مولكول هيدروژن

کنفرانس فیزیک ایران, زاهدان, 909-912, 1393

17. سلجوقي سليمه-شجاعي فريده- فتحي رضا- بلوري زاده محمداقا, حتساب برهم كنش هاي مرتبه اول و دو الكتروني براي سطح مقطع جزيي انتقال بار در برخوردپروتون با يون مولكول هيدروژن

کنفرانس فیزیک ایران, زاهدان, 897-900, 1393

18. سعيد مسعود- گنجويي عليرضا- شجاعي فريده- كردساردوئي فاطمه, بررسي مكانيسم گرمايش تك گذار در موتور يوني واسيمر

اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي انجمن پيشرانش هوافضايي ايران, شاهین شهر, 1-4, 1393

19. مكي آبادي محمد- گنجويي عليرضا- شجاعي فريده, بررسي برهم كنش موج الكترومغناطيسي و ستون پلاسما به روش ذره در سلول

سومين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي(كام)ايران, تهران, 1393

20. مظفري طيبه- شجاعي فريده- قرائتي عبدالرسول, مقايسه راندمان ديفرانسيلي كوانتومي در ليزر بلور فوتوني تك كاواكبا آرايه اي از نانو كاواك هاي جفت شده

بيست و يكمين كنفرانس و اپتيك فوتونيك ايران, تهران, 77-80, 1393

21. فتحي رضا-شجاعي فريده- بلوري زاده محمداقا, محاسبه ي دامنه هاي مرتبه اول الكتروني و هسته اي كانال تهييج، در برخورد يون هاي سنگين با اتم هيدروژن در انرژي هاي بالاي برخورد به روش فرمولبندي سه جسمي فاديف

کنفرانس فیزیک ایران, 1391

22. شريفي جابر- شجاعي فريده- صديقي رسول- نيك زاد ليدا, توليد پرتو ايكس از طريق برخورد الكترونهاي شبه تك انرژي حاصل از بر هم كنس پلاسماي توليد شده توسط ليزر با هدف سرب

کنفرانس فیزیک ایران, ارومیه, 485-488, 1390

23. شجاعي فريده- فتحي رضا- بلوري زاده محمداقا, پراكندگي الاستيك پوزيترون توسط يون مولكول هيدروژن با استفاده از ماتريس گذار

کنفرانس فیزیک ایران, ارومیه, 161-164, 1390

24. نورمندی پورعلیرضا- مختاري دره رنجي فرزانه -شجاعی فریده, توابع اشترومين و مقايسه با توابع هبدروژني

کنفرانس فیزیک ایران, اصفهان, 207-210, 1388

25. فتحی رضا-بلوریزاده محمد آقا- قنبري عديوي ابراهيم -شجاعی فریده, ارائه روش تحليلي جهت محاسبه دامنه هاي پراكندگي فرمولبندي سه جسمي در تقريب بورن براي گذارهاي sبهs اتم هيدروژن در برخورد با پروتون در انرژي هاي مياني و بالا

کنفرانس فیزیک ایران, اصفهان, 823-826, 1388

26. مریم دهستانی-فریده شجاعی-فهیمه شجاعی, كوانتوم و تشكيل زيگوت اسپيروژير

کنفرانس فیزیک ایران, کاشان, 50-53, 1387

27. شجاعی فریده-بلوریزاده محمد آقا- قنبري عديوي ابراهيم - فتحی رضا, پراكندگي دوگانه ي توماس در ربايش الكترون از مولكول متان جهت دار شده

کنفرانس فیزیک ایران, کاشان, 35-38, 1387

28. فتحی رضا-بلوریزاده محمد آقا- قنبري عديوي ابراهيم - شجاعی فریده, مطالعه ي تهييج تك الكتروني هليوم توسط برخورد پروتون هاي با انرژي هاي مياني و بالا به روش فرمولبندي سه جسمي

کنفرانس فیزیک ایران, کاشان, 33-36, 1387

29. شجاعي فريده - بلوري زاده محمداقا -قنبري عديوي ابراهيم, يك پتانسيل مركزي خود سازگار براي شبيه سازي متان در محاسبات پراكندگي

کنفرانس فیزیک ایران, یاسوج, 534-538, 1386

30. فریده شجاعی- محمد آقا بلوریزاده, محاسبه از ابتدا توابع موج پايه اتم ها براي برهم كنش هاي يون-اتم

کنفرانس فیزیک ایران, یاسوج, 142-145, 0

مهارت ها

 آشنایی با متلب

 تسلط بر نرم افزار مته متیکا

 آشنایی برنامه نویسی به زبان فرترن

دروس

دروس ترم جاری

 فیزیک اتمی و مولکولی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 روشهای تجربی در فیزیک اتمی (کارشناسی)

 نظریه پراکندگی1 (دکترا)

 نظریه پراکندگی 2 (دکترا)

 مکانیک آماری پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 مکانیک آماری (کارشناسی)

 روش های ریاضی در اپتیک و لیزر (کارشناسی)

 آز مایشگاه فیزیک پایه 3 (کارشناسی)

 روشهای کوانتومی در فیزیک اتمی و مولکولی (کارشناسی ارشد)

 فیزیک پایه یک (کارشناسی)

 مباحث جدید روشهای تجربی در فیزیک اتمی و مولکولی (دکترا)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 منصوره رحمانیان

به كارگيري روش موج بورن واپيچيده براي فرايندربايش ا لكترون در برخورد يون با اتم هاي چند الكتروني, 1395, شهید باهنر کرمان

 شیما عزیزان

به كارگيري روش بورن با تقريب موج واپيچيده در برخوردهاي چهارجسمي براي فرآيند انتقال بار بين اتم هاي هيدروژن گونه, 1395, شهید باهنر کرمان

 ساسان مرادی

مطالعه و طراحي توليد تابش تراهرتز براساس برهم كنش ليزر با پلاسما جهت استفاده به عنوان يك آشكارسازي امنيتي, 1395, دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 زهره صفرزاده

محاسبه سطح مقطع انتقال بار در برخورد پروتون با اتم هليوم و يون مولكول هيدروژن به عنوان يك فرايند چهار ذره اي در چارچوب فرمول بندي فاديف, دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 سحر جهانشاهی

 محبوبه شفیعی

 مهدیه قادری پور

 آرزو مصطفی زاده

 ندا بهشتی راد

دانشجویان قبلی

 سلجوقي سليمه

احتمال تشكيل اتم هيدروزن از يون مولكول هيدروزن بااستفاده از تقريب اول ماتريس دوجسمي, 1391, شهید باهنر کرمان

 اميري پيرجل سميه

بررسي ماتريس گذاردو جسمي تشكيل پوزيترونيوم براي برهم كنش پوزيترون بايون مولكول هيدروزن, 1391, شهید باهنر کرمان

 طوبی ایزدی

بررسي عوامل موثر بررابطه پاشندگي درپراكندگي رامان القائي براي بلورهاي فوتوني فيبر نوري, 1391, شهید باهنر کرمان

 مجتبی باغبان زاده

تحليل تقويت كننده ي فيبر نوري بريلوئن و بهينه سازي حسگرهاي نشت لوله هاي نفتي بر مبناي بريلوئن, 1392, شهید باهنر کرمان

 الهام خان آقایی

محاسبه ي سطح مقطع پراكندگي در برخورد الكترون با اتم هيدروژن با در نظر گرفتن اسپين ذرات و استفاده از دامنه هاي مستقيم و تبادلي در كانال هاي الاستيك و تهييج, 1393, شهید باهنر کرمان

 مسعود سعید

شبيه سازي ناحيه ICRH موتور واسمير به روش جنبشي, 1393, شهید باهنر کرمان

 محمد مکی آبادی

مطالعه ي پارامترهاي عملياتي نازل مغناطيسي بر اساس مدل جنبشي, 1393, شهید باهنر کرمان

 رضا باقری

بررسي دامنه‌هاي كانال انتقال بار در برخورد e+ -H و Ps-H+ توسط روش(1و1)CC با احتساب تقريب اول, 1394, شهید باهنر کرمان

 محمد نصیر رستمی راوری

مطالعه پارامترهاي حاصل از شبيه سازي و طيف سنجي درصدهاي مختلف آرگون در فشانه پلاسماي تركيب آرگون و نيتروژن, 1395, شهید باهنر کرمان

 مرال شیبانی

شهید باهنر کرمان

 زهرا آرسته

حل معادله شرودينگر وابسته به زمان سه بعدي به روش بدون المان پتروف - گالركين محلي, شهید باهنر کرمان

 داوود نادری شورابی

مدلسازي و شبيه سازي افزارهاي تمام نوري به كمك نور كند, 1391, دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 مرجان دهقان اناری

مطالعه خواص فيزيكي داروهاي اسكلروز چندگانه (ام اس) و برهمكنش آن¬ها با نانولوله¬هاي كربني, 1393, دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 فروغ نصرتی

مطالعه تئوري خواص ساختاري و الكتروني نانو فتوكاتاليست روي اكسيد, 1393, دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

برنامه های کلاسی

 مکانیک آماری پیشرفته( نیمسال 3971)

- یک شنبه 15:30 تا 17:30 - سه شنبه 15:30 تا 17:30
نیمسال 3971

 روش های ریاضی در اپتیک و لیزر

- شنبه 13:30 تا 15:30 - دوشنبه 13:30 تا 15:30

 فیزیک اتمی و مولکولی

- یک شنبه 07:30 تا 09:30 - سه شنبه 07:30 تا 09:30

 آزمایشگاه فیزیک پایه سه

- شنبه 11:30 تا 13:30

 آزمایشگاه فیزیک پایه سه

- شنبه 17:30 تا 19:30

 فیزیک پایه یک

- شنبه 15:30 تا 17:30 - دوشنبه 15:30 تا 17:30

 روشهای کوانتومی در فیزیک اتمی و مولکولی

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30

 فیزیک اتمی و مولکولی( نیمسال 3971)

- یک شنبه 07:30 تا 09:30 - سه شنبه 07:30 تا 09:30