دکتر فريبرز محمدي پور

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه ملی ورزش جمهوری بلاروس

دکترا بیومکانیک ورزشی (پایان نامه: مدلسازی و تجزیه و تحلیل مهارت قایقرانی روینگ) , از 1384 تا 1389

علاقمندی ها

 بیومکانیک ورزشی

 ارگونومی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

روسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر امیر سیف الدینی، دکتر فریبرز محمدی پور, مکانیک دویدن و آنالیز راه رفتن

جهاد دانشگاهی, جهاد دانشگاهی کرمان, 1394

2. دکتر فریبرز محمدی پور، دکتر رضا امیر سیف الدینی, بیومکانیک حرکت انسان (اصول مقدماتی و پیشرفته برای متخصصان سلامتی)

جهاد دانشگاهی, جهاد دانشگاهی کرمان, 1393

مقاله های مجله

1. , تاثیر میزان سختی کفی کفش وارتفاع مختلف فرود بر کینماتیک مفصل زانو هنگام فرود تک پا در مردان

فصلنامه علمی- پژوهشی طب توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی, 0

2. , تاثیر تمرینات آبی در عمق های مختلف بر تعادل بیماران سکته مغزی

0

3. , مقایسه کینماتیکی مانور فریب بین پای برتر و غیر برتر و رابطه آن با آسیب لیگامان متقاطع قدامی در بازیکنان هندبال زن حرفه ای

0

4. , تغییرات صبحی-عصری تعادل پویا تحت تکلیف دو گانه شناختی در زنان سالمند با عادت صبحگاهی

0

5. , کینماتیک اندام تحتانی در حین گام برداری رو به جلو و عقب در شیب های مختلف

0

6. , تاثیر سطوح مختلف ورزشی بر سرعت،نیرو و توان عمودی حین پرش اسکوات بازیکنان مرد فوتبال

0

7. , مقایسه تاثیر خستگی عضلانی بر عملکرد حس عمقی گردن کاراته کارای حرفه ای و غیر ورزشکاران

0

8. , تاثیر هشت هفته تمرین عصبی - عضلانی بر تعادل و پیش گیری از بروزآسیب لیگامان صلیبی قدامی در پسران نوجوان تکواندوکار

0

9. , تأثير هشت هفته تمرينات صندلي بر عرض و طول گام بزرگسالان مبتلابه فلج مغزي پاراپلژي

0

10. , تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی متغیرهای کینماتیک اندام تحتانی زنان میانسال سالم و کم تحرک در حین راه رفتن

0

11. , تاثیر 6 هفته تمرینات آبی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک مزمن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

0

12. , اختلالات اسکلتی – عضلانی مربوط به کار در کارمندان اداری ایران: شیوع و عوامل خطر

0

13. , بررسی اثر برنامه تمرینی حس عمقی گردن بر شاخص های کینماتیکی سر و گردن در برابر اغتشاش خارجی میان ورزشکاران کاراته کای نخبه مرد

0

14. , مقایسه کینماتیک مفصل زانو در حین انجام پرش کانترماومنت بر روی سطوح ورزشی مختلف بازیکنان فوتبال مرد

0

15. , تاثیر یک برنامه تمرینی بر تعادل پویا در هنگام راه رفتن بر روی چوب موازنه در دانش آموزان11تا13ساله

0

16. , عوامل تعیین کننده فیزیولوژیکی در موفقیت کشتی گیران نخبه ایرانی

0

17. , كينماتيك اندام تحتاني حين راه رفتن در افراد داراي ناهنجاري هايپرلوردوزيس كمري

0

18. , مقايسه نسبت قدرت عضلاني و دامنه حركتي چرخش داخلي به خارجي مفصل شانه هندباليست هاي نخبه آسيب ديده و سالم

0

19. , تاثیر سرعت های مختلف گام برداری بر کینماتیک راه رفتن افراد مبتلا به واروس زانو

0

20. , تاثیر شیب های مختلف راه رفتن بر زاویه زانو در صفحه فرونتال در افراد مبتلا به واروس زانو

0

21. , تأثیر حاد يک جلسه موسيقي‌درماني با ساختارهاي ريتميک مختلف بر پارامترهاي گام¬برداري افراد مبتلا به MS

0

دروس

دروس ترم جاری

 بیو مکانیک ورزشی (کارشناسی)

 دو و میدانی 1 - 2 (کارشناسی)

 بیومکانیک مفاصل (کارشناسی ارشد)

 بیو مکانیک 1 و 2 (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 تجزیه و تحلیل حرکتی (کارشناسی ارشد)

 حرکت شناسی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 ارگونومی (کارشناسی ارشد)