مهندس فرزين ايزدپناه

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

00989126027043

 ایمیل

fzizadpanah@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا

کارشناسی ارشد معماری (پایان نامه: فضاهای آموزشی روستایی) , از 1373 تا 1381

علاقمندی ها

 معماری بومی

 سازه های تاقی تاریخی

 معماری و سازه

انتشارات

کتاب ها

1. هیمن و دیگران، مترجم فرزین ایزدپناه, نوشتارهایی در تحلیل سازه های سنتی به روش خط فشار

نیک معارف, 1394

مقاله های مجله

1. Farzin Izadpanah, A Suspension: Using Conic Sections in Persian Arch Structures

Journal of Engineering and Architecture, 3, 1, 160-168, 2015

2. , conservation without conservators

Journal of Architectural conservation, 19, 2, 131-177, 2013

مقاله های کنفرانس

1. , A Discussion on Foundation of Shikili House

Architecture and Sustainable Urban Landscape 2014, 1393

دروس

دروس ترم های گذشته

 طرح معماری (کارشناسی)

 سازه های نو (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 سازه های نو

- پنج شنبه 13:30 تا 15:30