دکتر فاطمه السادات حسيني

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

fshossine@yahoo.com

 موبایل

09132957041

تحصیلات آکادمیک

 قم

کارشناسی الهیات (پایان نامه: بررسی میزان تاثیررابطه اعتقادات دینی باافسردگی دانش اموزان) ,

 کرمان

کارشناسی ادبیات فارسی ,

 کرمان

کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق (پایان نامه: بررسی رهن از دیدگاه مذاهب پنجگانه) ,

 تهران

دکترا علوم قران ومنابع اسلامی (پایان نامه: تاثیر دعا بر معرفت) ,

دوره ها

 سبک زندگی قرانی

تحکیم بنیان خانواده 68/6/17505

 اخلاق در قران

اداب معاشرت 68/6/17505

 فرصت ها وتهدیدات فضای مجازی

اسیبهای شبکه های اجتماعی 68/617505

 تاثیرگذاری بر مخاطب

توانمند سازی اساتید 900075

 پاسخ به پرسشهای تاریخی

توانمندسازی اساتید 901836

 امامت وپاسخ به شبهات

توانمند سازی اساتید 901803

 شبهه شناسی قرآن کریم

توانمند سازی اساتید 901923

 پروژه اسلام هراسی غرب

توانمند سازی 2061/ن ب

 معرفت شناسی اسلامی وفلسفه علم

دانش افزایی اساتید 3078/ن ب

 روش تحقیق درقرآن

دانش افزایی اساتید 3079/ن ب

 پروژه شیعه هراسی

دانش افزایی اساتید 3080/ن ب

 علوم انسانی در قرآن

دانش افزایی 3073/ن ب

 نقد وبررسی فرقه ضاله بهائیت

دانش افزایی 881193

 بررسی مشکلات اقتصادی کشوروارائه راه حل

هم اندیش اساتید 3081/ن ب

 روش تحقیق ومقاله نویسی

دانش افزایی 6/8/87

 مدیریت فرهنگی

دانش افزایی مدیران فرهنگی 03/42692

 انقلاب اسلامی وبیداری اسلامی

دانش افزایی 3012/ن ب

 زنان ومطالعات خانواده

دانش افزایی 559/254/3194/زم

 نقد عرفان های کاذب ونوظهور

دانش افزایی 88537

 روندها وفرایندهای پژوهش

دانش افزایی 6/8/87

 روش های فنون تدریس

دانش افزایی 3/م آ

 توسعه وترویج فرهنگ عفاف

دانش افزایی 46/28423

 شیعه شناسی وپاسخ به شبهات

دانش افزایی 890709

 اموزش مدیران فرهنگی

دانش افزایی 0413/33/11120

 بررسی بخشنامه هاوآیین نامه های فرهنگی

دانش افزایی مدیران فرهنگی 04131579

 بررسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دانش افزایی اساتید 3048/ن ب

 آموزش های کامل it

دانش افزایی 8439/ت س81

 آموزش سر حلقه های صالحین

دانش افزایی 559/254/340/زم

 نهضت روشنگری

دانش افزایی 559/254/001/زم

 جنگ نرم

توانمندسازی اساتید 10532

 فنون سخنوری وروایت گری

دانش افزایی 580/5808/935

 اموزش مدیران مسول وسردبیران نشریات

دانش افزایی 413/33/3488

تجربیات

 مشاوره

موسسه اموزشی وپژوهشی تسنیم, موسسه تسنیم شعبه کوثر,

 کارگاه ازدواج بارویکرد تحکیم خانواده

موسسه تسنیم, موسسه ودانشگاههاوسازمانها,

 کارگاههای سیاستهای جمعیتی

اداره کل امور بانوان وخانواده, استانداری وسازمانهای مختلف استان,

 کارگاه اموزشی نقش زنان درسلامت روان خانواده

اداره کل امور بانوان وخانواده, استانداری وسازمانهای استان,

 کارگاه اموزشی نقش زنان در توسعه پایدار

اداره کل امور بانوان وخانواده, استانداری وسازمانها,

 نقش زنان درسلامت وبهداشت جامعه

استانداری, استانداری,

 کارگاه تاثیر قران برارامش انسان

استانداری, مرکز پژوهش,

 15نمایشگاه توانمندیهای بانوان

اداره کل بانوان وخانواده, نمایشگاه بین المللی ملی واستانی,

 5همایش اقتصاد مقاومتی

استانداری, تهران وکرمان,

فایل ها

 طرح درس تفسیرقران2 ( ارسال فایل )

 طرح درس تفسیرقران ترتیبی1 ( ارسال فایل )

 طرح درس تفسیرترتیبی2 ( ارسال فایل )

 طرح درس علوم قرآن ( ارسال فایل )

افتخارات و جوایز

 معلم نمونه کشوری

معلم,

 برگزیده پژوهشگرکشوری

پژوهشگر,

 مدرس نمونه استانی

مدرس تربیت معلم,

 برترقرانی کشوری

مسابقات قران,

 برترقرانی استانی

مسابقات قران,

 پژوهشگربرترگروه الهیات

پژوهشگر,

 برترکشوری آیه های ایثار

زن نمونه,

 مولف برگزیده کتاب چراحجاب؟

مولف,

 مولف برترکتاب بررسی اسیب هاوراهکارهای اموزشی وپرورشی

مولف,

 دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد

رشته فقه ومبانی حقوق,

 دانشجویی برتردکتری

علوم قران ومنابع اسلامی,

 بسیجی نمونه کشوری

بسیجی,

 استاد بسیجی نمونه استانی

استادیار,

 مدیر برتر

مدیر کل امور بانوان وخانواده,

 پژوهشگرنمونه استانی

پژوهشگر,

 برگزیده پژوهشی منطقه ای

درجشنواره زنان نام اور,

 مدیرفرهنگی برتر کشوری

مدیرفرهنگی دانشگاه,

علاقمندی ها

 اموزش مشاوره بالینی با رویکرد قرانی

 اموزش شیوه تدبر در قران

 اموزش شیوه تحقیق در قران

 آموزش مهارت های زندگی

 مشاوره خانواده درمانی

زبان ها

عربی

سطح پیشرفته

انگلیسی

سطح پیشرفته

فارسی

زبان مادری

سازمان ها

 بسیج اساتید

دبیر حلقه,

 بسیج کارمندان استان

مدیر کارگروه بانوان وخانواده,

 نشریه پیام اوران کویر

مدیر مسئول وعضوهیات تحریریه,

 شورایی دفاع مقدس

عضو, از 94 تا کنون

 شورایی ایثار گری

عضو, از 95 تا کنون

 دانشگاه پیام نوراستان

مدیرفرهنگی استانی دانشگاه پیام نور,

 دانشگاه پیام نور

مدیر گروه الهیات,

 اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری

مدیرکل, از 93 تا کنون

 استانداری

مشاوراستاندار, از 93 تا کنون

 هیات کوثر ولایت

مدیروموسس,

 موسسه پژوهشی فرهنگی تسنیم کوثر

موسس ومدیر,

 نشریه رمز سعادت

موسس ومدیر مسئول,

 شورایی ایرانیان خارج از کشور

عضو,

 شورایی فرهنگ عمومی شهرستان

عضو,

 جامعه زینب س

عضو,

 شورای فرهنگی استان

عضو,

 شورایی صیانت ازحقوق شهروندی

عضو,

طرح های تحقیقاتی

 بررسی میزان تاثیر تهدیدات رسانه های دشمن بر دانشجویان

مجری ومدیر مسئول طرح,

 سفیران فرهنگی

مدیر مسئول ومجری,

 طرح تاب اوری وتوان افزایی

مدیر مسئول ومجری طرح,

 طرح ساماندهی مشاغل بانوان استان

مدیر مسئول ومجری,

 طرح تحکیم بنیان خانواده

مدیر مسئول ومجری,

 طرح ساماندهی مشاغل بانوان روستایی وعشایراستان

مدیر مسئول ومجری,

انتشارات

کتاب ها

1. فاطمه السادات حسینی, تاثیر دعا برمعرفت

علمی وفرهنگی, تهران, 1392

2. فاطمه السادات حسینی, تجلی عشق

فانوس, کرمان, 1384

3. فاطمه السادات حسینی, بررسی اسیبهاوراهکارهای اموزشی وتربیتی نسل نو

مهر امیر المومنیین علیه السلام, قم, 1382

4. فاطمه السادات حسینی, چراحجاب؟

مهرامیرالمومنین علیه السلام, قم, 1380

5. فاطمه السادات حسینی, فلسفه ازدواج وسلوک درسیره نبوی

فانوس, کرمان, 93

6. فاطمه اسادات حسینی, راهبردهای توسعه فرهنگی واقتصادی بانوان

نشرکرمان, کرمان, 93

7. فاطمه السادات حسینی, رمز سعادت

فانوس, کرمان, 86

8. فاطمه السادات حسینی, جرعه ی از اقیانوس

فانوس, کرمان, 85

9. فاطمه السادات حسینی, ترجمه المناهج التفسیریه

توحید, قم, 0

مقاله های مجله

1. فاطمه السادات حسینی, تاثیرگفتگو باخدادرارامش انسان

isi, 93

2. فاطمه السادات حسینی, چرا ولایت فقیه؟

isi, 92

3. فاطمه السادات حسینی, تاثیر میل برمعرفت

isiژورنال فرانسه, 92

4. دکترسیدمحمد حسینی فاطمه السادات حسینی, منشا نیایش

فصلنامه سفینه, 3/4158, 92

5. دکترسیدمحمد حسینی فاطمه السادات حسینی, تاثیر دعا بر معرفت

فصلنامه سفینه, 3/4158, 92

6. فاطمه السادات حسینی, محبت رمز وحدت

پژوهشگران فرهنگ, 19و20, 43, 86

7. فاطمه السادات حسینی, چهارده گلواژه ازگلستان نبوی

پژوهشگران فرهنگ, 16, 85

مقاله های کنفرانس

1. فاطمه السادات حسینی, وظایف والدین در تربیت فرزندان از منظر قرآن

سومین کنفرانس ملی روانشناسی وعلوم تربیتی, خوزستان شادگان, 26_06, 95

2. فاطمه السادات حسینی پژمان شیر مردی, استفاده ازاینترنت وماهواره وتاثیر ان برساده زیستی خانواده

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم اجتماعی, تهران, 93

3. فاطمه السادات حسینی, بررسی مشکلات دانشجویان تحت پوشش کمیته امام

کنفرانس علوم تربیتی وروانشناسی, تهران, 93

4. فاطمه السادات حسینی, بررسی جایگاه ولایت فقیه از نظر امام خمینی

همایش تبین اندیشه های سیاسی حضرت امام, دانشگاه شهید باهنر, 93

5. فاطمه السادات حسینی, تاثیر میل برمعرفت

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری, جزیره کیش, 92

6. فاطمه السادات حسینی, نقش حماسه اقتصادی بر ارامش سیاسی

اقتصاد مقاومتی, کرمان, 92

7. فاطمه السادات حسینی, نقش زنان درفرهنگ پایداری

کنگره سراسری پایداری, کرمان, 92

8. فاطمه السادات حسینی, بررسی دو بعد از ابعاد عرفانی عبادی شخصیت امام حسن عسکری علیه السلام

همایش امام حسن عسکری علیه السلام, کرمان, 90

9. فاطمه السادات حسینی, حجاب از منظر ادیان الهی

همایش ملی حجاب وعفاف, نهاوند, 87

10. فاطمه السادت حسینی, صراط سعادت

دومین جشنواره پژوهش های قران, 87

11. فاطمه السادات حسینی, بررسی جایگاه ولایت فقیه ازمنظرعقل ونقل

ولایت فقیه وبیداری اسلامی, 0

12. فاطمه السادات حسینی, زن از دیدگاه پیامبرصلی الله علیه واله

زن از دیدگاه پیامبرصلی الله علیه واله, کرمان, 0

13. فاطمه السادات حسینی, تحریف ناپذیری قران

پژوهشهای قرانی, 0

14. فاطمه السادت حسینی, رمز پایداری ؛تجلی عشق درصراط مستقیم

همایش پیامبر اعظم ص, 0

15. فاطمه السادات حسینی, دعا در ادیان اسمانی

الدعاءفی الادیان السماویه, سوریه جامعه االمصطفی, 0

مهارت ها

 انواع مهارتهای کامپیوتری

 مشاوره درمانی

 اموزش مهارتهای زندگی

 بالغ بر1000ساعت کارگاه های اموزشی

دروس

دروس ترم جاری

 تفسیرقرآن2 (کارشناسی ارشد)

 تفسیرقران ترتیبی1 (کارشناسی)

 تفسیرترتیبی2 (کارشناسی)

 آشنای باعلوم قرآن (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 تفسیرقرآن1 (کارشناسی ارشد)

 تفسیرموضوعی2 (کارشناسی)

 آشنایی بانهج البلاغه (کارشناسی)

دروس مورد علاقه

 معرفت شناسی (دکترا)

 مکالمه عربی (دکترا)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 پروین میری کردی

نقش والدین درتقویت باورهای دینی فرزندان از دیدگاه قران وحدیث, 94, شهید باهنر

 فهیمه رکنی

بررسی تاثیررزق حلال برشخصیت انسان از نظر قرآن وروایات, 95, شهید باهنر

 حسنی سعدی

بررسی تطبیقی روابط متقابل والدین وفرزندان از نظر قران وعهدین, 95, شهید باهنر

 طاهره شمس الدینی

شاخص های دنیای مطلوب از نظر امام سجاد علیه السلام, 94, شهید باهنر

 زهرا شبان

95, شهید باهنر

برنامه های کلاسی

 معرفت شناسی

- شنبه 07:30 تا 09:30

 مکالمه عربی

- شنبه 10:00 تا 11:00

 علوم قرآن

- شنبه 11:30 تا 13:30

 تفسیرقرآن2

- یک شنبه 07:30 تا 09:30

 مشاوره

- یک شنبه 09:30 تا 11:00

 تفسیرقرآن ترتیبی1

- یک شنبه 11:30 تا 13:30

 تفسیرترتیبی2

- یک شنبه 13:30 تا 15:30

 تفسیرقران ترتیبی1

- دوشنبه 07:30 تا 09:30

 جلسه گروه ،مشاوره

- دوشنبه 09:00 تا 11:00

 تفسیرقران ترتیبی

- دوشنبه 11:30 تا 13:30