دکتر فرهاد دشتكي نيا

استاد یار

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

farhad_dashtakinia@yahoo.com

 آدرس

کرمان ـ بلوار 29 بهمن ـ دانشگاه شهید باهنر ـ دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ـ گروه تاریخ.

 تلفن ثابت

034-33202271

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تبریز

کارشناسی تاریخ. , از 1380 تا 1385

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ تهران

کارشناسی ارشد تاریخ ایران (دوره ی اسلامی) (پایان نامه: مطالعه ای در ورود و جابجایی قبایل غز به ایران در عصر سلجوقیان) , از 1385 تا 1387

 مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور ـ تهران

دکترا تاریخ ایران (دوره ی اسلامی) (پایان نامه: کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی مسجد در دوره ی قاجار) , از 1388 تا 1392

انتشارات

کتاب ها

1. , سرگذشت سایه‌ها: هفتاد مقاله‌ی مجله‌ی ملانصرالدین درباره‌ی زنان و کودکان(ترجمه)

نشر تاریخ ایران, تهران, 1395

2. , ملانصرالدین و ایران: نود و شش مقاله از مجله‌ی ملانصرالدین درباره‌ی ایران(ترجمه)

نشر علم, تهران, 1395

3. , خاطرات و نامه‌های ملانصرالدین، عباس قدیمی قیداری، فرهاد دشتکی‌نیا

نشر آیدین, تهران, 1395
(در دست چاپ)

مقاله های مجله

1. , صدا و تصویر محذوفین در مطبوعات طنز

فصلنامۀ مردم‌نامه, دورۀ اول, زمستان۹۵ و بهار ۹۶, ۸۹-۹۴, 1396
(علمی - تخصصی)

2. , ملانصرالدین و مسئله‌ی زنان: تحلیلِ رویکردِ مجله‌ی ملانصرالدین به مسئله‌ی زنان

تاریخ‌نامه‌ی ایرانِ بعد از اسلام, دوره‌ی ۶, شمارۀ ۱۲, ۱۴۳-۱۶۸, 1395
(علمی - پژوهشی)

3. شمس‌الدین نجمی. فرهاد دشتکی‌نیا. علی بازرگان هرندی [نویسنده‌ی مسئول آقای علی بازرگان هرندی], بازشناسی سفرنامه‌ای نویافته از اواخر عصر ناصری (سفرنامه تبریز به کرمان)

فصلنامه مطالعات ایرانی, شماره‌ی ۳۰, ۱۸۷-۲۰۸, 1395
(علمی - ترویجی)

4. , بازتاب اوضاع اجتماعی - فرهنگی خراسان در آثار روشنفکران قفقازی؛ نمونۀ موردی مجلۀ ملانصرالدین

فصلنامۀ مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, سال یازدهم, شمارۀ دوم, ۳۱-۵۱, 1395
(علمی - ترویجی)

5. , ملانصرالدین و قیام تبریز

مجاهدین، ستارخان و قیام تبریز, انتشارات ستوده, تبریز, 237ـ256, 1393
(مقاله کنفرانس)

6. , تأثیر مسجد در انقلاب مشروطیت ایران

پژوهش نامه ی تاریخ اسلام, شماره ی دهم, 107ـ 130, 1392
(علمی ـ پژوهشی)

7. , مسجد و نظام آموزشی سنتی و جدید در دوره ی قاجار

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام, شماره ی هیجدهم, 69ـ 93, 1392
(علمی ـ پژوهشی)

8. , اسناد ایرانی در دربار عثمانی

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, 158, 96ـ 101, 1390
(علمی تخصصی)

9. , اوضاع سیاسی اجتماعی فارس در جنگ جهانی اول به روایت فردریک اوکانر

فارس در جنگ جهانی اول, بنیاد ایرانشناسی, شیراز, 281ـ301, 1390
(مقاله کنفرانس)

دروس

دروس ترم جاری

 تاریخ مشروطیت (کارشناسی)

 مبانی تاریخ اجتماعی ایران (کارشناسی)

 شناسایی و نقد منابع و مآخذ (کارشناسی)

 ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت (کارشناسی ارشد)

 تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی ایران از ابتدای قاجار تا مشروطه (کارشناسی)

 شناخت روشهای تحقیق در تاریخ (کارشناسی ارشد)

 نقد و بررسی متون تاریخی (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 تاریخ ایران از سقوط قاجار تا کودتای 28 مرداد (کارشناسی)

 تاریخ محلی (کارشناسی)

 تاریخ خلیج فارس (کارشناسی)

 تاریخ افشار و زند (کارشناسی)

 تاریخنگاری و تحولات آن در ایران و جهان (کارشناسی)

 تاریخ معاصر (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 مریم زند مقدم

بررسی روش تاریخنویسی دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی(در حال تکمیل), 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
(راهنما)

 زهرا محمدی سلیمانی

بررسی جایگاه زنان در اندیشه ی روشنفکران عصر قاجار(نمونه ی موردی: میرزا فتحعلی آخوند زاده،میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان و میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی) (در حال تکمیل/۱۳۹۶), دانشگاه شهید باهنر کرمان
(راهنما)

 وجیهه محمدی میخانه

بررسی نقش سیاسی خاندان هدایت در دوره ی قاجار(در حال تکمیل/۱۳۹۶), دانشگاه شهید باهنر کرمان
(راهنما)

 مینا پورامیری

بررسی عملکردِ سازمان زنانِ استان کرمان(۱۳۵۷-۱۳۴۵ شمسی) با تکیه بر اسناد (در حال تکمیل/۱۳۹۶), دانشگاه شهید باهنر کرمان
(راهنما)

 مجید نیک‌پور

مطالعۀ زمینه‌های شکل‌‌گیری، مناسبات و جایگاه علمای متشرعه در ایالتِ کرمانِ عصر قاجار (در حال تکمیل/۱۳۹۶), دانشگاه شهید باهنر کرمان
(مشاور)

 محمد بهجاری

تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در میناب و سیریک (در حال تکمیل/۱۳۹۶), شهید باهنر کرمان
(راهنما)

 یوسف شهابی‌نژاد

زندگی و زمانۀ شیخ محمدحسن سیرجانی (شیخ‌الملک) [۱۳۴۰-۱۲۷۵ ه.ق] (در حال تکمیل/۱۳۹۶), شهید باهنر کرمان
(راهنما)

 ناصر افضلی

بررسی تجارت خراسان در دورۀ صفویه(در حال تکمیل/۱۳۹۶), شهید باهنر کرمان
(مشاور)
دانشجویان قبلی

 پروین دستوری

کرمان در سفرنامه های عهد قاجار( دفاع: 1395/3/1), دانشگاه شهید باهنر کرمان
(راهنما)

 سعیده یعقوبی راد

بررسی اوضاع سیاسی و فرهنگی ایالت کرمان در عصر شاه عباس اول صفوی(1038_996 ه.ق) (دفاع: بهمن 1394), دانشگاه شهید باهنر کرمان
(مشاور)

 یاسر شمس الدینی لری

داده شناسی وضعیت آثار و بناهای تاریخی دوره ی قاجار در سفرنامه های اروپاییان(از آغاز دوره ی قاجار تا پایان عهد ناصری)، (دفاع: 1395/12/15), شهید باهنر کرمان
(مشاور)

 حمیده خادم زاده

بررسی تقابل و تعامل سیاسی و اقتصادی خلفای عباسی با دولت های ایرانی از آغاز قرن سوم تا نیمه قرن پنجم هجری قمری(با تاکید بر دولت های طاهریان، صفاریان، علویان طبرستان، سامانیان و آل زیار) (دفاع: 1394/11/5), دانشگاه شهید باهنر کرمان
(داور)

 الهام محمدی

بررسی اوضاع تجاری حکومت سلجوقیان کرمان(583ـ 483) (دفاع: 1394/11/6), دانشگاه شهید باهنر کرمان
(داور)

 علی بازرگان هرندی

تصحیح نسخه خطی سفرنامه تبریز تا کرمان از مولفی گمنام(دفاع: 1396/6/26), دانشگاه شهید باهنر کرمان
(مشاور)

 سحر پور مهدی زاده گوکی

بررسی شیوه زمامداری زنان حاکمه قراختایی و تاثیر آن بر فرهنگ و اقتصاد سرزمین کرمان، (دفاع:1394/11/7), دانشگاه شهید باهنر کرمان
( داور)

 فاطمه ترکزاده ماهانی

بررسی رابطه سیاسی، مذهبی و اجتماعی سربداران و مرعشیان با دراویش و اهل تصوف (دفاع:1395/12/15), شهید باهنر کرمان
(داور)

 سید مجتبی یوسفی

بررسی روابط خارجی ملوک هرمز از قرن ششم تا شکست آنها در برابر پرتغال در قرن دهم هجری قمری (دفاع: 1396/6/26), دانشگاه شهید باهنر کرمان
(داور)

برنامه های کلاسی

 ایران در عهد قاجار با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت

- شنبه 07:30 تا 09:30
(ارشد)

 تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران از ابتدای قاجار تا مشروطه

- شنبه 17:30 تا 19:30 - سه شنبه 07:30 تا 09:30

 شناخت روشهای تحقیق در تاریخ

- یک شنبه 11:30 تا 13:30
(ارشد)

 شناخت و نقد منابع و مآخذ ایران پس از اسلام

- یک شنبه 15:30 تا 17:30

 مبانی تاریخ اجتماعی ایران

- دوشنبه 11:30 تا 13:30

 انقلاب مشروطه و تحولات سیاسی اجتماعی ایران تا انقراض قاجار

- دوشنبه 17:30 تا 19:30

 نقد و بررسی متون تاریخی

- سه شنبه 11:30 تا 13:30
(ارشد)