دکتر کرامت اسمی

استادیار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی مدیریت آموزشی , از 1378 تا 1382

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (پایان نامه: بررسي رابطه ساختار سازماني و خلاقيت سازماني در مدارس متوسطه شيراز) , از 1382 تا 1385

 دانشگاه شیراز

دکترا برنامه ریزی درسی (پایان نامه: طراحي چارچوب برنامه درسي كارآفريني و ارزيابي برنامه درسي ¬رشتههاي كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي و آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستان از منظر آن) , از 1388 تا 1393

افتخارات و جوایز

 رتبه 32 کشوری در رشته مدیریت آموزشی در کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1382

 رتبه 2 در رشته برنامه ریزی درسی در کنکور دکتری دانشگاه شیراز، سال 1388