دکتر ندا اسكندرزاده

استادیار بخش بیوشیمی

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322908

 ایمیل

eskandarzade@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه کد پستی: 7616914111

تحصیلات آکادمیک

 دانشکده دامپزشکی شیراز

کارشناسی ارشد دامپزشکی , از 1382 تا 1388

 شیراز

دکترا بیوشیمی , از 1388 تا 1393

فایل ها

 جزوات کلاسی بیوشیمی 1 ( ارسال فایل )

  1. آب-اسید-بافر
  2. اسیدهای آمینه
  3. پرو