دکتر عنايت ا... شريف پور

تحصیلات آکادمیک

 دبیرستان شهید مفتح کرمان

دیپلم فرهنگ و ادب , تا 1361

کسب رتبه اول

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: ---) , از 1368 تا 1371

کسب رتبه اول

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: اخلاق عملی در نهج البلاغه و بازتاب آن در مثنوی مولوی) , از 1371 تا 1374

دانشجوی ممتاز

 دانشگاه شیراز

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: آداب مملکت داری در ادب فارسی) , از 1374 تا 1379

کسب رتبه دوم