آزاده السادات عمرانی زرندی

عضو هیات علمی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

a.emrani@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دکترا معماری کامپیوتر ,

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر ,

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی سخت افزار ,

فایل ها

 plan ( ارسال فایل )

  1. حساب کامپیوتری
    طرح درس

علاقمندی ها

 حساب کامپیوتری

 طراحی پردازنده های حسابی مبتنی بر سیستم اعداد مانده ای

 طراحی سیستم های پردازشی مبتنی بر محاسبات تقریبی