مهندس الهام خواجه پور

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

Elhamkhajehpour@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

کارشناسی ارشد مهندسی معماری (پایان نامه: فهم حصار-آزمون کاربرد Grounded Theory در تبیین جایگاه یک عنصر معماری) , از 1375 تا 1382

علاقمندی ها

 کاربرد Grounded Theory در معماری

 مطالعات میان دانشی معماری

 تاریخ معماری ایران و جهان

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فارسی

زبان مادری

سازمان ها

 دانشگاه شهید باهنرکرمان

رئیس گروه مهندسی معماری, از 1392 تا تا کنون

انتشارات

مقاله های مجله

1. محمد ایرانمنش الهام خواجه پور, آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری

نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا دانشگاه تهران, 19, 1, 83 تا 92, 1393

مقاله های کنفرانس

1. الهام خواجه پور, به کارگیری روش «تئوری برخاسته اززمینه»دربازشناسی عناصر معماری

نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهر سازی و معماری, یزد, 1393

2. الهام خواجه پور محمد ایرانمنش, Promotion Of Vernacular Potentials In New Context-Oriented Architecture

کنفرانس بین المللی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا, تبریز, 1393

3. محمد ایرانمنش الهام خواجه پور, جایگاه ایزوتریسم در پیوند تشیع و هنر

همایش جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم و ارزشهای هنر اسلامی, تهران, 1393

4. الهام خواجه پور جواد رسولی, بررسی برخی نمونه های توسعه ی پایدار در جهان و ایران

کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا, تهران, 1393

5. الهام خواجه پور جواد رسولی, موردپژوهی نمونه هایی از تجربیات شهرسازی ایران و جهان در حوزه ی پدافند غیرعامل

دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی, قم, 1393

6. الهام خواجه پور, کاربرد هنر مدرن در ترکیب بندی هندسی نماهای شهری

همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر, تهران, 1390

7. الهام خواجه پور, طراحی نماهای شهری با تکیه بر مقتضیات ادراکی دو گروه مخاطب

همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر, تهران, 1390

8. الهام خواجه پور, بررسی ماهیتی یک عنصر معماری با شیوه ای جدید

همایش زنان معمار ایرانی, تهران, 1388

دروس

دروس ترم جاری

 آشنایی با معماری جهان (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 طراحی معماری 3 (کارشناسی)