دکتر حميد دوست محمدي

دانشیار مهندسی مواد و متالورژی

خلاصه

جهت مشاهد اطلاعات تکمیلی به وب سایت شخصی اینجانب به آدرس http://www.doostmohammadi.ir مراجعه فرمایید.

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

http://www.doostmohammadi.ir

 ایمیل

hd@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

۳۲۱۳۳۱۲۲ ۳۴ ۹۸+

 آدرس

کرمان- بلوار جمهوری اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد

تحصیلات آکادمیک

 Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

دکترا Process metallurgy , تا 2009

 Kiev Polytechnic Institute, Kiev, Ukraine

کارشناسی ارشد مواد پودری، کامپوزیت و پوشش , از 2004 تا 2006

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی متالورژی , از 1377 تا 1381

افتخارات و جوایز

 دریافت گرانت تحصیلی اتحادیه اروپا با عنوان TEMPUS در سال ۲۰۰۷

 دریافت بورسیه تحصیلی برای مقطع دکتری از دانشگاه سلطنتی سوئد (KTH) در سال ۲۰۰۷

 دریافت گرانت تحقیقاتی از موسسه Stiftelsen Axel Ax:son Johnsons کشور سوئد در سال ۲۰۰۹

 دریافت بورسیه تحصیلی از بنیاد تحقیقاتی KAMI از کشور سوئد برای پژوهش در دوره فوق دکتری در سال ۲۰۱۵

زبان ها

سوئدی

سطح میانی

فرانسه

سطح میانی

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

روسی

مسلط

سازمان ها

 پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

رئیس گروه پژوهشی شناسایی و حفاظت مواد, از ۱۳۹۵ تا کنون

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر

رئیس بخش مهندسی مواد, از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهیدباهنر

عضو هیئت علمی بخش مهندسی مواد, از ۱۳۸۸ تا کنون

 همایش مس و آلیاژهای زیست سازگار آن

دبیر علمی, از ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

 کنگره ملی آهن و فولاد

مشاور کنگره, از ۱۳ اسفند ۹۳ تا ۱۳ اسفند ۹۳

 دومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب

دبیر اجرایی, از ۵ دی ۱۳۹۱ تا ۶ دی ۱۳۹۱

 سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

دبیر اجرایی, از ۵ دی ۱۳۹۱ تا ۶ دی ۱۳۹۱

 دومین همایش صنایع معدنی

دبیر اجرایی, از ۲۷ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۱

 اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته

دبیر علمی, از ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

انتشارات

مقاله های مجله

1. M.A. Alirezaei, H Doostmohammadi, Microstructure evolution in cast and equilibrium heat treated CuZn30-(Si) alloys

International Journal of Cast Metals Research, 2016
DOI: 10.1080/13640461.2015.1126430

2. H. Bartar Esfahani, H. Doostmohammadi, R. Raiszadeh, , Decrease in the rate of diffusion of hydrogen through layers of Bifilm defects in Al melt in the presence of Sr

International Journal of Cast Metals Research, 2016
DOI 10.1080/13640461.2015.1125645

3. H. Bartar Esfahani, R. Raiszadeh, H. Doostmohammadi, The Effect of Strontium on the Strength of Layers of Double Oxide Film Defects

Metallurgical Transactions A, 47A, 1331-1338, 2016
DOI 10.1007/s11661-015-3302-9

4. H. Bartar Esfahani, R. Raiszadeh, H. Doostmohammadi, Weibull verification of reduced pressure test as a tool for assessing Al melt quality

International Journal of Cast Metals Research, 2016
DOI: 10.1080/13640461.2016.1244245

5. H. Doostmohammadi, H. Moridshahi, Effect of Si on the microstructure, ordering and properties of Cu60Zn40 alloy

Journal of Alloys and Compound, 640, 401-407, 2015
DOI:10.1016/j.jallcom.2015.03.228

6. F. Khaleghifar, R. Raiszadeh and H. Doostmohammadi, Effect of Ca on the Behavior of Double Oxide Film Defects in Commercially Pure Aluminum Melt

Metallurgical Transaction B, 46B, 1044-1051, 2015
DOI: 10.1007/s11663-014-0240-7

7. A. Ahmadpour, R.Raiszadeh, H. Doostmohammadi,, Effect of Stirring on Behaviour of Double Oxide Film Defects in A356 Aluminium Melt

International Journal of Cast Metals Research, 27, 4, 221-229, 2014
DOI 10.1179/1743133613Y.0000000100

8. S. Amirinejad, R. Raiszadeh and H. Doostmohammadi, , Study of Double Oxide Film Defect Behavior in Liquid Al-Mg Alloys

International Journal of Cast Metals Research, 26, 6, 330-338, 2013
DOI:10.1179/1743133613Y.0000000067

9. S. Amirinejad, R. Raiszadeh and H. Doostmohammadi, Calorimetric study of the oxidation of Al–Mg alloys for the prediction of healing of the double oxide film defect,

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 113, 769-777, 2013
DOI: 10.1007/s10973-012-2810-8

10. M. Nateghian, R. Raiszadeh and H. Doostmohammadi,, Behavior of Double Oxide Film Defects in Al-0.05wt%Sr Allo

Metallurgical Transaction B, 43B, 1540-1549, 2012
DOI: 10.1007/s11663-012-9708-5

11. H. Doostmohammadi, M. Andersson, A. Karasev, P. G. Jonsson, Use of Computational Thermodynamic Calculations in Studying the Slag/Steel Equilibrium during Vacuum Degassing

Steel Research International, 81, 31-39, 2010
DOI: 10.1002/srin.200900112

12. H. Doostmohammadi, P. G. Jonsson, J. Komenda, S. Hagman, Inclusion Characteristics of Bearing Steel in a Runner after Ingot Casting

Steel Research International, 81, 142-149, 2010
DOI: 10.1002/srin.200900106

13. H. Doostmohammadi, A. Karasev, P. G. Jonsson, A Comparison of a Two-Dimensional and a Three-Dimensional Method for Inclusion Determinations in Tool Steel

Steel Research International, 81, 398-406, 2010
DOI: 10.1002/srin.200900149

14. محجوبه سیستانی نیا، حمید دوست محمدی, معرفی معیار عمق نفوذ براي تعیین میزان نفوذ در ریخته گري

مجله ریخته گری, ۳۴, ۱۰۸, ۳۰-۳۹, 1394

15. حمید دوست محمدی، حمید مرید شاهی, اثر افزودن سیلیسیم بر رفتار انبساط حرارتی آلیاژ ریختگی برنج Cu-Zn40

مجله ریخته گری, ۱۰۳, ۲۵-۳۰, 1392

16. فرزانه خالقی فر، رامین رئیس زاده، حمید دوست محمدی, بررسی تاثیر کلسیم بر ترمیم عیب اکسید فیلم دولایه در مذاب آلومینیوم

مجله ریخته گری, ۱۰۳, ۱۸-۲۴, 1392

17. حمید دوست محمدی, بررسی تاثیر افزودن کاربید و اکسید کلسیم به فلز مذاب بر جدایش آخال آلومینایی از مجرای ورودی قالب در ریخته گری پیوسته فولاد

علوم و مهندسی جداسازی, ۵, ۲, ۴۷-۵۵, 1392

مقاله های کنفرانس

1. , M. Sistaninia, H. Doostmohammadi, A numerical study on the effective parameters on joining and depth of diffusion of metal couples in compound casting, 8th Congress and 3rd International Engineering Materials and Metallurgy conference, Tehran, Iran,

2014

2. , M. Alirezaei, H. Doostmohammadi, Effect of silicon on the microstructure of single α-phase brass wit 70% copper, 8th Congress and 3rd International Engineering Materials and Metallurgy conference, Tehran, Iran, (in Farsi)

2014

3. , A. Ahmadpour, H. Doostmohammadi, R. Raiszadeh, A study of the effect of mechanical stirring of the melt on the behavior of double oxide film defect in A356 commercial alloy,

The second international and seventh joint conference of Iranian metallurgical engineering and Iranian foundrymen scientific societies, Semnan, 2013

4. , R. Samarehmoosavi, R. Raiszadeh, H. Doostmohammadi, A study of the effect of strontium on the static and dynamic oxidation of liquid commercial aluminum,

The second international and seventh joint conference of Iranian metallurgical engineering and Iranian foundrymen scientific societies, Semnan, Iran, 2013

5. , A. Rashidi, H. Doostmohammadi, A study of microstructure and mechanical properties of the welded joints of API 5L X65 steel by direct submerged arc welding, 13th Iranian National Conference of Welding and Inspection, Kerman, Iran, (2012) (in Farsi)

0

6. , M. Nateghian, R. Raiszadeh and H. Doostmohammadi, S. Farabi and S. Amirinejad, Effect of Sr on behavior of double oxide film defects in liquid A356 alloy,

6th Joint Conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundrymen’s Society, Tehran, Iran, (2012) (in Farsi) H, 0

7. , H. Doostmohammadi, A study on the effect of top slag on composition of calcium aluminate inclusions by thermodynamic modeling, 2nd Mineral industries conference , Kerman, Iran, (2012) 546-554. (in Farsi)

0

8. , H. Doostmohammadi, S. Rostamzadeh and H. Esmaeilipour, A study on the effect of extrusion rate and temperature on microstructure and hardness of leaded brass, 2nd Mineral industries conference , Kerman, Iran, (2012) 555-563. (in Farsi)

0

9. , A. Ahmadpour, A. Pourfriedooni, R. Raiszadeh and H. Doostmohammadi, A study on the effect of melt remaining time on behavior of double oxide film defect in commercial A356 alloy, 2nd Mineral industries conference , Kerman, Iran, (2012) 592-598. (in Farsi)

0

10. , G. Stovpchenko, L. Medovar, L. Lisova, H. Doostmohammadi, L. Kamkina, O. Velychko, Y. Grishchenko, Features of Slag-Metal Interaction at Electroslag Remelting of Heavy Ingot,)

9th International Conference on Molten Slags, Fluxes and Salts (MOLTEN12), China, (2012, 0

11. , M. Eftekharmousavi, M. Ehteshamzadeh, H. Doostmohammadi, S. Soroushian, Effect of Acid Acetic Concentration and Heat Treatment on Corrosion Behavior of X-65 Steel, 13th National Congress on Corrosion, Tabriz, Iran, (2012)

0

12. , M. Nateghian, R. Raiszadeh and H. Doostmohammadi, Healing of double oxide film defects in Al-0.05wt% Sr melt, 5th Joint Conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundrymen’s Society, Isfahan, Iran, (2011) (in Farsi)

0

13. , H. Doostmohammadi and H. Esmaeilipour, Effect of Extrusion Rate on Crack Creation of the Admiralty Brass Tubes, The 1st National Conference of Copper, Iran, (2011) 627-633

0

14. , H. Doostmohammadi, Study of Non-Metallic Inclusions/Steel Equilibrium, Steel Symposium 89, Iran, (2011) 125-132 (in Farsi)

0

15. , H. Doostmohammadi, Inclusions in a Runner after Casting of Steel, The 1st National Congress on Advanced Steels, Iran, (2011) 165-173

0

16. , H. Doostmohammadi, A 3-D Method for Determination of Non-Metallic Inclusions in Steel, in: Mineral industries conference , Kerman, Iran, (2010).

0

17. , H. Doostmohammadi, A. Karasev, M. Andersson and P. Jönsson: Analysis of Inclusion Composition of the Tool Steel during the Ladle Treatment, 12th Annual Brinell Center Graduate Conference, Nyköping, Sweden (2009).

0

18. , H. Doostmohammadi, M. Andersson, K. Steneholm, P. Jonsson, Effect of EAF Slag Carryover on Slag-metal Equilibrium Calculations for Ladle Degassing Process, EPD Congress 2009, Proceedings , TMS, USA, (2009) 695-702.

0

19. , H. Doostmohammadi, G. Stovpchenko, E. Prilutski, L. Medovar, Y. Gryshchenko, Problem of carbon nanotubes application in Fe-C alloys, in: AdMet 2007, vol Volume 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, (2007), 129-136.

0

20. , A. N. Stepanchuk, G. A.I., H. Doostmohammadi, Oxidation of fused carbides, in: V. V. Skorokhod (Ed.) Modern Materials Science: Achievements and Problems MMS-2005, vol 1, Kiev, Ukraine, (2005), 375-375.

0

21. , A. N. Stepanchuk, H. Doostmohammadi, Spraying composite coatings using flexible powder cord, in: V. V. Skorokhod (Ed.) Modern Materials Science: Achievements and Problems MMS-2005, vol 2, Kiev, Ukraine, (2005), 515-516.

0

دروس

دروس ترم جاری

 ترمودینامیک مواد ۱ (کارشناسی)

تدریس از سال ۱۳۸۹ تا کنون

 ترمودینامیک مواد ۲ (کارشناسی)

تدریس از سال ۱۳۸۹ تا کنون

 متالورژی پودر (کارشناسی)

تدریس از سال ۱۳۸۸ تا کنون

 فولادسازی (کارشناسی)

تدریس از سال ۱۳۸۹

 شبیه سازی در مهندسی مواد (کارشناسی ارشد)

تدریس از سال ۱۳۸۹

 متالورژی پودر پیشرفته (کارشناسی ارشد)

تدریس از سال ۱۳۸۹

 بررسی های غیر مخرب پیشرفته (کارشناسی ارشد)

تدریس از سال ۱۳۹۰

 اصول پیشرفته سینتیک و ترمودینامیک مواد (کارشناسی ارشد)

تدریس از سال ۱۳۹۵

 مباحثی در ترمودینامیک پیشرفته مواد (دکترا)

تدریس از سال ۱۳۹۰ تا کنون

 سیستمهای چند جزئی (دکترا)

تدریس از سال ۱۳۹۲

 استحاله های مارتنزیتی (دکترا)

تدریس از سال ۱۳۹۲

دروس ترم های گذشته

 المانهای محدود (دکترا)

تدریس در سال ۱۳۹۱

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 مرتضی آدینه

تولید آلیاژ برنج بدون سرب خوش تراش و بررسی قابلیت ماشین کاری آن

 مریم یوسفی

مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی تعامل مذاب و جامد در دوفلزی های Al/Ti, Al/Cu و Al/Brass

 محمدامین علیرضایی