دکتر داريوش مفلحي

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09133430368

 ایمیل

d_moflehi@mail.uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی , از 1366 تا 1370

 دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی , از 1376 تا 1378

 دانشگاه یو پی ام کشور مالزی

دکترا علوم ورزشی , تا 1392

دوره ها

 داوری درجه 2 ملی کشتی (1375). مدرسان: آقایان ایرانمنش- خالدی

 The publishing during workshop. organized by: International student Association

UPM

 Literature Review Workshop . Organized : Faculty of Educational Studies

UPM

 How to increase h-index? Organized by (ISAM)

 Training EndNote Workshop. Organized by: Science core of GIS

 Guide to Thesis Workshop. Organized by: School of Graduate Studies

UPM

 SPSS Statistical Package Workshop. Organized by: School of Graduate Studies

UPM

 Research Tools (1,2) workshop. organized by (ISAM)

 مربیگری درجه 3 بسکتبال

 مربیگری درجه 3 دو و میدانی

 مربیگری والیبال (توجیهی) مدرس: آقاي فدوتوف

 مربیگری درجه 3 شنا

 مربیگری درجه 3 تنیس روی میز

 نجات غریق

 کارگاه ژیمناستیک (1385) زیر نظر فدراسیون ژیمناستیک

 کارگاه ژیمناستیک (1379) . مدرس: Mr, Lee Chool Han

 مربیگری درجه 2 کشتی (1370). مدرس: آقاي علیرضا نوایی

 مربیگری درجه 3 کشتی (1364). مدرس: آقاي یدا... اعتصامی

 مربیگری درجه 3 کشتی (1365). مدرس: آقای فرح وشی

 داوری درجه 3 ملی کشتی (1367) . مدرس : آقای حاج ملک

 داوری درجه 2 ملی کشتی (1369). مدرسان: آقایان ایرانمنش-خالدی

 مربیگری ژیمناستیک (1368). مدرس:آقای نئیسی

 مربیگری ژیمناستیک (1373). مدرس: آقای سادات رضایی

 مربیگری درجه 3 ژیمناستیک (1377). مدرس: آقای جواهری

 مربیگری درجه 3 ژیمناستیک (1380). مدرس: آقای نظری

 مربیگری کشتی (توجیهی) (1365). مدرس: آقای حاج ملک

تجربیات

 سرپرست حوزه معاونت اجرائی و پشتیبانی

دانشکده علوم ورزشی, دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 سرپرست اداره آموزش

دانشکده علوم ورزشي, دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 مدیر کل تربیت بدنی

دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 قائم مقام معاونت فرهنگی هشتمین المپیاد دانشجویان کشور

دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 سرپرست بخش

دانشکده علوم ورزشی, دانشگاه شهید باهنر کرمان,

 رئیس گروه فیزیولوژی

دانشکده علوم ورزشی, دانشگاه شهید باهنر کرمان,

زبان ها

انگليسي

سطح پیشرفته

سازمان ها

 مجتمع آموزش عالی بافت

رئیس مجتمع, از 1394 تا 1396

طرح های تحقیقاتی

 مجری طرح استانی، طرح ملی "تدوین نورم ملی آمادگی جسمانی ایرانیان"

انتشارات

مقاله های مجله

1. Moflehi, D. Kok, L-Y. Tengku, F. Saidon, A, Effect of exercise modes with similar intensities on lipid- peroxidation and muscle-damage markers in sedentary males

Annals of Biological Research, 4, 5, 5-10, 2013

2. Moflehi, D. Kok, L-Y. Tengku, F.Amri, S, Effects of single- session Aerobic exercise with varying intensities on lipid peroxidation and muscle-damage markers in sedentary Males

Global Journal of Health and Science, 4, 4, 2012

3. Moflehi, D. Kok, L-Y. Saidon, A, Influence of the intensity levels of resistance exercise on lipid peroxidation and muscle-damage markers.

European Journal of Sports and Exercise Science, 1, 4, 2012

4. مفلحی، داریوش؛ تبریزی، قهرمان, ارتباط بین شدت تحلیل رفتگی و فعالیت بدنی اعضا هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پژوهش در علوم ورزشی, 17, 115-129, 1386

5. ابراهیم، خسرو؛ رحمانی نیا، فرهاد؛ مفلحی، داریوش, تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین ث روی توان هوازی دانشجویان پسر

حرکت, 2, 7-19, 1378

دروس

دروس ترم جاری

 زبان انگليسي (کارشناسی ارشد)

 استعداد یابی ورزشی (کارشناسی)

 کشتی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 تغذیه ورزشی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 ژیمناستیک (کارشناسی)

 بیوشیمی و تغذیه ورزشی (کارشناسی)