دکتر بهنام كرمشاهي خبيصي

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09133953227

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

دکترا حسابداری , از 1395 تا کنون

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی حسابداری , از 1382 تا 1386

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد حسابداری (پایان نامه: تاثیر کارایی بازار بر محتوای اطلاعاتی سود) , از 1387 تا 1389

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

طرح های تحقیقاتی

 ارزیابی درونی گروه حسابداری بافت

انتشارات

مقاله های مجله

1. , بررسي ارتباط بين اهداف استفاده از سيستم بهاي تمام شده، پيچيدگي هاي آن در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسابداری مدیریت, 0

2. , بررسي محتواي اطلاعاتي سود حسابداري با در نظر گرفتن ميزان كارايي بازار در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران, 0

3. , بررسی رلبطه محافظه کاری و رابطه ارزشی سود با چرخه های تجاری

پژوهش های حسابداری مالی, 0

4. , بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی

پژوهش های حسابداری دانشگاه الزهرا, 0

5. , كاربرد سيستم هاي خبره در فرآيند حسابرسي

مجله پژوهش های حسابداری دانشگاه الزهرا, 0

مقاله های کنفرانس

1. , اثر انتشار گزارش بررسي اجمالي حسابرسي بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

کنفرانس ملی جایگاه حسابداری و مدیریت در دنیای نوین کسب و کار, 0

2. , حسابرسي اسلامي بانك ها و موسسات مالي در ايران

همایش ملی حسابداری و حسابرسی زاهدان, 0

3. , تجزيه و تحليل بهاي تمام شده ، سود و حجم فعاليت با استفاده از هزينه يابي بر مبناي فعاليت

همایش ملی حسابداری و حسابرسی زاهدان, 0

دروس

دروس ترم جاری

 حسابداری پیشرفته 2 (کارشناسی)

 حسابداری پیشرفته 1 - کارشناسی پیوسته (کارشناسی)

 حسابداری پیشرفته 1- کارشناسی ناپیوسته (کارشناسی)

 حسابداری مالیاتی (کارشناسی)

 مباحث جاری در حسابداری (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 اصول حسابداری 1 - مدیریت (کارشناسی ارشد)

 اصوا حسابداری 1-حسابداری (کارشناسی)

 اصول حسابداری 2 (کارشناسی)

 اصول حسابداری 3 (کارشناسی)

 حسابداری صنعتی 1-مدیریت (کارشناسی)

 حسابداری صنعتی 1-حسابداری (کارشناسی)

 حسابداری میانه 1 (کارشناسی)

 حسابداری میانه 2 (کارشناسی)

 زبان خارجه 2 (کارشناسی)

 زبان خارجه 3 (کارشناسی)

 زبان خارجه 4 (کارشناسی)

 حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی)

 حسابداری دولتی 2 (کارشناسی)

 حسابداری و حسابرسی دولتی (کارشناسی)

 سرمایه گذاری در بورس (کارشناسی)

 حسابرسی 1-مدیریت (کارشناسی)

 حسابرسی 1-حسابداری (کارشناسی)

 حسابرسی 2 (کارشناسی)

 حسابداری میانه-کارشناسی ناپیوسته (کارشناسی)

 مدیریت مالی 1 (کارشناسی)

 مدیریت مالی 2 (کارشناسی)

 زبان تخصصی 2 (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 حسابداری پیشرفته 1 - ناپیوسته

 حسابداری پیشرفته 2