دکتر بهجت السادات حجازي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03433202339

 آدرس

کرمان-بزرگراه امام خمینی-دانشگاه شهید باهنر-دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی

 ایمیل

be.hejazi@gmail.com Hejazi_39@yahoo.com Hejazi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: گرایش های روان درمانی و روانکاوی در اشعار عطار و مولانا) , از 1379 تا 1384

افتخارات و جوایز

 لوح تقدیر پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات

پژوهش های ادبی,

 لوح تقدیر پژوهشگر برتر دانشگاه شهید باهنر

پژوهش های ادبی,

 لوح تقدیر پژوهش برتر دانشگاه شهید باهنر

تألیف کتاب « چشم اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی»,

 لوح تقدیر پژوهش برتر چهاردهمین جشنواره پژوهش های برتر سال

تألیف کتاب «چشم اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی»,

تهران- پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

علاقمندی ها

 متون عرفانی ، نقد ادبی، نقد ادبیات داستانی، مطالعات قرآنی

طرح های تحقیقاتی

 سبک شناسی رمان های بعد از انقلاب( با تکیه بر رمان های احمد محمود و محمد رضا بایرامی)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران, از 1393/7/1 تا 1394/11/5

اتمام طرح

انتشارات

کتاب ها

1. بهجت السادات حجازی, طبیبان جان

دانشگاه فردوسی, مشهد, 1395
چاپ دوم

2. بهجت السادات حجازی, بی نشان

فارس الحجاز, قم, 1393
تدوین و گردآوی برگزیده اشعار سیّد محمد حسین حجازی

3. بهجت السادات حجازی, 5- چشم اندازی به تحوّلات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

علمی و فرهنگی, تهران, 1393

4. بهجت السادات حجازی، معصومه باقری، پوران علیپور، مهیندخت فرخ نیا, فارسی عمومی

آوای نور, تهران, 1391

5. بهجت السادات حجازی, انسان کامل در نگاه عطار

آوای نور, تهران, 1390
چاپ دوم

6. بهجت السادات حجازی, طبیبان جان(گرایش های روان شناختی و روان درمانی در اشعار عطار و مولانا)

دانشگاه فردوسی, مشهد, 1389

7. بهجت السادات حجازی, آفتاب نیمه شب

ایوار, مشهد, 1384

8. بهجت السادات حجازی, انسان کامل در نگاه عطار

ایوار, مشهد, 1383
چاپ اول

مقاله های مجله

1. Behjatosadat Hejazi, “The origin of ultrasonic sounds in the holy books and relation to creation”

Research Journal of language, literature and Humanities, 5, 3, 16-23, 2018

2. Behjatosadat Hejazi, -"The view of unconscious sobriety of Rumi"

Can.International Reasearch journal of humanities, Volume4, Issue9, 2012

3. بهجت السادات حجازی, تحلیل سبک عزیزی در یک لیوان شطح داغ

فنون ادبی, پیاپی 18, سال نهم شماره 1, 76-63, 1396

4. بهجت السادات حجازی, تحلیلی فرامتنی بر مبالغه در قرآن

پژوهشهای زبان شناختی قرآن, سال پنجم, پیاپی 9, 37-56, 1395

5. بهجت السادات حجازی, استعاره مفهومی آیۀ نور در قرآن

فنون ادبی, سال هشتم, شماره سوم (پیاپی 16), 85-102, 1395

6. بهجت السادات حجازی سیّد علیرضا حجازی, -«تحلیلی بینامتنی بر داستان شیخ صنعان با نظری به داستان حضرت موسی و خضر علیهما السلام»

مجله پژوهش های ادبی قرآنی, سال دوم, چهارم, 134-158, 1394

7. بهجت السادات حجازی, « نشانه های رئالیسم جادویی در رمان منِ او»

نشریۀ ادب و زبان, سال 18, 8, 81-103, 1394

8. بهجت السادات حجازی, تحلیلی بر دو رمان از محمدرضا بایرامی با نظری به اندیشه فوکو

زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز, 232, 68, 49-68, 1394

9. بهجت السادات حجازی مژگان ونارجی, نگاهی سبک شناختی به غزلیات سیمیندخت وحیدی

علمی و پژوهشی بهار ادب, 23, 1393

10. بهجت السادات حجازی مسعود باقری ملیحه محمودی, نگرشی روان شناختی به رمان «من او»

نشریه ادبیات پایداری, سال 6, 11, 53-76, 1393

11. بهجت السادات حجازی, رمان چندآوایی شطرنج با ماشین قیامت

پژوهش زبان و ادبیات فارسی، جهاد دانشگاهی تهران, 29, 1393

12. بهجت السادات حجازی, مطالعه تطبیقی دو رمان روان شناختی

دراسات الادبیه, 85-86-87, 85, 6-50, 1393

13. بهجت السادات حجازی حیدر عبداللهی, بینامتنیّت عشق در اندیشه ابن فارض، مولانا و مولوی کُرد

علمی پژوهشی لسان مبین، دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین, چهارم, 4, 1391

14. , نیم نگاهی سبک شناختی به نیایش های شهید چمران

فصلنامه پژوهشگرا ن فرهنگ, 31, 1391
بهجت السادات حجازی حکیمه قطبی نژاد

15. بهجت السادات حجازی, نقدی بر دو رمان رضا امیرخانی

پژوهشنامه (گوهر گویا) دانشگاه اصفهان, 17, 1390

16. بهجت السادات حجازی, مطالعه تطبیقی زیبایی شناسی در اندیشه مولانا و بعضی نظریه پردازان

زبان و ادب دانشگاه شهید باهنر کرمان, 29, 1390

17. بهجت السادات حجازی, فراواقعیت در رؤیا و تخیّل

علمی پژوهشی کاوش نامه دانشگاه یزد, 23, 1390

18. بهجت السادات حجازی فائزه رحیمی, گونه ای از نوستالژی عارفانه در مثنوی مرداب ها و آب ها

علمی پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 22, 1390

19. بهجت السادات حجازی صالحه غضنفری مقدم, نقدی بر پلورالیزم در مثنوی

علمی پژوهشی نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس, چهارم, 14, 1390

20. بهجت السادات حجازی فائزه رحیمی, وطن دوستی در سروده های اخوان ثالث و ایلیا ابو ماضی

نشریه ادبیات تطبیقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر, سوم, پنجم, 1390

21. بهجت السادات حجازی, الگو برداری یا خلاقیت در کمدی الهی دانته

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد تهران جنوب, 20, 1389

22. بهجت السادات حجازی, جلوه های ادبیات پایداری در شعر ایلیا ابوماضی

علمی پژوهشی لسان مبین، دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین, دوم, 2, 1389

23. فاطمه کوپا بهجت السادات حجازی صالحه غضنفری مقدم, از منطق الطیر عطار تا جاناتان مرغ دریایی

علمی پژوهشی جستارهای ادبی، دانشگاه فردوسی مشهد, چهل و سوم, 3, 1389

24. بهجت السادات حجازی, تعامل بین سلوک عارفانه و فرایند مشاوره

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا, سال اول, اول, 1388

25. بهجت السادات حجازی, باز آفرینی اسطوره سیمرغ و ققنوس

مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان, دهم, 1388

26. بهجت السادات حجازی, چهره ماندگار

مجموعه مقالات جشن نامه دکتر رضا انزابی نژاد, اول, 1388

27. بهجت السادات حجازی, روان شناسی شخصیت در تاریخ بیهقی

کاوشنامه دانشگاه یزد, سال نهم, 16, 1387

28. بهجت السادات حجازی رضا انزابی نژاد, اصل سنخیت درعرفان و همانندسازی در روان شناسی

علمی پژوهشی دانشگاه تبریز, 48, 197, 1386

29. بهجت السادات حجازی, نگرش اسطوره ای فردوسی برپایه یکتا نگری

مجموعه مقالات شاهنامه پژوهی زیر نظر قطب علمی دانشگاه فردوسی مشهد, اول, 1386

30. بهجت السادات حجازی, ازملی گرایی فردوسی تا فراملی گرایی مولوی

کاوشنامه, 12, 1385

31. بهجت السادات حجازی, عطاروسمبولیسم شرق

مجموعه مقالات عطار شناخت زیر نظر قطب علمی دانشگاه فردوسی مشهد, اول, 1385

32. بهجت السادات حجازی رضا انزابی نژاد, ناهوشیاری هوشیارانه مولوی در دیوان شمس

کاوشنامه, بهار و تابستان, دهم, 1384

33. بهجت السادات حجازی, « نیمه لطیف آفرینش در اندیشه مولانا»

جستار های ادبی, سوم, 37, 1383

34. بهجت السادات حجازی, نیم نگاهی به عروس قرآن

فصلنامه بیّنات, سال یازدهم, 1, 1383

35. بهجت السادات حجازی, «دین و اسطوره در اندیشه فردوسی»

پژوهش نامه علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی, 33, 1381

36. بهجت السادات حجازی, زیبایی شناسی قرآن در نگاه فرّاء

فصلنامه پژوهش های قرآنی, 27-28, 1380

مقاله های کنفرانس

1. بهجت السادات حجازی, A comparative study of Doctrinal view of shah Nematollah Vali and Jami" "

کنگره شاه نعمت الله ولی, کالیفرنیا، دانشگاه سن خوزه، اکتبر, 2002

2. بهجت السادات حجازی سعید قلندری, نشانه های گروتسک در نمایشنامه خنکای ختم خاطره از حمید رضا آذرنگ

اولین همایش ملی ادبیات فارسی معاصر, دانشگاه ولایت ایرانشهر, 1381-1359, 1396

3. بهجت السادات حجازی, تحلیل بینامتنی میان عرفان عملی و روان درمانی

سومین متن پژوهی ادبی, دانشگاه علامه طباطبایی تهران, 11-39, 1396

4. بهجت السادات حجازی ثریا ستوده بحرینی, نگرشی دیگر مبتنی بر پایداری به رمان کوری

دوازدهمین گردهمایی ترویج زبان و ادب فارسی, دانشگاه رازی کرمانشاه, 2728-2710, 1396

5. بهجت السادات حجازی, تحلیلی بر غزلیات میر سید علی همدانی

کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی, دا نشگاه فرهنگیان تربت حیدریه, 1-20, 1395

6. بهجت السادات حجازی حکیمه قطبی نژاد, آرمان شهر در رمان بیوتن

دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, دانشگاه محقق اردبیلی, 10, 571-584, 1394

7. بهجت السادات حجازی, آشنایی زدایی در سبک هندی با تکیه بر شعر صائب

کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی در زمان اکبر شاه گورکانی وسلاطین صفویه, دانشگاه اسلامی علیگر هند, 169-185, 1394

8. بهجت السادات حجازی صالحه غضنفری مقدم, دردستایی و دردستیزی در شعر طاهره صفارزاده

همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, دانشگاه زنجان, 1392

9. بهجت السادات حجازی علی حسن ترابی, وطن گرایی در شعر سلمان هراتی

همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, دانشگاه مازندران, 1390

10. بهجت السادات حجازی, شعر عصر صفوی انحطاط یا تجدد؟

همایش انجمن ترویج و زبان ادب فارسی, دانشگاه یزد, 1389

11. بهجت السادات حجازی صالحه غضنفری مقدم, جاذبه های شعر پروین

همایش انجمن زبان و ادب فارسی, دانشگاه تبریز, 1388

12. بهجت السادات حجازی, کلمه آفرینش

مقالات انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, بنیاد ایران شناسی تهران, 1387

13. بهجت السادات حجازی, آیا سنایی پیشگام دانته است؟

همایش بین المللی حکیم سنایی, دانشگاه الزهراء، تهران, 1387

14. بهجت السادات حجازی, نیم نگاهی به شعر مقاومت

مجموعه مقالات همایش ادبیات مقاومت, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1387

15. بهجت السادات حجازی, واقع گرایی در شعر رودکی

مجموعه مقالات همایش بین المللی رودکی, قزاقستان, 1387

16. بهجت السادات حجازی, تأثیر مشرب عرفانی مولانا بر حکیم سبزواری

مقالات همایش مولانا وحکیم سبزواری, دانشگاه تربیت معلم سبزوار, 1386

17. بهجت السادات حجازی, مولانا وزیبایی شناسی

کنگره بین المللی بزرگداشت مولانا, موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ،تهران, 1386

18. بهجت السادات حجازی, مهدویت واسطوره پیوند

دومین همایش بین المللی دکترین مهدویت, تالار اجلاس سران در تهران, 1385

19. بهجت السادات حجازی, شکوه کعبه در شعر خاقانی

مجموعه مقالات همایش خاقانی شناسی, دانشگاه ارومیه, 1384

20. بهجت السادات حجازی, اساطیر تمدن های متفاوت جهان

مجموعه مقالات همایش بین المللی نقش زبان در گفتگوی تمدن ها، دانشگاه اصفهان, دانشگاه اصفهان, 1383

21. بهجت السادات حجازی, از هویت ملی تا هویت انسانی در ادب فارسی

مجموعه مقالات هم اندیشی هویت ایرانی, دانشگاه تربیت مدرس, 1383

22. بهجت السادات حجازی, گرایش های روان شناختی در عرفان نظری

همایش سهروردی, دانشگاه تهران, 1383

23. بهجت السادات حجازی, مشرب عرفانی بابا طاهر

مجموعه مقالات همایش بابا طاهر، دانشگاه ابن سینا, دانشگاه ابن سینا همدان, 1379

دروس

دروس ترم جاری

 متون نثر عرفانی (کارشناسی)

 مثنوی های عطار (کارشناسی)

 تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری (کارشناسی ارشد)

 مرصادالعباد (کارشناسی)

 تحلیل متون نثر پایداری (کارشناسی ارشد)

 قواعد و متون عربی 2 (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 آشنایی با علوم قرآنی (کارشناسی)

 سبک شناسی ادبیات پایداری (کارشناسی ارشد)

 نقد ادبیات پایداری (کارشناسی ارشد)

 آشنایی با ادبیات دفاع مقدس (کارشناسی ارشد)

 مثنوی 1-2 (کارشناسی)

 کشف الاسرار (کارشناسی)

 آشنایی با اشعار سنایی (کارشناسی)

 متون نظم و نثر عربی (کارشناسی)

 نحو عربی (کارشناسی ارشد)

 کشف المحجوب (کارشناسی ارشد)

 مطالعه تطبیقی ادبیات پایداری جهان (کارشناسی ارشد)

 مبانی ادبیات پایداری (کارشناسی ارشد)

 تجلی قرآن و حدیث در شعر (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 مریم حسنخانی

تصویر آفرینی در شعر شاعران زن دفاع مقدس, 1389, شهید باهنر کرمان

 حیدر عبداللهی

مقایسه تطبیقی عشق در دیدگاه ابن فارض،مولانا و مولوی کرد, 1390, شهید باهنر کرمان

 جواد نظری نسب

فرهنگ کنایه در آثار جمال زاده, 1389, شهید باهنر کرمان

 زینب شمس الدینی

ستیزه جویی در مثنوی, 1390, شهیدباهنر کرمان

 فاطمه قنبرزاده

تأثیر پذیری ادیب نیشابوری از ادب عرب, 1390, شهید باهنر کرمان

 ملیحه محمودی کهن

روان شناسی شخصیت در سه رمان رضا امیرخانی, 1391, شهید باهنر کرمان

 حکیمه قطبی نژاد

آرمان‌شهر رمان‌های برجسته دفاع مقدس, 1393, شهید باهنر کرمان

 اکبر کریمی

عاشورا در شعر دفاع مقدس, 1390, شهید باهنر کرمان

 عباس فلاح لاله زاری

بررسی اندیشه های کلامی در کشف المحجوب, 1390, شهید باهنر کرمان

 قاسم صدقیان زاده

بررسی مؤلفه های پایداری در شعر دفاع مقدس با تکیه بر شعر قیصر امین پور و سلمان هراتی, 1390, شهید باهنر کرمان

 علی جعفری زاده اردکانی

بررسی روحیه یأس و امید در شعر پایداری از کودتای 28 مرداد تا بهمن57, 1390, شهید باهنر کرمان

 مژگان ونارجی

سبک شناسی شاعران زن در شعر دفاع مقدس، مژگان ونارجی, 1392, شهید باهنر کرمان

 سعيد قلندری

بررسی مضامین اجتماعی نمایشنامه های «خنکای ختم خاطره»، «مادر مانده»، «دو متر در دو متر جنگ» و « خیال روی خطوط موازی», 1395, شهید باهنر کرمان

 هادی پورشیخعلی

بررسی مؤلفه های هویّت در مثنوی معنوی, 1395, شهید باهنر کرمان