دکتر بلال صادقي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

sadeghi.balal@gmail.com

 تلفن ثابت

03433222962

 آدرس

کرمان. بزرگراه امام. میدان افضلی پور. دانشگاه شهید باهنر. دانشکده دامپزشکی.

 ایمیل

sadeghi.balal@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا ژنتیک حیوانی (پایان نامه: شناسایی و تشخیص ژن های miRNA در خانواده نشخوارکنندگان بر اساس روش های بیوانفورماتیکی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی آن) , از 1387 تا 1392

دوره ها

 ماموریت پژوهشی کشور آلمان

علاقمندی ها

 بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی

زبان ها

آلمانی

سطح میانی

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. 1. محمد زماني 2. بلال صادقي 3. ناديا نديمي 4. رضا رهبرقاضي 5. آيسا رضابخش 6. محمد خسروي 7. کامبيز بهاالديني 8. فرنوش بخشايي, بيوانفورماتيک سرطان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1396

2. بلال صادقي عليرضا صادقي, فرهنگ سلامت مواد غذايي:ايجاد يک سيستم مديريت سلامت غذايي مبتني بر رفتار

دانشگاه باهنر کرمان, 1395

3. سيد علي مرتضوي عليرضا صادقي حامد احمدي بلال صادقي, تکامل مولکولي: مقدمه اي بر همسانه سازي ژن و رياضيات فيلوژنتيک

دانشگاه آزاد سبزوار, 1394

مقاله های مجله

1. Shervin Alaei Balal Sadeghi Ali Najafi Ali Masoudi-Nejad, LncRNA and mRNA integration network reconstruction reveals novel key regulators in esophageal squamous-cell carcinoma

Genomics, 2018

2. Mehdi BAMOROVAT, , Iraj SHARIFI Majid FASIHI HARANDI, , Saeed NASIBI Balal SADEGHI, , Javad KHEDRI Mohammad Ali MOHAMMADI, Parasitological, Serological and Molecular Study of Dirofilaria Immitis in Domestic Dogs, Southeastern Iran

Iranian Journal of Parasitology, 12, 2017

3. Saeedeh Shamsaddini, Mohammad Ali Mohammadi, Seyed Reza Mirbadie, Sima Rostami, Mansoureh Dehghani, Balal Sadeghi, Majid Fasihi Harandi, A conventional PCR for differentiating common taeniid species of dogs based on in silico microsatellite analysis

Rev Inst Med Trop São Paulo, 59, 2017

4. Habib Motieghader, Ali Najafi, Balal Sadeghi, Ali Masoudi-Nejad, A hybrid gene selection algorithm for microarray cancer classification using genetic algorithm and learning automata

Informatics in Medicine Unlocked, 9, 2017

5. Habib Motieghader, Morteza Kouhsar, Ali Najafi, Balal Sadeghi , Ali Masoudi-Nejad, mRNA–miRNA bipartite network reconstruction to predict prognostic module biomarkers in colorectal cancer stage differentiation

molecular biosystems, 10, 2017

6. Masoumeh Adhami Ali Akbar Haghdoost Balal Sadeghi Reza Malekpour Afshar, Candidate miRNAs in human breast cancer biomarkers: a systematic review

Breast Cancer, 2017

7. Zahra Shirazi Mohammad Khalili Balal Sadeghi Hamid Sharifi, Molecular detection of Brucella spp in goat and sheep milk samples from apparently healthy and infected animals

Comparative Clinical Pathology, 2017

8. Atefeh Seyeddokht, Ali Aslaminejad, Ali Masoudi-Nejad, Mohammad Nassiri, Javad Zahiri, Balal Sadeghi, Computational Detection of piRNA in Human Using Support Vector Machine

Avicenna J Med Biotech, 8(1), 2016

9. A. Sadeghi, , M. Raeisi , M. Ebrahimi B. Sadeghi, Antifungal Activity of Pediococcus pentosaceus Isolated from Whole Barley Sourdough

Journal of Food Quality and Hazards Control, 3(1), 2016

10. Alireza sadeghi, Seyed Ali Mortazavi, Ahmad Reza Bahrami, , Balal Sadeghi Maryam M. Matin, Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making

Journal of Cell and Molecular Research, 6(2), 2014

11. عاطفه سيددخت حامد احمدي علي اصغر اسلمي نژاد علي مسعودي نژاد محمدرضا نصيري بلال صادقي, شناسايي RNAهاي غيرکدکننده کوتاه عملکردي با استفاده از روشهاي بيوانفورماتيکي در گوسفند و بز

پژوهشهاي توليدات دامي, 15, 1396

12. اميرسعيد صميمي؛ بلال صادقي؛ جواد تاجيک؛ امين فياض, تعيين ميزان شيوع و بررسي عوامل خطر ضايعات محوطه دهاني گوسفند و بز در جنوب ايران

تحقيقات دامپزشکي و فراورده هاي بيولوژيک, 117, 1396

13. بلال صادقي, پيش بيني اهداف miRNAs دخيل در سرطان سينه با استفاده از روش هاي بيوانفورماتيکي

مجله انفورماتيک سلامت و زيست پزشکي, 1(3), 1395

14. عليرضا صادقي، مريم ابراهيمي، بلال صادقي, تأثير جدايه‌هاي لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاکتوباسيلوس برويس بر رشد آسپرژيلوس فلاووس و کاهش آفلاتوکسين B1

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان, 1(15), 1395

15. سيد علي مرتضوي، فخري شهيدي، عليرضا صادقي، بلال صادقي, مدل‌سازي قوام خميرترش و ارزيابي تاثير آن بر ويژگي هاي نان حاصل از آردهاي ايراني به عنوان تابعي از شرايط تخمير کشت آغازگر اختصاصي

پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران, 11(4), 1394

16. محمد حيدريان، جواد بيات کوهسار، يوسف مصطفي لو، بلال صادقي، فريد مسلمي پور, تاثير روش‌هاي مختلف از شيرگيري بر عملکرد رشد، سلامتي‌، فراسنجه‌هاي تخميري شکمبه‌، خون و بازده اقتصادي گوساله‌هاي هلشتاين

مجله توليدات دامي, 18, 1394

مقاله های کنفرانس

1. امير سعيد صميمي، بلال صادقي، جواد تاجيک، امين فياض, کنگره بين المللي بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ

بررسي عوامل خطرساز ضايعات باليني دنداني در بز نژاد راييني, شیراز, 1395

2. صفا علوي خوشحال بلال صادقي لادن منصوري نژند غزاله شيرازي سجاد مسجدي, روشهاي نوين مولکولي: چشم اندازها و کاربردها در تشخيص تقلبات مواد غذايي

همايش بين المللي کشاورزي محيط زيست و امنيت غذايي, جیرفت, 1395

3. Mohammad Ali Mohammadi, Balal Sadeghi, Majid Fasihi Harandi, IDENTIFICATION OF NOVEL POTENTIALLY MICROSATELLITE LOCI IN INTERNAL TRAN-SCRIBED SPACERS IN TAENIA SPP.: A COMPU-TATIONAL APPROACH

International and the National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran, گیلان, 0

4. Mohamad Zamani, Balal Sadeghi, Mahdi Mirahmadi, Comparative Oncology: New Window to Explore Cancer Biology

1st International Nastaran Cancer Symposium, Mashhad, مشهد, 0

5. 1. Sadeghi B 2. Zamani-Ahmadmahmudi M, Large animal models of genetic disorders

نخستين همايش ملي كاربرد مدل هاي حيواني در پژوهش هاي تجربي پزشكي, شیراز, 0

دروس

دروس ترم جاری

 آمار زیستی (کارشناسی ارشد)

 اصول اصلاح نژاد دام (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 ژنتیک حیوانی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 عاطفه سيددخت

امکان سنجي شناسايي نواحي ژنومي داراي توانايي توليد ncRNAs بر اساس روش¬هاي فراگيري ماشيني در پستانداران, 1394, فردوسی مشهد

 حبيب مطيع قادر

بازسازي و آناليز شبکه برهمکنشي دوبخشي miRNA و mrNA در مراحل مختلف سرطان روده بزرگ با رويکرد سيستم بيولوژي, 1396, تهران

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 امين فياض

مطالعه و بررسي شيوع و عوامل خطرساز بيماري هاي محوطه دهاني گوسفند و بز در جنوب ايران, 1395, باهنر کرمان