دکتر بالنده امين زاده

انتشارات

مقاله های مجله

1. Hassan Azaraien, Jamshid Shahabpour, Balandeh Aminzadeh, Metallogenesis of the sediment-hosted stratiform Cu depositd of the Ravar Copper Belt (RCB

Ore Geology Reviews, 81, 369-395, 2017

2. B. Aminzadeh, J. Shahabpour and M. Maghami, Variation of Rhenium Contents in Molybdenites from the Sar cheshmeh Porphyry Cu-Mo deposit in Iran

Resource Geology, 61, 3, 290-295, 2011

3. بالنده امین زاده, بررسی شکل گیری رنیوم در مولیبدنیت و تاثیر محلول های درون زاد و برون زاد بر توزیع دوباره آن در سیستم های پورفیری

بلور شناسی و کانی شناسی, 23, 1, 87-94, 1394

4. بالنده امین زاده, بررسی مقادیر رنیوم و ساختمان بلورین مولیبدنیت های معدن سرچشمه و مقایسه با سایر معادن پورفیری جهان

یافته های نوین زمین شناسی کاربردی, 14, 74-90, 1392

5. بالنده امین زاده، جمشید شهاب پور، مرتضی اسدی پور, بررسی انواع گونه های مولیبدنیت در فرآیند فرآوری مربوط به معدن مس سرچشمه

زمین شناسی اقتصادی, 2, 1, 63-70, 1389

مقاله های کنفرانس

1. مرضیه شادفر، بالنده امین زاده, بررسی کربنات های روی (اسمیت سونیت) در کانسار سرب و روی طرز

بیست و چهارمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, 1395

2. روح الله رحیمی صادق، بالنده امین زاده، سید علیرضا اشرفی, اکتشاف و پی جویی سنگ اهن با استفاده از داده های زمین شناسی و مغناطیس سنجی در جنوب چادرملو

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, دانشگاه زنجان, 1395

3. علی تفتیده، بالنده امین زاده, بارزسازی مناطق کانه زایی با استفاده از داده های سنجنده +ETM به روش آنالیز داده های فازی و بولین

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, تهران, 1394

4. علی تفتیده، بالنده امین زاده, بررسی توالی پاراژنزی کانی ها در منطقه شیرینک

هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, دانشگاه دامغان, 1394

5. زهرا ایران دوست، بالنده امین زاده, مقایسه کانه زایی مس در منطقه کویرآباد ( جنوب رفسنجان) با کانه زایی نوع IOCG

هفتمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, دانشگاه دامغان, 1394

6. زهرا ایران دوست، بالنده امین زاده, بررسی ویژگی های زمین شناسی و کانی شناسی منطقه کویرآباد ( استان کرمان)

اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران, تهران, 1394

7. زهرا ایران دوست؛ بالنده امین زاده, مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمیایی کانی فیروزه

اولین همایش ملی گوهرشناسی-بلورشناسی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

دروس

دروس ترم جاری

 ذخایر آذرین و دگرگونی (کارشناسی ارشد)

 زمین شیمی ذخایر گرمابی (کارشناسی ارشد)

 کانیها و سنگ های صنعتی (کارشناسی ارشد)

 زمین شناسی اقتصادی (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 زهرا ایران دوست

بررسی زمین شناسی، دگرسانی و منشاء احتمالی کانه زایی مس در منطقه کویر آباد (استان کرمان), 1394, شهید باهنر کرمان

 علی تفتیده

بررسی زمین شناسی، دگرسانی و تیپ کانی زایی مس منطقه شیرینک استان کرمان, 1395, شهید باهنر کرمان

 حسین رضاپناه خور

بررسی زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی مس در منطقه چشمه هادی، بردسکن( استان خراسان رضوی، شمال شرق ایران), 1395, شهید باهنر کرمان