دکتر عظيم ريواز

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی کاربردی-آنالیز عددی (پایان نامه: Inverse Eigenvalue Problems) , از 1380 تا 1384

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ریاضی کاربردی , تا 1968

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی-آنالیز عددی (پایان نامه: حل مسائل جفت‌های ویژه و سیستم‌های غیرخطی به روش هموتوپی) , تا 1372

سازمان ها

 مجمع صنفی اساتید

نایب دبیر, از 94/3/15 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 مرکز محاسباتی با توان بالا(HPC)

از 94/1/15 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. عظیم ریواز, محاسبات عددی

نور علم, 1394

مقاله های مجله

1. A. Rivaz, M. Mohseni Moghadam, S. Zangoei Zade, Doubly Stochastic Interval Matrices

Cankaya University Journal of Science and Engineering, 2015

2. A. Rivaz, S. Jahan Ara, F. Yousefi, Two-dimentionalbasic Chebyshev polynomial for solving Two-dimentional Integro-differential equations

Cankaya University Journal of Science and Engineering, 2015

3. A. Rivaz, M. Mohseni Moghadm, S. Zangoei Zade, Interval System of Matrix Equations with two Unknown Matrices

Electronic Journal of Linear Algebra, 2014

4. A. Rivaz, F. Yousefi, Kernel iterative method for solving two-dimentional fuzzy Fredholm integral equations of the second kind

Journal of fuzzy set valued analysis, 2013

5. Azim Rivz, Farzaneh Yousefi, Modified homotopy perturbation method for solving two-dimentional fuzzy fredholm integral equation

International Journal of Applied Mathematics, 591-602, 2012

6. Azim Rivz, Farzaneh Yousefi, Hojjat Salehinejad, Using block pulse functions for solving two- dimentional fuzzy fredholm integral equations of the second kind

International Journal of Applied Mathematics, 571-582, 2012

7. Azim Rivaz, Asiyeh Aboei, Numerical solution of fredholm integro-diferential equation of fuzzy taumethod

Journal of Advanced Research in Scientific Computing, 2012

8. A. Rivaz, On the Construction of Block matrices and circulant matrices from Its eigenvalues

nal JournInternatioal of Applied Mathematics, 575-580, 2007

9. M. Mohseni Moghadam, A. Rivaz, Algorithms for the inverse eigenvalue problem convergence Jacobi matrices and T-matrices

Southeast Asian Bulletin of Math, 2004

10. M. Mohseni Moghadam, A. Rivaz, A divided conquer algorithm for constructing of a positive symmetric matrix with a given spectral data

Internatinal Journal of applied Mathematics, 2004

مقاله های کنفرانس

1. A. rivaz, F.salary, Fuzzy Linear matrix equations Ax+xb=c

42nd Annual Iranian mathematics conference, 2011

2. A. rivaz, F.salary, Jacobi iterative method for fuzzy linear matrix equations AX+XB=C

Extended Abstracts of the Annual Iranian Mathematics Conference, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran, 2011

3. S. Zangoei Zadeh, A. Rivaz, Inverse Eigenvalue problem for absolutely symmetric doubly stochastic matrix

39 th Annual Iranian Mathematics Conference 24-27 August, 2008

4. عظيم ريواز، سميه زنگويی زاده, ماتريس های تصادفی بازه ای

چهل و دومين کنفرانس رياضی ايران, دانشگاه ولی عصر رفسنجان, 1390

5. M. Mohseni Moghadam, A. Rivaz, The positive symmetric Inverse eigenvalue problem

3rd Seminar of Linear Algebra and its application, 0

6. A. Rivaz, Jacobi Inverse Eigenvalue problem and Orthonormal Polynomials

39 th Annual Iranian Mathematics Conference, 0

7. E. Valipour , A. Rivaz, Inverse Eigenvalue problem for some special matrices

39 th Annual Iranian Mathematics Conference, 0

8. Azim Rivaz and A. Askari Hemmat and Hadi Minbashian, Namerical Solution of Linear Fredholm integral Equations by using Daubechies wavelets

The 23 International Conference of Jangjeon Mathematical Society (Iran- S. korea), 0

9. عطاء الله عسکري همت- عظيم ريواز- هادي مين باشين, موجک دو بشي مرتبه دو و کاربردهاي آن در تقريب توابع و مقايسه آن با ساير روشهاي تقريب

چهارمين کنفرانس رياضي ايران, دانشگاه سيستان و بلوچستان, 0

10. » ماشاالله ماشین‌چی، عظیم ریواز،مرتضی کارگر،هادی مین باشیان, موجک دو بشي مرتبه دو و کاربردهاي آن در تقريب توابع و مقايسه آن با ساير روشهاي تقريب

دهمین کنفرانس سیستم ‌های فازی ایران، تهران, 0

11. A. Askari Hemmat, Azim Rivaz, H. Minbashian, Construction of biorthogonal wavelets by the aid of the perfect reconstruction fir filters

Extended Abstracts of 19th Mathematical Seminar On the Analysis and its applications, University of Mazandaran, Babolsar, Iran, 0