دکتر اعظم كرمي

تحصیلات آکادمیک

 Antwerp University

پسا دکترا مهندسی برق مخابرات , از 2014 تا 2017

دروس

دروس ترم جاری

 آزمایشگاه الکترونیک 2 (کارشناسی)

سرفصل: مدار گيت XOR مدار گيت AND-OR-INVERTER مدار مقايسه گر مدار نيم جمع كننده و تمام جمع كننده مدار نيم تفريق كننده و تمام تفريق كننده مدار توليد بيت پريتي مدار كد كننده (Encoder) مدار دكد كننده (Decoder) مدار مالتي پلكسر مدار دمالتي پلكسر مدار آي سي نوسان ساز 555 فليپ كفلاپ ها ساخت R-S فليپ فلاپ با گيت هاي منطقي ساخت D فيلپ فلاپ با R-S فليپ فلاپ ساخت J-K فيلپ فلاپ با D فليپ فلاپ ساخت J-K فليپ فلاپ با R-S فيلپ فلاپ ساخت شيفت رجيتر با D فليپ فلاپ ساخت شيفت رجيتر چپ رو – راست رو مدار J-K فيلپ فلاپ شمارنده دهدهي بالا رو غير همزمان شمارنده تقسيم برN غير همزمان شمارنده باينري پائين روي غير همزان شمارنده باينري بالا رو همزمان شمارنده باينري بالا رو – پايين رو همزمان شمارنده حلقوي شماره جانسون