دکتر اعظم جعفري

خلاصه

رشته تحصیلی: علوم و مهندسی خاک-گرایش: نقشه برداری و ارزیابی خاک- تخصص: نقشه برداری سنتی و رقومی خاک، مدلسازی خاک-لندسکیپ، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، کاربرد مدل های مختلف در نقشه برداری و ارزیابی اراضی،

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431323322

 ایمیل

a.jafari@uk.ac.ir, azamjaafari@yahoo.com

 آدرس

کرمان- بلوار 22 بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده کشاورزی-بخش علوم و مهندسی خاک

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

کارشناسی خاکشناسی , از 1377 تا 1381

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد خاکشناسی (پایان نامه: سینتیک رهاسازی و جذب فسفر خاک و ارتباط آن با رشد گیاه در چهار ردیف ارضی از مناطق اصفهان و چهارمحال و بختیاری) , از 1381 تا 1383

 دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترا خاکشناسی-پیدایش و رده بندی خاک (پایان نامه: مدلسازی خاک - زمین نما و نقشه برداری رقومی خاک در زرند کرمان) , از 1385 تا 1390

دوره ها

 کمی سازی عدم قطعیت ارزیابی اراضی (1396)

پروفسور پیتر فینک، گروه زمین شناسی و خاکشناسی، دانشگاه گنت بلژیگ به مدت 3 ماه

 نقشه برداری رقومی خاک (1389)

پروفسور پیتر فینک، گروه زمین شناسی و خاکشناسی،دانشگاه گنت بلژیک، به مدت 6 ماه

 نقشه برداری رقومی خاک (1390)

پروفسور پیتر فینک، گروه زمین شناسی و خاکشناسی، دانشگاه گنت بلژیک، به مدت 3 ماه

فایل ها

 ارزیابی تناسب اراضی (مقطع کارشناسی ارشد) ( ارسال فایل )

  1. ارزیابی کمی- قسمت اول تا چهارم

افتخارات و جوایز

 رتبه اول کارشناسی، رتبه سوم کارشناسی ارشد و رتبه اول دکتری

 پایان نامه برتر کارشناسی ارشد

دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1383,

 بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1386-1390,

علاقمندی ها

 مدلسازی روابط خاک- زمین نما

 پدومتریک و پیش بینی مکانی

 زمین آمار و تکنیک های مختلف آن

 سیستم های فازی و استفاده از آن در مدلسازی روابط خاک-زمین نما

انتشارات

مقاله های مجله

1. Farideh Abbaszadeh Afshar Shamsollah Ayoubi, Azam Jafari, The extrapolation of soil great groups using multinomial logistic regression at regional scale in arid regions of Iran

Geoderma, 315, 36-48, 2018

2. Peter Finke, Azam Jafari, Ann Zwertvaegher, Oliver Thas, Quantifying the uncertainty of a model-reconstructed soilscape for archaeological land evaluation

Geoderma, 320, 74-81, 2018

3. Mojtaba Zeraatpisheh , Shamsollah Ayoubi, Azam Jafari, Samaneh Tajic, Peter Finke, Digital mapping of soil properties using multiple machine learning in a semiarid region, central Iran

Geoderma, 180, 13–21, 2018

4. Zohreh Mosleh, Mohammad Hasan Salehi, Abbas Amini Faskhodi, Azam Jafari, Abdolmohammad Mehnatkesh, Isa Esfandiarpour Boroujeni, Sustainable allocation of agricultural lands and water resources using suitability analysis and mathematical multi-objective programming

Geoderma, 303, 52-59, 2017

5. Mojtaba Zaeaatpisheh, Shamsollah Ayoubi, Azam Jafari, Peter Finke, Comparing the efficiency of digital and conventional soil mapping to predict soil types in a semi-arid region in Iran

Geomorphology, 285, 186-204, 2017

6. Zohreh Mosleh & Mohammad Hassan Salehi & Azam Jafari & Isa Esfandiarpoor Borujeni & Abdolmohammad Mehnatkesh, The effectiveness of digital soil mapping to predict soil properties over low-relief areas

Environmental Monitoring Assessment, 188-195, 2016

7. R . Ta g h i z a d e h- m e h r j a r d i, N . To o m a n i a n, A . R . K h ava n i n z a d e ha, A . Jafar i & J . T r i a n t a f i l i s, Predicting and mapping of soil particle-size fractions with adaptive neuro-fuzzy inference and ant colony optimization in central Iran

European Journal of Soil Science, 1-19, 2016

8. Azam Jafari, Hossein Khademi, Peter A. Finke, Johan Van de Wauw, Shamsollah Ayoubi, Spatial prediction of soil great groups by boosted regression trees using a limited point dataset in an arid region, southeastern Iran

Geoderma, 232-234, 148-163, 2014

9. A. Jafari, S. Ayoubi, H. Khademi, P. Finke, N. Toomanian, Selection of a taxonomic level for soil mapping using diversity and map purity indices: A case study from an Iranian arid region

Geomorphology, 201, 86-97, 2013

10. - A. Jafari, P. Finke, Sh. Ayoubi, H. Khademi, Spatial prediction of USDA- great soil groups in the arid Zarand region, Iran: comparing logistic regression approaches to predict diagnostic horizons and soil types

European Journal of Soil Science, 63, 284-298, 2012

11. شاهرخ فاتحی، جهانگرد محمدی، محمدحسن صالحی، نورایر تومانیان، اعظم جعفری, ریزمقیاس سازی نقشه های رقومی برخی از ویژگی های سطحی خاک (مطالعه موردی:حوضه ی آبخیز مرک استان کرمانشاه)

پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1396

12. اعظم جعفری، نورایر تومانیان و روح الله تقی زاده, استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک

نشریه آب و خاک, یک, 126-138, 1394

13. محمداکبر باهورزهی، محمدهادی فرپور و اعظم جعفری, نحوه تشکیل و تکامل خاک های منطقه کوه بیرک- شهرستان مهرستان در سطوح ژئومرفیک مختلف

نشریه آب و خاک, 1394

14. هاشم شمس الدین، وحیدرضا جلالی، اعظم جعفری, ارزیابی شاخص های آلودگی زیست محیطی در اطراف کارخانه مس سرچشمه

مجله علمی زراعی اهواز, 1394

15. اعظم جعفری، حسین خادمی و شمس الله ایوبی, نقشه برداری رقومی افق های مشخصه وگروه های بزرگ خاک در منطقه زرند کرمان

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم اب و خاک, شانزدهم, شصت و دوم, 177-191, 1391

16. اعظم جعفری، شمس الله ایوبی و حسین خادمی, کاربرد مدل های رگرسیونی در پیش بینی کلاس خاک در بخشی از مناطق ایران مرکزی (منطقه زرند کرمان)

نشریه آب و خاک, بیست و پنج, شش, 1353-1364, 1390

مقاله های کنفرانس

1. A. Jafari, P. Finke, Sh. Ayoubi, H. Khademi, Role of geomorphology in identifying soil types in an arid region in southeastern Iran.

European Geosciences Union, Vienna, Austria,, , 3-8 April, 2011

2. A. Jafari, Sh. Ayoubi, H. Khademi, N. Toomanian, Relationship between geomorphic surfaces and the establishment of pistachio gardens in Zarand region, southeastern Iran

European Geosciences Union, Vienna, Austria, , 3-8 April, 2011

3. محمداكبر باهورزهي، محمد هادی فرپور، اعظم جعفری, بررسي برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مورفولوژيكي خاكهاي حوضه ماشكيد شهرستان مهرستان

اولين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست, کرمان- دانشگاه شهیدباهنر, 1393

4. مريم يوسفي فرد، اعظم جعفري، شمس اله ايوبی, بررسي تاثيرفعاليت انسان برخاك با استفاده ازعلم ميكرومورفولوژي خاك

اولين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست, کرمان- دانشگاه شهیدباهنر, 1393

5. هاشم شمس الدين، وحيدرضا جلالی، اعظم جعفری، مهدي خراساني پور, بررسي وضعيت سرب در اراضي با كاربري هاي مختلف در اطراف مجتمع مس سرچشمه

اولين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست, کرمان-دانشگاه شهیدباهنر, 1393

6. هاشم شمس الدين، وحيدرضا جلالی، اعظم جعفری, پهنه بندي غلظت آرسنيك در خاك هاي اطراف مجتمع مس سرچشمه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) و زمين آمار

اولين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست, کرمان-دانشگاه شهیدباهنر, 1393

7. نويد صبوري، محمد هادی فرپور، اعظم جعفری, ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي كشت گندم در دشت جيرفت (منطقه بهجرد) به روش پارامتریک

هفتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست, 1393

8. فریده عباسزاده افشار، شمس اله ایوبی، حسین خادمی، اعظم جعفری, کاربرد رادار نفوذی زمین (GPR) در تشخیص افق سیمانی پتروسالیک در خاک

اولین همایش ملی و دومین کارگاه تخصصی رادار نفوذی به زمین, دانشگاه شهیدباهنر کرمان, 1393

9. فریده عباسزاده افشار، شمس اله ایوبی، حسین خادمی، اعظم جعفری, پردازش و تفسیر رادار نفوذی زمین برای تشخیص افق سیمانی پتروکلسیک در پروفیل خاک

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, تهران, 1393

10. هاشم شمس الدين، وحيدرضا جلالی، اعظم جعفری, ارزیابی روش های زمین آماری در برآورد توزیع مکانی برخی عناصر کم مصرف موردنیاز گیاه پسته

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, اهواز, 6-8 بهمن, 1392

11. اعظم جعفری، نورایر تومانیان، هاشم شمس الدین, پیش بینی مکانی مواد آلی خاک و ارتباط آن با پارامترهای سرزمین

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, اهواز, 6 -8 بهمن, 1392

12. اعظم جعفری، نورایر تومانیان، وحیده صادقی زاده, نقشه برداری پیوسته کربنات کلسیم سطحی خاک و ارتباط آن با پارامترهای سرزمین در منطقه خشک اصفهان

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, اهواز, 6 -8 بهمن, 1392

13. اعظم جعفری، نورایر تومانیان، خدیجه میرشکاری و سمیرابرخوری, ارتباط پارامترهای سرزمین با تغییرات مکانی گچ خاک در منطقه اصفهان

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, اهواز, 6 -8 بهمن, 1392

14. فاطمه سالاری، مجیدفکری، اعظم جعفری, اثر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بر قابلیت جذب روی در برخی از خاکهای جنوب استان کرمان

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, اهواز, 6-8 بهمن, 1392

15. فاطمه سالاري، مجيد فكري، اعظم جعفري, بررسي ايزوترم جذب سطحي با استفاده از معادله ي فروندليچ در برخي از خاك هاي مناطق خشك ايران

اولين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي, تهران, 1392

16. فاطمه سالاري، مجيد فكري، اعظم جعفري, همدماي جذب سطحي روي در برخي از خاك هاي آهكي جنوب استان كرمان

سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست, تهران, 1392

17. لیلی نژادزمانی، محمد هادی فرپور، اعظم جعفری, چگونگی تشکیل خاکهای متأثر از رسوبات کواترنری در منطقه ی راین استان کرمان

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, تهران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور., 1392

18. نويد صبوري، محمد هادی فرپور، اعظم جعفری, بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي دشت جيرفت–استان كرمان

همايش ملي توسعه پايدار منابع طبيعي تجديد شونده, 1392

19. اعظم جعفری، شمس الله ایوبی و حسین خادمی, کاربرد مدل درختی توسعه یافته در پیش بینی مکانی کلاس های خاک

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران, تبریز, 1390

20. اعظم جعفری، شمس الله ایوبی، حسین خادمی, پیش بینی افق های مشخصه و گروه های بزرگ خاک با روش¬های رگرسیون لاجیستیک در منطقه زرند استان کرمان

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران, تبریز, 1390

21. اعظم جعفری، شمس الله ایوبی، حسین خادمی، نورایر تومانیان, تنوع لندفرم ها و رابطه خاك - لندفرم در منطقه زرند استان كرمان

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران, گرگان, 1388

22. امیربیات، محمدهادی فرپور، اعظم جعفری, تأثیر کلیموتوپوسکونس برکانی شناسی رسی خاک های منطقه بردسیر

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, اهواز, 6-8 بهمن, 0

23. فاطمه سالاري، مجيد فكري، اعظم جعفري, بررسي غلظت فسفر و روي و ارتباط آنها در برخي از خاك هاي مناطق خشك استان كرمان

اولين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي, تهران, 0

مهارت ها

 کار با نرم افزار R و استفاده از آن در نقشه برداری خاک و ارزیابی اراضی

 استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی درنقشه برداری خاک و ارزیابی اراضی

 استفاده از سنجش از دور در نقشه برداری و ارزیابی خاک

دروس

دروس ترم جاری

 شناسایی و تهیه نقشه خاک (کارشناسی)

 ارزیابی تناسب اراضی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 حمیدرضا رفیعی

مدلسازی تکامل خاک و تغییرات کربن خاک در منطقه خشک و نیمه خشک, دانشگاه شهیدباهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 محبوبه رفیعی

پهنه بندي خصوصيات خاك با استفاده از تابع مفصل، مطالعه موردي شهرستان بردسير, دانشگاه شهیدباهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 نسیمه لالینی

ارزیابی کیفی تناسب اراضی جهت کشت زیتون در تعدادی از مناطق استان کرمان, 1395, دانشگاه شهیدباهنر کرمان

 مریم ایزدی

نقشه برداري رقومي خاك در منطقه كوهبنان کرمان, 1396, دانشگاه شهیدباهنر کرمان

 منصوره خالقی

نقشه برداري رقومي خاك در منطقه فارياب كهنوج, 1396, دانشگاه شهیدباهنر کرمان

 زهرا مسعودی

ارزيابي تناسب اراضي با رويكرد سنتي و رقومي براي براي محصول سيب زميني در منطقه جیرفت, 1396, دانشگاه شهیدباهنر کرمان

 فاطمه قاسمی

پايش زيستي فلزات سنگين در ذرات گردوغبار با استفاده از برگ درختان كاج، مطالعه موردي کرمان, دانشگاه شهیدباهنر کرمان

 محمد موسی اکبری

تاثير موقعيت و جهت ‌شيب بر تكامل‌خاك در دو منطقه دشتكار بردسير و بافت, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 شناسایی و تهیه نقشه خاک- بخش عملی-گروه 1

- شنبه 07:30 تا 09:30

 ارزیابی تناسب اراضی-بخش عملی

- شنبه 01:30 تا 03:30

 ارزیابی تناسب اراضی

- دوشنبه 09:30 تا 11:30

 جلسه بخش

- دوشنبه 11:30 تا 13:30

 شناسایی و تهیه نقشه خاک

- دوشنبه 13:30 تا 15:30

 شناسایی و تهیه نقشه خاک- بخش عملی-گروه 2

- چهارشنبه 09:30 تا 11:30