دکتر آزاده حجت

استادیار ژئوفیزیک اکتشافی

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

كرمان، بلوار جمهوري، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی معدن کد پستی: 7618868366

 ایمیل

ahojat@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

034-32114041 داخلی: 316

 ایمیل

hojat57@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا ژئوفیزیک , از 1382 تا 1388

 دانشگاه صنعتی شاهرود

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک , از 1380 تا 1382

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن , از 1375 تا 1380

تجربیات

 ماموریت پژوهشی همراه با تدریس

بخش مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه پلی تکنیک میلان, ایتالیا, از 2017 تا 2017

 ماموریت پژوهشی همراه با تدریس

بخش مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه پلی تکنیک میلان, ایتالیا, از 2016 تا 2016

 عضو هیات علمی

بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1389 تا کنون

 راه اندازی و مدیریت آزمایشگاه ژئوفیزیک کاربردی

بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1392 تا کنون

 مدیر وب سایت

بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1393 تا 1395

 دبیر علمی دومین همایش ملی و سومین کارگاه آموزشی GPR

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1394 تا 1395

 مدیریت دبیرخانه سومین همایش ملی معادن روباز

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1393 تا 1394

 دبیر علمی اولین همایش ملی و دومین کارگاه آموزشی GPR

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1392 تا 1393

 عضو کمیته برگزار کننده اولین کارگاه تخصصی رادار نفوذی به زمین (GPR)

دانشگاه شهيد باهنر کرمان, از 1390 تا 1391

 استاد مدعو

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان, از 1389 تا 1391

 استاد مدعو

دانشگاه شهيد باهنر کرمان, از 1386 تا 1389

 مشاور پروژه هاي ژئوفيزيكي

شركت كاوشگران گستره كوير, از 1386 تا 1388

علاقمندی ها

 مطالعات ژئوالكتريك در مسائل مهندسی و زیست محیطی

 مطالعات رادار نفوذی به زمین در مسائل مهندسی و زیست محیطی

 اکتشاف ذخایر زمین گرمایی (ژئوترمال) با استفاده از روش های ژئوفیزیکی

 رصدخانه های ژئومغناطیسی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

ایتالیایی

مسلط

طرح های تحقیقاتی

 مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه و رادار نفوذی به زمین (GPR) به منظور تهیه نقشه زیرسطحی قنات های موجود در دانشگاه شهید باهنر کرمان (پردیزه افضلی پور)

از 1394 تا کنون

 اکتشاف مقدماتی مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی در استان کرمان

از 1394 تا کنون

 مطالعات پایلوت GPR در معدن چشمه شیردوش کرمان به منظور شناسایی شبکه ناپیوستگی ها

از 1393 تا 1394

 تعیین مسیر قنات ها در محدوده دانشگاه شهید باهنر کرمان (پردیزه افضلی پور)

از 1392 تا 1393

 مطالعات ژئوالکتریک جهت بررسی آب های زیرزمینی و ساختارهای زمین شناسی در محدوده آنومالی شماره 3...

از 1382 تا 1382

پایان نامه کارشناسی ارشد

 تعیین پارامترهای موثر بر انتخاب محل مناسب سازه فروشیی

از 1380 تا 1380

همکار طرح

انتشارات

کتاب ها

1. آزاده حجت:, مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکتشافی

موسسه انتشارات ستایش, تهران, 1391
کتاب برگزیده استان کرمان در سال 1393 در موضوع علوم فنی و مهندسی

2. آزاده حجت، حجت اله رنجبر:, اصول ژئوالکتریک کاربردی

موسسه انتشارات ستایش, تهران, 1390
کتاب برگزیده استان کرمان در سال 1390 در موضوع علوم پایه و کشاورزی

3. سعید کریمی نسب، آزاده حجت:, پايدارسازي شيب با زهكشي زيرسطحي (ترجمه)

دانشگاه شهيد باهنر کرمان, کرمان, 1385

مقاله های مجله

1. Izadi Yazdanabadi M. (student), Hojat A., Ranjbar H., Karimi Nasab S., A GIS-based site selection experience for the construction of a geomagnetic observatory in Kerman Province, Iran

Geophysical Prospecting, 2017
DOI:10.1111/1365-2478.12568

2. Zanzi L., Hojat A., Ranjbar H., Karimi Nasab S., Azadi A., Arosio D., GPR measurements to detect major discontinuities at Cheshmeh-shirdoosh limestone quarry, Iran

Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2017
DOI: 10.1007/s10064-017-1153-x

3. Hojat, A., Maule, C., Hemant, K., Reconnaissance exploration of possible geothermal potential sites in Kerman province, using Curie depth calculations

Journal of the Earth and Space Physics, Vol. 41, No. 4, 2016

4. Karimi Nasab, S., Hojat, A., Kamkar Rouhani, A., Akbari Javar, H., and Maknooni, S., Successful use of geoelectrical surveys in area no. 3 of the Gol-e-Gohar iron ore mine, Iran

Journal of Mine Water and the Environment, 30, 3, 208-215, 2011

5. Karimi Nasab, S., Hojat, A., Mollaei Fard, M.R., Technical factors for selecting optimium heap leach pad sites

Engineering and Mining Journal (E&MJ), September, 54-59, 2007

6. آویش، م.ف.، رنجبر، ح.، حجت، آ.، کریمی نسب، س.، معصومی، ا., مطالعات سنجش از دور و مغناطیس سنجی جهت اکتشاف منابع ژئوترمال در منطقه سیرچ- گلباف استان کرمان

مجله علمی- پژوهشی پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی, 3, 1, 99-118, 1396
DOI: 10.22044/jrag.2017.885

7. حیدرآبادی پور، ن.، حجت، آ.، رنجبر، ح.، کریمی نسب، س., تخمین عمق نقطه کوری با استفاده از تحلیل طیفی داده های مغناطیسی هوابرد به منظور اکتشاف مقدماتی پتانسیل زمین گرمایی در محدوده مرکزی استان کرمان

پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی, 3, 2, 167-176, 1396
DOI: 10.22044/jrag.2017.846

8. ایزدی یزدان آبادی، م.، حجت، آ.، رنجبر، ح.، کریمی نسب، س., پارامترهای مهم در مکان یابی رصدخانه های ژئومغناطیسی جدید به منظور توسعه مطالعات ژئومغناطیسی در ایران

فیزیک زمین و فضا, 42, 3, 563-574, 1395

9. محمودی، س.، حجت، آ.، رنجبر، ح.، کریمی نسب، س., تعیین محدوده های در معرض نشست حاصل از وجود قنات های پنهان در محدوده دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

زمین شناسی کاربردی پیشرفته, 6, 19, 75-81, 1395

10. مرادي پور، م.، رنجبر، ح.، حجت، آ.، کريمی نسب، س.، دانش پژوه، ش.، رنجي،ه, بررسی ویژگی‌های زیرسطحی سازه فروشویی توده‌ای با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی؛ مورد مطالعاتی: معدن مس سرچشمه

پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی, 1, 1, 1-9, 1394

11. حجت، آ.، حسين زاده گويا، ن.، ماول، ک.ف., ارائه روشی جدید برای شناسایی مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی (ژئوترمال) با استفاده از مدل هاي ماهواره اي ميدان مغناطيسي پوسته

ژئوفيزيك ایران, 1, 4, 33-43, 1389

12. حجت، آ.، حسين زاده گويا، ن.، Hemant، K., کاربرد روش دوقطبی های مغناطیسی معادل چشمه (ESMD) در تخمین عمق کوری با استفاده از مدل میدان مغناطیسی ماهواره ای MF5

زمین شناسی ایران, 13, 39-46, 1389

13. حجت، آ.، حسين زاده گويا، ن., بررسي کاربرد مدل هاي ميدان مغناطيسي حاصل از داده هاي ماهواره ها در تخمين ضخامت پوسته مغناطيسي

فيزيك زمين و فضا, 33, 2, 85-93, 1386

مقاله های کنفرانس

1. Tresoldi G., Arosio D., Hojat A., Longoni L., Papini M., Zanzi L., Experimenting a permanent geoelectrical monitoring system for stability assessment of levees

Fourth International Workshop on Geoelectrical Monitoring (GELMON2017), Vienna, Austria, 2017

2. Arosio D., Brambilla D., Hojat A., Ivanov V.I., Longoni L., Papini M., Scaioni M., Tresoldi G., Zanzi L., Time-lapse ERT measurements to monitor rainfall triggered landslides at the laboratory scale

Fourth International Workshop on Geoelectrical Monitoring (GELMON2017), Vienna, Austria, 2017

3. Tresoldi G., Arosio D., Hojat A., Longoni L., Papini M., Zanzi L., Sperimentazione di un sistema di monitoraggio geoelettrico permanente per la valutazione della stabilità arginale

36֯ Convegno Nazionale, Trieste, Italy, 2017

4. Tresoldi G., Arosio D., Brambilla D., Hojat A., Ivanov V.I., Longoni L., Papini M., Scaioni M., Zanzi L., Sperimentazione alla scala di laboratorio per il monitoraggio di frane indotte da precipitazioni con misure geoelettriche time-lapse

36֯ Convegno Nazionale, Trieste, Italy, 2017

5. Izadi, M., Hojat, A., Ranjbar, H., Karimi Nasab, Application of AHP and fuzzy methods to locate proper areas for constructing Kerman geomagnetic observatory

XVIIth IAGA Workshop on Geomagnetic Observatory Instruments, Data Acquisition and Processing, Dourbes, Belgium, 2016

6. Moradipour, M., Ranjbar, H., Hojat, A., Karimi Nasab, S., Daneshpajouh, Sh., Laboratory and field measurements of electrical resistivity to study heap leaching pad no. 3 at Sarcheshmeh copper mine

First Conference on Geophysics for Mineral Exploration and Mining, Barcelona, Spain, 2016

7. Moradipour, M., Hojat, A., Ranjbar, H., Karimi Nasab, S., Daneshpajuh, S., Ranjy Roodposhti, H., Application of geophysical methods to determine subsurface acid saturated zones of heap No.3 at Sarcheshmeh copper mine, Iran

8th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar, Italy, 2015

8. Hojat, A., Karimi Nasab, S., Kosari, S., Investigating the effect of NaCl content of pore water on the electrical resistivity of soil samples

3rd International Conference on Environmental Planning & Management, University of Tehran, 1-7, 2013

9. Hojat, A., Karimi Nasab, S., Kamkar Rouhani, A., Geoelectrical Investigations for the Detection and Characterization of Groundwater and Geological Features in Area No. 3 of Gol-e-Gohar Iron Ore Mine, Iran

18th International Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, Spain, 2006

10. Kamkar-Rouhani, A., Hojat, A., Determination of groundwater and geological factors using geoelectrical methods to design a suitable drainage system in Gol-e-Gohar iron ore mine, Iran

International Mine Water Association Symposium 2, England, 219-224, 2004

11. نوربخش، س.، حجت، آ.، منتهایی، م., بررسی تغییرات پیش نشانگر الکترومغناطیسی در داده های رصدخانه ژئومغناطیسی دورونیا در رابطه با زمین لرزه 6/2 ریشتری لاتزیو ایتالیا

سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین, تهران, 1395

12. حیدرآبادی پور، ن.، حجت، آ.، رنجبر، ح.، کریمی نسب، س., شناسایی ناهنجاری های حرارتی به منظور پتانسیل یابی منابع زمین گرمایی در محدوده مرکزی استان کرمان

بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, ایران, 1395

13. محمودی، س.، رنجبر، ح.، حجت، آ.، کریمی نسب، س.، آزادی، ا., تعیین موقعیت قنات های پردیزه افضلی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از روش های دورسنجی و GPR

دومین همایش ملی رادار نفوذی به زمین, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1395

14. مرجان ایزدی یزدان آبادی، آزاده حجت، حجت اله رنجبر، سعید کریمی نسب, معیارهای تعیین محل احداث رصدخانه های ژئومغناطیسی

سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین, تهران, 1393

15. محمودی، س.، رنجبر، ح.، حجت، آ.، کریمی نسب، س., تعیین مسیر قنات ها با استفاده از مطالعات سنجش از دور و GIS؛ مطالعه موردی: پردیزه افضلی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان

دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران, دانشکده شهید مفتح همدان, 1393

16. مرادی پور، م.، رنجبر، ح.، حجت، آ.، کریمی نسب، س.، رنجی، ه.، دانش پژوه، ش., اندازه گیری های رادار نفوذی به زمین در تعیین زون های اشباع از محلول سازه های فروشویی توده ای شماره 1 و 3 معدن مس سرجشمه

اولین همایش ملی رادار نفوذی به زمین, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 10-1, 1393

17. کوثری، ش.، حجت، آ.، کریمی نسب، س., اندازه گیری های آزمایشگاهی به منظور بررسی تاثیر حضور اسید سولفوریک بر مقاومت ویژه الکتریکی نمونه های خاک

اولین همایش ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی, دانشگاه صنعتی شاهرود, 6-1, 1392

18. باقری کارگر، ز.، حجت، آ., کاربرد تکنولوژی دقیق و غیرمخرب رادار نفوذی به زمین در تنوعی از مطالعات زیست محیطی

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, دانشگاه تهران, 1-8, 1392

19. مرادی پور، م.، کریمی نسب، س.، حجت، آ.، رنجبر، ح., امکان سنجی تعیین زون های اشباع سازه فروشویی توده ای مس با استفاده از اندازه گیری های آزمایشگاهی مقاومت ویژه الکتریکی

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی، متالورژی و محیط زیست, دانشگاه زنجان, 67-72, 1392

20. حجت، آ.، خرمی، ه., بررسی احداث یک رصدخانه ژئومغناطیسی در استان کرمان

دومین همایش صنایع معدنی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 19-25, 1391

21. رنجبر، ش.، کریمی نسب، س.، حجت، آ., بررسی تاثیر اندازه دانه ها بر مقاومت ویژه الکتریکی نمونه ها در آزمایشگاه

دومین همایش صنایع معدنی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 159-164, 1391

22. کوثری، ش.، حجت، آ.، کریمی نسب، س., مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی تاثیر درصد شوری آب درون حفره ای بر مقاومت ویژه نمونه های ماسه اشباع

دومین همایش صنایع معدنی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 60- 67, 1391

23. دریایی، ا.، کریمی نسب، س.، حجت، آ., طراحی و کالیبراسیون دستگاه اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی نمونه های خاک در مطالعات ژئوتکنیکی آزمایشگاهی

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی ملی فناوری های معدنکاری ایران, دانشگاه یزد, 57-62, 1391

24. حجت، آ.، همانت سینگ، ک.، فاکس ماول، ک. و حسين زاده گويا، ن., محاسبه عمق هم دمای کوری در اکتشاف مقدماتی ذخایر زمین گرمایی

پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران, دانشگاه تهران, 16-19, 1391

25. خرمی، ه.، حجت، آ., ضرورت احداث رصدخانه های ژئومغناطیسی جدید در ایران

دومین همایش زمین شناسی فلات ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند, 1-4, 1390

26. حجت، آ.، حسین زاده گویا، ن., کاربرد مدل های میدان مغناطیسی ماهواره ای در اکتشاف مقدماتی مناطق زمین گرمایی

همایش ملی انرژی و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1-4, 1389

27. حجت، آ.، حسين زاده گويا، ن.، Hemant، K., آماده سازي مدل هاي ماهواره اي ميدان مغناطيسي پوسته براي تفسير جهاني آنومالي هاي مغناطيسي زمين

يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, دانشگاه فردوسی مشهد, 1386

28. حجت، آ.، كريمي نسب، س.، كامكار روحاني، ا., مطالعات ژئوالكتريك جهت بررسي وضعيت آب هاي زيرزميني به منظور ارائه الگوي زهكشي محدوده آنومالي شماره 3 معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان

دوازدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران, دانشگاه تهران, 546-551, 1384

29. حجت، آ.، كامكار روحاني، ا., تعيين پارامترهاي مختلف آلودگي زيست محيطي حاصل از باطله هاي معدني با استفاده از روش هاي مقاومت ويژه: يك مورد مطالعاتي

دوازدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران, دانشگاه تهران, 476-480, 1384

30. کامکار روحاني، ا.، حجت، آ., اثرات مخرب زيست محيطي ناشي از عمليات اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني

بيست و سومين گردهمايي علوم زمين شناسي, سازمان زمين¬شناسي کشور, 1383

31. حجت، آ.، سخي، ف., کاربرد روش ژئوالکتريک در بررسي مسائل مربوط به نفوذ آب شور به سفره هاي آب شيرين زيرزميني

همايش آب شيرين, کرمان, 1-7, 1382

32. سخي، ف.، پارسايي، پ.، حجت، آ.، حکمت، آ.، کریمی نسب، س., نرم افزاري براي ارائه تغييرات RQD و دانسيته شكستگي ها در حفاري هاي اكتشافي

نخستين همايش علمي و تخصصي حفاري در معادن, بافق, 175-181, 1382

مهارت ها

 روش های الکتریکی در ژئوفیزیک

 روش رادار نفوذی به زمین (GPR)

 مطالعات ماهواره ای میدان مغناطیسی

دروس

دروس ترم جاری

 تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی (دکترا)

 روش های نوین در اکتشاف (دکترا)

 ژئوفيزيك اكتشافي 1 (کارشناسی)

 ژئوفيزيك اكتشافي 2 (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 ژئوفیزیک زیست محیطی (دکترا)

 چاه پیمایی (کارشناسی)

 ژئوفیزیک اکتشافی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 روش رادار نفوذی به زمین (GPR) (کارشناسی ارشد)

 مباحث ویژه در اکتشاف (کارشناسی ارشد)

 اکتشاف به روش مقاومت ویژه (کارشناسی ارشد)

استاد مدعو در دیگر دانشگاه ها

 ژئوالکتریک (کارشناسی ارشد)

استاد مدعو در دیگر دانشگاه ها

 اکتشاف به روش IP (کارشناسی ارشد)

استاد مدعو در دیگر دانشگاه ها

 اصول اکتشافات ژئوفیزیکی (کارشناسی ارشد)

استاد مدعو در دیگر دانشگاه ها

 چاه پیمایی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 اکتشاف نفت (کارشناسی ارشد)

 مبانی اکتشاف مواد معدنی (کارشناسی)

 آزمایشگاه و عملیات ژئوفیزیک (کارشناسی)

 اکتشاف منابع ژئوترمال (کارشناسی ارشد)

 چاه نگاری (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 مرضیه سلیمانی

اکتشاف مقدماتی پتانسیل های زمین گرمایی در محدوده سرچشمه، استان کرمان، با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های مغناطیسی هوابرد, دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 سیما محمودی دهشتران

تعيين مسير قنات ها با استفاده از مطالعات سنجش از دور و اندازه گيري هاي مقاومت ويژه الکتريکي؛ مورد مطالعاتي: پرديزه افضلي پور دانشگاه شهيد باهنر کرمان, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
اساتید راهنما: آزاده حجت، حجت الله رنجبر، استاد مشاور: سعید کریمی نسب

 مصیب مرادی پور

بررسي ويژگي هاي زيرسطحي سازه فروشويي توده اي معدن مس سرچشمه با استفاده از روش هاي ژئوفيزيکي, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
اساتید راهنما: حجت الله رنجبر، آزاده حجت، استاد مشاور: سعید کریمی نسب

 امیر درخشان

بررسی نفوذپذیری معادل در سازه های فروشویی توده ای با تغییر مسیر پاشش اسید؛ مورد مطالعاتی: هیپ شماره 1 معدن مس سرچشمه, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: آزاده حجت، استاد مشاور: سعید کریمی نسب

 مرجان ایزدی یزدان آبادی

تعیین محل احداث یک رصدخانه ژئومغناطیسی در استان کرمان, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
اساتید راهنما: آزاده حجت، حجت الله رنجبر، استاد مشاور: سعید کریمی نسب

 محمد فهیم آویش آغبلاغ

مطالعات سنجش از دور و ژئوفیزیک جهت بررسی منابع ژئوترمال در منطقه سیرچ استان کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان
اساتید راهنما: حجت الله رنجبر، آزاده حجت، استاد مشاور: سعید کریمی نسب

 نسترن حیدرآبادی پور

بررسی پتانسیل زمین گرمایی با استفاده از داده های زمین شناسی، مغناطیس هوابرد و تصاویر ماهواره ای در محدوده ساردوئیه، استان کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان
اساتید راهنما: آزاده حجت، حجت الله رنجبر، استاد مشاور: سعید کریمی نسب

 ساناز نوربخش بهرغانی

بررسی امکان استفاده از داده های رصدخانه های ژئومغناطیسی به عنوان یکی از پیش نشانگرهای زلزله, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
اساتید راهنما: آزاده حجت، منصوره منتهایی