دکتر اعظم ايوبي ده پائيني

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ,

دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد (پایان نامه: بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی سفیده تخم مرغ با کنسانتره پروتئین آب پنیر و صمغهای گوار و زانتان بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی کیک روغنی) ,

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا (پایان نامه: بررسی اثر شرایط خشک کردن، پوشش خوراکی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری کشمش سبز بر) ,

علاقمندی ها

 فرآوری میوه ها و سبزی ها

 تکنولوژی غلات

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. فخری شهیدی، علی اکبر غلامحسین پور، الهام زائرزاده و همکاران, اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی

دانشگاه فردوسی, مشهد, 1393

2. سیدعلی مرتضوی، رضا فرهمندفر و همکاران, فرآوری نوین مواد غذایی

سروا, تهران, 1392

مقاله های مجله

1. اعظم ایوبی، ناصر صداقت، مهدی کاشانی نژاد، محبت محبی، مهدی نصیری محلاتی, اثر پوشش خوراكي ليپيدي (گليسريل منواستئارات يا موم كارنوبا) بر زمان ماندگاري كشمش

علوم و صنایع غذائی ایران, 12, 48, 139-151, 1394

2. اعظم ایوبی، مصطفی مظاهری تهرانی, بررسي امكان استفاده از آرد كامل سويا در فرمولاسيون خامه

علوم و صنایع غذائی ایران, 12, 49, 103 -112, 1394

3. اعظم ایوبی، ناصر صداقت، مهدی کاشانی نژاد، محبت محبی، مهدی نصیری محلاتی, بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی و پیش تیمارهای مختلف بر شدت خشک شدن انگور و ویژگیهای کیفی کشمش

پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1394
در دست چاپ

4. اعظم ایوبی، ناصر صداقت، مهدی کاشانی نژاد، محبت محبی، مهدی نصیری محلاتی, تاثیر پوشش های خوراکی لیپیدی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمش

پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1394
در دست چاپ

5. اعظم ایوبی، ناصر صداقت، مهدی کاشانی نژاد, بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف در خشک کردن لایه نازک انگور و رنگ کشمش حاصل

پژوهش و نوآوری در صنایع غذایی, 1394
در دست چاپ

مقاله های کنفرانس

1. حمیدرضا اخوان، اعظم ایوبی, تاثیر نگهداری و بسته بندی بر برخی ویژگیهای کیفی دانه انار خشک شده

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, تهران, 1395

2. حمیدرضا اخوان، اعظم ایوبی, تاثیر پوشش خوراکی پلی ساکاریدی و دمای نگهداری بر حفظ رنگ و بافت خرمای مضافتی

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, تهران, 1395

3. حمیدرضا اخوان، نرگس نایبی، اعظم ایوبی, بررسی اثر جایگزینی ساکاروز با سوکرالوز بر برخی ویژگیهای کیفی سوهان

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, تهران, 1395

4. اعظم ایوبی, مروری بر استفاده از خرما به عنوان جایگزین شکر در فرآورده های پخت

کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی, مشهد, 1395

5. اعظم ایوبی, تاثیر جایگزینی شکر با شیره انگور بر ویژگیهای ساختاری و رنگ کیک فنجانی

کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی, مشهد, 1395

6. اعظم ایوبی، حمیدرضا اخوان, تاثیر پوشش خوراکی و دمای نگهداری بر ویژگی های میکروبی و حسی خرما                       

بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, مشهد, 1394

7. محسن برزگر، حمیدرضا اخوان، اعظم ایوبی, اندازه گیری ویتامینهای محلول در آب 15 رقم انار یزد و بررسی روند تغییرات آنها در طی نگهداری در دمی یخچال

بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, مشهد, 1394

8. اعظم ایوبی, بررسی اهمیت و مشکلات مربوط به مصرف صبحانه و میان وعده هایی غذایی در کودکان و نوجوانان

اولین همایش ملی میان وعده های غذایی, مشهد, 1393

9. اعظم ایوبی, ارزیابی کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی کشمش

نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی, زابل, 1393

10. اعظم ایوبی, تاثیر دمای گذار شیشه ای بر پایداری فرآورده های غذایی خشک شده

نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی, زابل, 1393

11. اعظم ایوبی, اثر فشار هیدروستاتیک بالا بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز

نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی, زابل, 1393

12. , اثر میدان¬های الکتریکی پالسی بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز

نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی, زابل, 1393

13. , مروری برکاربردهای پوشش های خوراکی پلی ساکاریدی برای میوه ها

نخستین همایش ملی الکترونیکی غذای سالم, دانشگاه زابل, 1393

14. اعظم ایوبی، مصطفی مظاهری تهرانی, تاثیر آرد کامل سویا بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خامه صبحانه

اولین همایش ملی میان وعده های غذایی, مشهد, 1393

15. اعظم ایوبی، ناصر صداقت، مهدی کاشانی نژاد، محبت محبی، مهدی نصیری محلاتی, بررسی امکان کاربرد پوشش های خوراکی گلیسرول منواستئارات و موم کارنوبا برای کشمش سبز

اولین همایش ملی میان وعده های غذایی, مشهد, 1393

16. اعظم ایوبی، ناصر صداقت، مهدی کاشانی نژاد، محبت محبی، مهدی نصیری محلاتی, مقایسه اثر پیش تیمارهای غیرشیمیایی و شیمیایی بر ویژگی های کیفی کشمش

اولین همایش ملی میان وعده های غذایی, مشهد, 1393

17. اعظم ایوبی، ناصر صداقت، مهدی کاشانی نژاد، محبت محبی، مهدی نصیری محلاتی, بررسی امکان افزایش زمان ماندگاری کشمش سبز با استفاده از پوشش خوراکی موم کارنوبا و اسانس آویشن

اولین همایش ملی میان وعده های غذایی, مشهد, 1393

18. , مروری بر باقیمانده انواع آفت کش ها در محصولات کشاورزی و امنیت غذایی

نخستین همایش ملی الکترونیکی غذای سالم, دانشگاه زابل, 1393

19. اعظم ایوبی، ناصر صداقت، مهدی کاشانی نژاد، محبت محبی، مهدی نصیری محلاتی, بررسی تاثیر دماي خشک کردن بر ویژگیهاي ساختمانی و رنگ کشمش

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, شیراز, 1392

20. اعظم ایوبی، ناصر صداقت، مهدی کاشانی نژاد، محبت محبی، مهدی نصیری محلاتی, بررسی تاثیر پوشش خوراکی لیپیدي بر ویژگیهاي حرارتی و مکانیکی کشمش

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, شیراز, 1392

دروس

دروس ترم جاری

 اصول نگهداری مواد غذایی (کارشناسی)

 سردخانه و انبار (کارشناسی)

 فراوری تولیدات دام و طیور (کارشناسی)

 اصول عمل آوری خشکبار (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 تکنولوژی گوشت و شیلات (کارشناسی)

 تکنولوژی غلات (کارشناسی)

 صنایع تخمیری (کارشناسی)

 تولید محصولات کشاورزی و دامی (کارشناسی)

 درس تغذیه (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 اصول نگهداری مواد غذایی

 فرآوری تولیدات دام و طیور

 اصول عمل آوری خشکبار

 سردخانه و انبار