دكتر علي اصغر ياري اصطهباناتي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322348

 ایمیل

ayari57@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربي (پایان نامه: بررسي معادلهاي فارسي در الفاظ قرآني) ,

 دانشگاه اصفهان

دکترا زبان و ادبيات عربي (پایان نامه: امام حسين (ع) در ادبيات عربي مسيحي معاصر لبنان (به زبان عربي)) ,

دوره ها

 سفر مطالعاتي به لبنان در دوره دكتري

پژوهش و مصاحبه با برخي از شاعران مسيحي

زبان ها

عربي

مسلط

انگليسي

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. علي اصغر ياري دكتر سردار اصلاني, ملحمة الحسين لجورج شكور ، دراسة أسلوبية

مجلة جامعة بابل للدراسات الحضارية والتاريخية دانشگاه بابل عراق, 2016, 2016

2. , الانزياح و التكرار في ملحمة الحسين (ع) لـ(ريمون قسيس) - دراسة أسلوبية

مجلة دراسات استشراقية, 2015, شماره پنجم, 157-176, 2015

3. دكتر علي اصغر ياري دكتر حميد احمديان, دراسة أسلوبية لـ«قصيدة الحسين (ع) يا ابن الكرام» للشاعر المسيحي جورج زكي الحاج

آفاق الحضاره الإسلاميه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي, 1394, 1, 1394

4. دكتر محمدعلي سلماني علي اصغر ياري راضيه قاسميان نسب, بينامتني لفظي بدوي جبل و قرآن كريم

لسان مبين دانشگاه امام خميني (ره) قزوين, 0

5. علي اصغر ياري دكتر حميد احمديان دكتر سردار اصلاني, درون‌مايه‌هاي ادبيات پايداري در شعر جورج شكور

ادبيات پايداري دانشگاه شهيد باهنر كرمان, پذيرش دي ماه 1393, 0

مقاله های کنفرانس

1. , بررسی وحدت اسلامی و ارتباط آن با ادبیات پایداری در شعر ضیاءالدین رجب

ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 0