دکتر یاسمن اسدی

استادیار بخش مهندسی صنایع

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

32114041-372 (034)

 ایمیل

y.asadi@uk.ac.ir

 ایمیل

ieuk91@gmail.com

 آدرس

کرمان- بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی- بخش مهندسی صنایع

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهیدباهنر کرمان

کارشناسی مهندسی صنایع ,

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ,

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا مهندسی صنایع ,

فایل ها

 برنامه ریزی تولید ( ارسال فایل )

  1. منابع و مآخذ
  2. تمرین های فصل چهارم (کاربرد برنامه ریزی حمل و نقل)
    تمرین های 3، 9، 10 و 12 حل شوند

 تحقیق در عملیات 2 ( ارسال فایل )

  1. منابع و مآخذ

علاقمندی ها

 برونسپاری فرایندهای کسب و کار (BPO)

 مدیریت زنجیره تامین (SCM)

 برنامه ریزی تولید

 مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل عمومی

 مدیریت دانش (KM)

 مدیریت منابع سازمانی (ERP)

 حاکمیت در فرایندهای برونسپاری شده

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فارسی

زبان مادری

عربی

سطح مقدماتی