دکترعلیرضا مهدی زاده

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mehdizadeh.ar@gmail.com

 تلفن ثابت

03432134897

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه هنر تهران

کارشناسی عکاسی (پایان نامه: عکاسی از بازار قدیم تهران) , از 1373 تا 1377

 دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد پژوهش هنر (پایان نامه: تاثیر عکاسی بر مکاتب رئالیسم و امپرسیونیسم) , از 1377 تا 1379

 دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

دکترا پژوهش هنر (پایان نامه: نقش اندیشه شیعه در پیدایی فالنامه تهماسبی) , از 1388 تا 1392

تجربیات

 داوری

جشنواره عکس ملی هلال ماه, کرمان, از 1394 تا کنون

 برگزاری کارگاه عکاسی مقدماتی

انجمن روابط عمومی, از 1395 تا کنون

 برگزاری کارگاه نقد عکس

موسسه فرهنگی مس, 1397,

 داوری

عکس عاشورایی, کرمان,

 داوری عکس

بسیج هنرمندان کرمان, کرمان, از 1393 تا 1396

 داوری عکس

بسیج هنرمندان کرمان, کرمان, از 1393 تا 1396

 داوری جشنواره استانی خوارزمی بخش هنر

سازمان آموزش و پرورش کرمان, از 1392 تا 1398

 سخنرانی پیرامون نشانه شناسی عکس

دانشگاه باهنر, دانشگاه باهنر, از 1393 تا کنون

 داوری

جشنواره عکس و فیلم کوتاه هلال احمر, از 1394 تا کنون

 شرکت در 15 نمایشگاه گروهی عکس

-, -,

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر برتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان 1396,

 تقدیر

جشنواره بین المللی عکس سوره 74,

 مقام اول

جشنواره عکس دانشجویان کشور عاشورا 74,

 تقدیر

جشنواره کشوری عکس کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب سال75,

 اول

جشنواره هنرهای تجسمی دانشجویان سال 76,

 دوم

جشنواره سراسری خوشنویسی دانشجویان سال 73,

 مقام اول بازیگری سال 72

جشنواره تاتر استانی,

سازمان ها

 مدیر گروه بخش نقاشی

دانشکده هنر و معماری صبا, از 94 تا --

 آموزش و پرورش کرمان

رییس دبیرستان-معاون فنی - سرپرست بخش-, از 1387 تا 1393

 عضو هیئت علمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 93 تا --

طرح های تحقیقاتی

 تبیین ویژگی بنیادین نگارگری شیعی

از 1393 تا 1394

انتشارات

مقاله های مجله

1. علیرضا مهدی زاده, بررسی عوامل موثر در خلق عکس هنری

مبانی نظری هنرهای تجسمی, 0, 8, 141-156, 1398

2. علیرضا مهدی زاده, تبیین شاخصه های اصلی شکلی و محتوایی نگاره های شیعی بر اساس مبانی اعتقادی شیعه

جلوه هنر, 3, 23, 93-105, 1398

3. علیرضا مهدی زاده, تحلیل عکس با گونه های زبانی

دو فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر, 8, 15, 1397

4. علیرضا مهدی زاده, تقسیم بندی عکس های مستند اجتماعی بر اساس گونه های ادبی

دو فضلنامه علمی ترویجی جلوه هنر, 10, 21, 47_59, 1397

5. علیرضا مهدی زاده, بررسی کارکردهای گوناگون عکس های مستند اجتماعی بر اساس نظریه یاکوبسن(کارکردهای زبان)

فصلنامه علمی پژوهشی کیمیای هنر, 3, 18, 98-164, 1395

6. علیرضا مهدی زاده, تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی

دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهش هنر, 6, 12, 75-89, 1395

7. علیرضا مهدی زاده, بررسی تحلیلی گفتمان شیعی در چند نگاره حضرت علی(ع) از دوره های ایلخانی تا صفوی

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, 7, 24, 35-48, 1395

8. علیرضا مهدی زاده, بررسی مضمونی نگاره های نسخه فالنامه تهماسبی، شاهکار هنر شیعی

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ و فرهنگ, 48, 97, 105-130, 1395

9. علیرضا مهدی زاده, تحلیل نگار ه های دارای مضمون شیعی مربوط به دور ه های ایلخانی، تیموری و ترکمن براساس گفتمان تشیع ..

فصلنامه علمی ترویجی نگارینه هنر اسلامی, 3, 9, 66-99, 1395

10. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه نظامی و فالنامه تهماسبی

دو فصلنامه علمی ترویجی جلوه هنر, 7, 14, 5_16, 1394

11. علیرضا مهدی زاده, مطالعه تطبیقی نقاشی سنتی ایرانی با عامیانه

فصلنامه رشد آموزش هنر, 3, 32, 11_23, 1394

12. علیرضا مهدی زاده, کارکردهای بیانی عکس های مستند اجتماعی

کتاب شش نگاه به عکاسی مستند, 0, 0, 98_73, 1394

13. علیرضا مهدی زاده, تحلیل نگاره های فتح خیبر مربوط به دوره های تیموری،ترکمن و صفوی

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر, 10, 97_107, 1394

14. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, بررسی مضامین و نمادهای شیعی در نگاره معراج نسخه فالنامه تهماسبی

فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی, 46, 1393

15. علیرضا مهدی زاده, تاملی پیرامون رابطه فرهنگ و هنر در جامعه سنتی

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 9, 82, 10_20, 1393

16. علیرضا مهدی زاده, آشنایی با نقد هنری

فصلنامه آموزش هنر, 4, 1391

17. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه علمی ترویجی جلوه هنر, 2, 5, 1390

18. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

19. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه علمی تخصصی مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

20. علیرضا مهدی زاده, تاملات هایدگر در باب هنر

کتاب ماه هنر, 144, 1389

21. علیرضا مهدی زاده, هنر مفهومی،بحران هنر مدرن

کتا ب ماه هنر, 137, 1388

22. علیرضا مهدی زاده, نقش آموزش در توسعه هنر

کتاب ماه هنر, 1, 1388

23. علیرضا مهدی زاده, تاملی پیرامون توسعه فرهنگی و توسعه هنری

فصلنامه علمی تخصصی مهندسی فرهنگی, 35_36, 1388

مقاله های کنفرانس

1. علیرضا مهدی زاده, مطالعه تطبیقی نگارهای فتح خیبر دوره های تیموری، ترکمن و صفوی بر مبنای روایت

همایش ملی جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم هنر اسلامی, فرهنگستان هنر, 1394

2. , مناسبت معنویت با آموزش هنر

همایش ملی هنر و تحول بنیادین, دانشگاه فرهنگیان مشهد, 1391

3. , ضرورت مهندسی فرهنگ و هنر

همایش مدیریت شهری, دانشگاه آزاد, 1387

4. , نقش هنر در اتحاد ملی

همایش منطقه هفت دانشگاه آزاد, دانشگاه آزاد, 1386

مهارت ها

 عکاس

 پژوهشگر

دروس

دروس ترم جاری

 تاریخ هنر جهان (کارشناسی)

 تاریخ عمومی نقاشی1 (کارشناسی)

 تاریخ عمومی نقاشی 2 (کارشناسی)

 تاریخ عمومی نقاشی3 (کارشناسی)

 تاریخ عمومی نقاشی4 (کارشناسی)

 عکاسی (کارشناسی)