امير زعيم باشي

دانشیار

خلاصه

زمینه های تحصصی اینجانب Statistical Signal Processing می باشد. برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://academicstaff.uk.ac.ir/en/amzaimbashi مراجعه نمایید( یا زبان این صفحه را به English تغییر دهید) ولی طرح دروس اینجانب در همین سایت موجود می باشند.

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک (پایان نامه: طراحی وپیاده سازی یک کنترولر موتور پله ای با میکروکنترولر 8051) , از 1378 تا 1382

استاد راهنما پایان نامه: دکتر حسین نظام آبادی پور-- داور: خانم مهندس مریم ارجمند-- نمره: 19.75

 دانشگاه یزد

کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات سیستم (پایان نامه: آشکارسازهای با خاصیت هشدار کاذب ثابت در کلاتر های غیر گوسی) , از 1382 تا 1384

استاد راهنما: دکتر محمد رضا تابان ( دانشگاه یزد) -- استاد مشاور: دکتر محمد مهدی نایبی ( دانشگاه صنعتی شریف) -- هیات داوران: دکتر قاسم میرجلیلی و دکتر محمود مدرس هاشمی ( دانشگاه صنعتی اصفهان)-- نمره: 19.82

 دانشگاه شیراز

دکترا مهندسی برق- مخابرات سیستم (پایان نامه: آشکارسازی اهداف در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال های رادیو اف ام تجاری) , از 1387 تا 1391

اساتید راهنما: دکتر مصطفی درختیان و دکتر عباس شیخی -- هیات داوران: دکتر محمد مهدی نایبی ( دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر محمد علی مسندی شیرازی، دکتر مهرزاد بیغش، دکتر محمود کریمی و دکتر عزیز اله جمشیدی --نمره: 20

تجربیات

 پروهشگر ارشد

پژوهشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, از 1385 تا 1387

طراح سیستم و مسئول فنی پیاده سازی چندین سیستم مخابراتی

فایل ها

 تئوری آشکارسازی ( ارسال فایل )

  1. طرح درس 97-98

 مباحث پیشرفته در جبر خطی و جبر ماتریس ها ( ارسال فایل )

  1. طرح درس 97-98

 اصول سیستم های راداری ( ارسال فایل )

  1. طرح درس 97-98

افتخارات و جوایز

 رتبه اول آزمون ورودی دوره دکترا، بخش برق ، دانشگاه شیراز،1387.

 عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه یزد

 عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

 رتبه اول بین فارغ التحصیلان ورودی 78 کارشناسی گرایش الکترونیک

 رتبه اول بین فارغ التحصیلان ورودی 82 کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم

 Top Accessed Article(20/50-Popular Document) titled "GLRT-Based CFAR Detection in Passive Bistatic Radar" in IEEE Trans. AES. on January 2013.

رتبه 20 از 50 در طول سال های 1965 تا 2013 در این مجله.

 مقاله برتر مخابرات (سیستم و میدان) در 25 امین کنفرانس مهندسی برق ایران

 Top Accessed Article(Popular Document-24/50) titled " Broadband target detection algorithm in FM-based passive bistatic radar systems" in IET Radar, Sonar & Navigation(April 2017).

رتبه 24 از 50 در بین مقالات سال های 2002 تا 2017.

 Top Accessed Article(Popular Document-27/50) titled " Multiband FM-based passive bistatic radar: target range resolution improvement " in IET Radar, Sonar & Navigation(March 2017).

رتبه 27 از 50 بین مقالات سال های 2002 تا 2017.

انتشارات

مقاله های مجله

1. B. Ashrafzadeh, A. Zaimbashi, E. Soleimani-Nasab, 'A Famework on the Performance Analysis of Relay-assisted FSO Transmission Systems'

Optics Communications (Elsevier), 1, 1, 1-14, 2019
[Q2- IF:1.961]

2. F. Jalali, A. Zaimbashi, "Cognitive Radio Spectrum Sensing Under Joint TX/RX I/Q Imbalance and Uncalibrated Receiver"

IEEE Systems Journal, 1, 1, 1-8, 2019
[Q1- IF:4.337]

3. A. Zaimbashi, M. Valkama, "Impropriety-Based Multiantenna Spectrum Sensing with I/Q Imbalanced Radios"

IEEE Transactions on Vehicular Technology, 71, 3, 1-14, 2019
[Q1- IF:4.432]

4. A., Shamsadin Nejad and A., Zaimbashi, Multistage Target Detector Based on M-ary Hypothesis Testing Approach in Multi-Channel Passive Bistatic Radars to Improve Target Range Resolution

Tabriz Journal of Electrical Engineering, 1, 1, 1-12, 2018

5. Z. Solatzadeh, A. Zaimbashi, Accelerating Target Detection in Passive Radar Sensors: Delay-Doppler-Acceleration Estimation

IEEE Sensors Journal, 18, 13, 5445 - 5454, 2018

6. A. Mehrabian and A. Zaimbashi, Robust and Blind Eigenvalue-Based Multiantenna Spectrum Sensing Under IQ Imbalance

IEEE Transactions on Wireless Communications, ?, ?, 1-11, 2018
DOI :10.1109/TWC.2018.2847357

7. A. Mehrabian and A. Zaimbashi,, Spectrum Sensing in SIMO Cognitive Radios Under Primary User Transmitter IQ Imbalance

IEEE Systems Journal, 1, 1, 1-9, 2018

8. H. Saeedi-Sourck, A. Berizi, A.Zaimbashi, CFAR Detector in Clutter Edge Situation Using Stationary Wavelet Transform

Journal of Advanced Signal Processing, 2, 1, 17-25, 2017

9. A., Zaimbashi, M., Derakhtian, and A., Sheikhi, Two Multiband Target Detection Algorithms in FM-based Passive Bistatic Radars

IET. Sig. Processing(In preparation), 2016

10. A. Zaimbashi, Analogue Terrestrial Television Based Passive Bistatic Radars

Submitted to IET Radar & Sonar Navigation, 2016

11. A. Zaimbashi, Integration Gain Limitations in Passive Coherent Location Radars for Manoeuvring Target Detection

Electronics Letters, 52, 21, 1801 - 1804, 2016

12. A. Zaimbashi, Multiband FM-based PBR system in presence of model mismatch

Electronics Letters, 52, 18, 1563 - 1565, 2016

13. A. Zaimbashi, Target detection in FM-Based Passive Radars in the presence of interference signals in reference channel

Journal of “Radar”, 10, 2, 1-15, 2016

14. A. Zaimbashi, Broadband Target Detection Algorithm in FM-Based Passive Bistatic Radar Systems

IET Radar & Sonar Navigation, 1, 1, 1-13, 2016

15. A. Zaimbashi, Forward M-ary Hypothesis testing Approach for Target Detection in FM and DVB-T-Based Passive Bistatic Radars

Submitted to IEEE Trans. on Signal Processing, 2016

16. A. Zaimbashi, Invariant subspace detector in distributed multiple-input multiple output radar: geometry gain helps improving moving target detection

IET Radar Sonar Navig.,, 10, 5, 1-10, 2015

17. A., Zaimbashi, Multiband FM-Based Passive Bistatic Radar: Target Range Resolution Improvement

IET Radar Sonar Navig.,, 10, 4, 20-33, 2015

18. A., Zaimbashi, Invariant subspace detector in distributed multiple-input multiple output radar: geometry gain helps improving moving target detection

IET Radar Sonar Navigation, 10, 7, 1-10, 2015

19. A., Zaimbashi, Multiband FM-Based Passive Bistatic Radar: Target Range Resolution Improvement

IET Radar Sonar Navigation, 11, 5, 20-33, 2015

20. A., Zaimbashi, An adaptive cell averaging-based CFAR detector for interfering targets and clutter-edge situations

Digital Signal Processing (Elsevier), 31, 1, 59-68, 2014

21. A., Zaimbashi, A., Sheikhi, M., Derakhtian, Evaluation of Detection Performance of Passive Bistatic Radar Detectors based on Commercial FM Radio Signals

Journal of “Radar”, 1, 2, 23-34, 2014

22. A. Zaimbashi, M. Derakhtian, A., Sheikhi, Invariant Target Detection in Multiband FM-Based Passive Bistatic Radar

IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 50, 1, 720-736, 2014

23. A. Zaimbashi, M. Derakhtian, A., Sheikhi, GLRT-Based CFAR Detection in Passive Bistatic Radar

IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 49, 1, 134-159, 2013

24. A., Zaimbashi , Y., Norouzi, Automatic dual censoring cell-averaging CFAR detector in non-homogenous environments

Signal Processing (Elsevier), 88, 1, 2611– 2621, 2008

25. A., Zaimbashia, M.R., Tabana, M.M., Nayebib, Y., Norouzi, Weighted order statistic and fuzzy rules CFAR detector for Weibull clutter

Signal Processing ( Elsevier), 88, 1, 558-570, 2008

26. A., Zaimbashia, M.R., Tabana, M.M., Nayebib,, Distributed Fuzzy CFAR Detection forWeibull Clutter

IEICE Trans., Communication, 91, 2, 543-552, 2008

مقاله های کنفرانس

1. A., Zaimbashi, Target Detection in Clutter Background: ”Null” or ”Whiten” the Clutter

24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2016), Shiraz, Iran, 2016

2. A., Zaimbashi, Sequential Multiband M-ary Hypothesis Detector in Passive Bistatic Radar

2th Internatioal Conference in New Research in Electrical Engineering & Computer Sceince, Ramsar, Iran, 2016

3. A., Zaimbashi, Spectrum Sensing of MIMO SC-FDMA Signals in Cognitive Radio Networks: UMP-Invariant Test

2th Internatioal Conference in New Research in Electrical Engineering & Computer Sceince, Ramsar, Iran, 2016

4. A., Zaimbashi, CFAR Detectors in Multi-target Scenario: Conventioal and Detection Theory- Based Detectors

2th Internatioal Conference in New Research in Electrical Engineering & Computer Sceince, Ramsar, Iran, 2016

5. A. Mehrabian and A. Zaimbashi, GLRT-Based Spectrum Sensing for SIMO Cognitive Radio with Transmitter IQI

2018 Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Mashhad, Iran, 0

6. , Detection Performance Investigation of Adaptive Interference Removal Methods used in DVB-T-based Passive Bistaic Radar

21th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2013), Ther, Iran, 2016, 0

دروس

دروس ترم جاری

 مقدمه ای بر طراحی سیستم های سونار (کارشناسی)

 مدار الکتریکی 1 (کارشناسی)

 جبر خطی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

جبر خطّی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعه ماتریس ها، بردارها، فضاهای برداری (فضاهای خطّی)، تبدیلات خطی، و دستگاه‌های معادلات خطی می‌پردازد.

دروس ترم های گذشته

 فرآیندهای اتفاقی (کارشناسی ارشد)

 تئوری آشکارسازی (کارشناسی ارشد)

 مخابرات 1 (کارشناسی)