دکتر امين رضا توحيدي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03433257228

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

دکترا تاریخ اسلام (پایان نامه: زیارت وسیاست درحجاز) , از 1390 تا 1394

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد تاریخ ایران بعدازاسلام (پایان نامه: نفوذبریتانیا درجنوب شرقی ایران) , از 1375 تا 1378

صدمش رادقیق یادم نیست بالای نوزده ونیم بودتوی مدرک هست

دوره ها

 حدود 40 دوره روش تدریس و تحقیق، معرفتی و کارگاه های علمی و آموزشی

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر برتر گروه معارف اسلامی

 برنده جایزه کتاب سال استان کرما ن

علاقمندی ها

 اداره جلسات دینی و معرفتی

زبان ها

عربی -انگلیسی

سطح میانی

سازمان ها

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تا 1387

 رئیس کتابخانه و منابع یادگیری دانشگاه پیام نور استان کرمان

 مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور استان کرمان

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 1387 تا کنون

 رئیس گروه پژوهشی تاریخ و میراث فرهنگی پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر

 مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه شهید باهنر

 دبیر هم اندیشی اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر

طرح های تحقیقاتی

 13 طرح اجرا شده با بودجه مصوب

استان کرما ن, از 1380 تا تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. امین رضاتوحیدی, روزگار زیبا

بنیادشهیدونشرفانوس, کرمان, 1398

2. امین رضا توحیدی, نهاد افضل

بنیاد شهید انقلاب ا سلامی, کرما ن, 1396

3. امین رضا توحیدی و همکاران, درآمدی بر نذر

سازمان اوقاف و امور خیریه, تهران, 1396

4. امین رضا توحیدی و همکاران, مدیریت مشارکت ها در وقف

سازمان اوقاف, تهران, 1396

5. امین رضا توحیدی, نقش مساجد و روحانیت شهر کرمان در ا نقلاب اسلا می

اداره کل تبلیغات اسلا می, کرمان, 1396

6. امین رضا توحیدی, شرح این عاشقی

اداره کل آموزش و پرورش استان, کرمان, 1392

7. امین رضاتوحیدی, مسیله نیمروز

کرمانشناسی, کرمان, 1387

مقاله های مجله

1. امین رضاتوحیدی وهمکاران, تبیین تاریخی رابطه سیاست تجارت وزیارت درحجاز

تاریخ اسلام وایران, 30, 1395

2. امین رضاتوحیدی ومصطفی پیرمرادیان, تبیین علل علبه سیاست ورزی بردین محوری بنی عباس درامرحج وزیارت

مطالعات تاریخ اسلام, 27, 1394

3. امین رضا توحیدی و صادق شفیعی, نقش بانوان در اسلا م

مطالعات زنان, 1391

4. امین رضاتوحیدی, نوسازی درعصررضاشاه واقغیت یاتوهم

تاریخ معاصرایران, 59, 1390

مقاله های کنفرانس

1. امین رضاتوحیدی ومحمدعلی چلونگر, تبیین عوامل موثربرآرا فقها اهل سنت درحجازپیرامون حج وزیارت

کنفرانس بین المللی حج درپویه تاریخ, تهران دانشگاه الزهرا, 1396

مهارت ها

 نویسندگی- ویراستاری

دروس

دروس ترم های گذشته

 تاریخ تحلیلی اسلام-انقلاب اسلامی- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- دروس تخصصی تاریخ ایرا ن قبل و بعد ا زاسلام (کارشناسی)