دکتر افسانه محکمی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

amohkami@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی گیاهپزشکی , از 1375 تا 1379

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی , از 1382 تا 1385

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا بیوتکنولوژی کشاورزی (پایان نامه: بررسی پتانسیل تولید Amorpha-4,11-diene، پیش ساز عامل ضد مالاریایی آرتمیزنین در کلروپلاست ریزجلبک Chlamydomonas reinhardtii) , از 1388 تا 1393

علاقمندی ها

 بیوتکنولوژی ریزجلبک ها

 مهندسی متابولیک گیاهان دارویی

 گیاهان تراریخته

زبان ها

English

سطح پیشرفته

فارسی

زبان مادری

طرح های تحقیقاتی

 طرح رديابي ملکولی گرینیگ مرکبات در استان كرمان

مجری, از 1389 تا کنون

 طرح رديابي ملکولی جاروک لیموترش در استان كرمان

مجری, از 1389 تا کنون

 طرح رديابي سرولوژیکی تریستیزای مرکبات در استان كرمان

مجری, از 1390 تا کنون

انتشارات

مقاله های مجله

1. Habibi-Pirkoohi, M., Malekzadeh-Shafaroudi, S., Marashi, H., Moshtaghi, N., Nasiri, M., Zibaee, S., Mohkami, A., Nejatizadeh, S., Transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in alfalfa (Medicago sativa) by Agroinfiltration.

Journal of Cell and Molecular Research, 7, 2, 2016

2. Mohkami, A. Marashi, H. Shahriari-Ahmadi, F. Tohidfar, M and Mohsenpour, M., Agrobacterium-mediated transformation of Chlamydomonas reinhardtii using a synthetic amorpha-4,11-diene synthase gene

Journal of Cell and Molecular Research, 7, 1, 53-58, 2015

3. Habibi-Pirkoohi, M., Mohkami, A., Recombinant vaccine production in green plants: State of art

Journal of Cell and Molecular Research, 7, 1, 59-67, 2015

4. Habibi-Pirkoohi, M., Malekzadeh-Shafaroudi, S., Marashi, H., Moshtaghi, N., Nassiri, M., Mohkami, A. and Zibaee, S., Expression of foot and mouth disease virus (FMDV) capsid protein VP1 in Chlamydomonas reinhardtii as a possible source of recombinant vaccine.

International journal of plant, animal and environmental science, 4, 2, 644-648, 2015

5. Elahifard,E., Rashed Mohassel,M.-H., Ghanbari,A., Zand,E., Mirshamsi Kakhki,A. and Mohkami,A., Characterization of triazine resistant biotypes of junglerice (Echinochloa colona (L.) Link.) found in Iran.

Australian Journal of Crop Science, 7, 9, 1302-1308, 2013

6. محکمی. ا.، مرعشی. ح.، فارسی. م. و بهرامی. ا.ر., استخراج ژن هيوسيامين -β6- هيدروکسيلاز (h6h) از ريشه هاي کشت شده Hyoscyamus niger و همسانه سازي آن در باکتري E. coli

مجله علوم و صنايع غذايی کشاورزی, 2, 21, 1386

مقاله های کنفرانس

1. محکمی، ا. و حبیبی، م., مكانيسم‌هاي مقاومت به شوري در گياهان

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, کرمان, 1394

2. محکمی. افسانه, بررسي عملکرد ژن هايSOS1 و SOS2 در گياه آرابيدوپسيس در ايجاد تحمل به شوري با استفاده از روش هايin silico

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, کرمان, 1394

3. محکمی. افسانه, بررسیin silico شبکه های ژنی درگیر با ژن های SOS1 و SOS2 در گیاه آرابیدوپسیس در مسیر پاسخ به تنش شوری

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, 1394

4. محکمی، ا. و حبیبی، م., استفاده از تكنيك هاي كشت بافت جهت ريزازديادي خرما ( Phoenix dactylifera )

دومین همایش ملی خرمای ایران, بم, 1394

5. حبیبی، م. و محکمی، ا., بیوتکنولوژی و حفاظت از منابع ژنتیکیPistacia

اولین همایش ملی پسته, رفسنجان, 1391

6. محکمی. ا.، لری. ز.، ستاری. ر. و مرعشی. ح., ردیابی و بررسی مولکولی Candidatus Liberibacter asiaticus عامل بیماری میوه سبز مرکبات در استان کرمان

هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی, تهران, 1390

7. محکمی. ا.، مرعشی. ح.، فارسی. م. و بهرامی. ا.ر., همسانه سازی ژن هيوسيامين -β6- هيدروکسيلاز (h6h) در باکتري E. coli.

اولين همايش بيوتکنولوژی کشاورزی, کرمانشاه, 1385