دکتر عليرضا زمزم

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

zamzam@uk.ac.ir

 آدرس

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

تحصیلات آکادمیک

 قم

کارشناسی علوم سیاسی , از 1370 تا 1375

 اصفهان

کارشناسی ارشد علوم سیاسی , از 1376 تا 1379

 قم

دکترا مدرسی انقلاب اسلامی , از 1386 تا 1391

افتخارات و جوایز

 کسب رتبه اول اساتید درهمایش علی از زبان علی

 استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهیدباهنرکرمان درسال 1396

زبان ها

انگلیسی

مسلط

عربی

سطح میانی

سازمان ها

 علیرضازمزم

معاون اجرایی وپشتیبانی دانشکده حقوق والهیات, از ابان1391 تا اسفند1395

انتشارات

کتاب ها

1. علیرضازمزم, درامدی براندیشه سیاسی امام خمینی

معارف معنوی, قم, 1397

2. علیرضا زمزم :محمدصباحی:محسن سالارکیا, حکومت دینی از منظر شهید باهنر {مشترک}

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 0

مقاله های مجله

1. علیرضازمزم, هندسه(توزیع وتمرکز)قدرت بااستنادبه دیدگاه برخی فقهای معاصر

فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی, 75, 1395

2. علیرضازمزم, جایگاه ووظایف رهبردرنظام مردم سالاردینی

پژوهشگران فرهنگ, 35, 143تا162, 1395

3. علیرضازمزم, اصل 113ومسئولیت اجرای قانون اساسی

مجله علمی-پژوهشی حکومت اسلامی, 78, 1394

4. علیرضازمزم, امام خمینی ومهندسی قدرت

مجله علمی-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی, 24, 1392

5. علیرضازمزم, منطق تحول توزیع قدرت باتاکید بردیدگاه امام خمینی

مجله علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی, 19, 1391

6. علیرضازمزم, بررسی تطبیقی الگوی توزیع قدرت درحقوق اساسی ایران وامریکا

مجله علمی پژوهشی علوم سیاسی, 55, 1390

7. علیرضازمزم, تحلیل ایین شهریاری درایران باستان

مجله علمی-ترویجی مطالعات ایرانی, 13, 1387

8. علیرضازمزم, مردم سالاری دینی ازمنظرشهیدباهنر

پژوهشگران فرهنگ, 18, 1386

9. علیرضا زمزم, جغرافیای جهان اسلام

پژوهشگران فرهنگ, 20, 1386

10. علیرضازمزم, پاسداشت ایین محمدی دردوران خلفائ

علمی-ترویجی مشکات, 1385

11. علیرضازمزم, مردم سالاری دینی درنهج البلاغه

مجموعه خلاصه مقالات همایش بین المللی مردم سالاری دینی, 1382

12. علیرضازمزم, انقلاب وانقلاب اسلامی ازدیدگاه شهیدباهنر

انقلاب اسلامی, 1381

13. علیرضازمزم, حکومت ونهج البلاغه

مجموعه خلاصه مقالات همایش امام علی ونهج البلاغه, 1381

14. علیرضازمزم, تئوری انقلاب تروتسکی وانقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی, 6, 1380

15. علیرضازمزم, ازادی ونهج البلاغه

مجموعه مقالات نخستین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان کشور, 1380

مقاله های کنفرانس

1. علیرضازمزم, تحلیل انقلاب وانقلاب اسلامی ازمنظرایت الله خامنه ای

همایش ملی نظام فکری ایت الله العظمی خامنه ای درگستره فرهنگ, دانشگاه شهیدباهنرکرمان, 1397

2. علیرضازمزم, چالشهای جهان اسلام

کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام, تهران, 1382

3. علیرضازمزم, علل داخلی کودتای 28مرداد

همایش بین المللی کودتای 28مرداد1332, تهران, 1382