دکتر علي جهانشاهي افشار

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. 1-علی جهانشاهی افشار 2-سید امیر جهادی‌حسینی, جادو و جادوگري در قصۀ امير ارسلان نامدار

فرهنگ و ادبيات عامه, 18, 1396

2. 1- جواد مداحی‌مشیزی 2- علی جهانشاهی‌افشار 3-گوزل رافائیلوونا, دانش بومي و سنتي خوراك درآمدي بر نشانه شناسي غذا و آداب مربوط به آن از منظر دين

دانش های بومی ایران, 6, 1395

3. , شگردهای خلق ایجاز هنری در گلستان سعدی

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی, 3, 1395

4. علی جهانشاهی افشار, «داغ» از نشان تا درمان

دوفصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه, ., ., ., 1394
.

5. علی جهانشاهی افشار محمد حسن شمس الدینی مطلق, ريشه‌هاي خرافات و كاركرد آن‌ها در فرهنگ مردم مورد مطالعه باورهاي مردم كرمان

فرهنگ و ادبيات عامه, 1, 3, 28, 1393

6. علی جهانشاهی افشار خدیجه رحیمی صادق, عناصر هويّت ايراني در ديوان امير عليشير نوايي

مطالعات ايراني, 13, 25, 93-118, 1393

7. علی جهانشاهی افشار سید امیر جهادی حسینی, بازتاب باورهاي عامّه در كتابت و انشاء در دور? اسلامي

نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان, ., ., 1393

8. علی جهانشاهی افشار جمشید روستا, هجوم مغول به ايران و مولّفه هاي پايداري در اشعار سيف فرغاني

ادبیات پایداری, 5, 9, 93-117, 1392

9. علی جهانشاهی افشار مصطفی گیلانی, طرزي افشار و فرايند تغيير مقوله

نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان, 16, 33, 87-104, 1392

10. , ضحاک ماردوش و انگل پیوک (دراکنکولوس مدیننسیس) در شاهنامه فردوسی (اولین گزارش تاریخی از ابتلا به انگل پیوک)

تاریخ پزشکی, 10, 1391

11. احمد خاتمی، ؛ علی جهانشاهی افشار, معرفی نثر «جلالیه در علم مکاتبه»

سبک شناسی نظم و نثر فارسی, 4, 1, 1390
.

12. احمد خاتمي - علي جهانشاهي افشار, بررسي ساختاري نبرد خویشاوندي در منظومه هاي «رستم و سهراب»، «برزونامه» و «جهانگيرنامه»

پژوهش زبان و ادبيات فارسي, ., 18, 37 تا 62, 1389
.

13. خاتمی،احمد؛ جهانشاهی افشار،علی, چرا منظومه هاي پهلواني پس از شاهنامه مطرح نشده اند؟

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, ., 15, 55 تا 82, 1388
...

14. احمد خاتمی، ؛ علی جهانشاهی افشار, محمد خواری:مقلّد یا نوآور

تاریخ ادبیات, ., 63, 125 تا 148, 1388
.

مقاله های کنفرانس

1. علی جهانشاهی افشار، حمیدرضا خوارزمی, حوزه كاركرد اسطوره اي فر در ادبيات عامه

نخستين همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه, ., ., ., 1393
.

2. علي جهانشاهي افشار، حمیدرضا خوارزمی, تعامل يا تداخل فرهنگ عامه در اسطوره

نخستين همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه, ., ., ., 1393
.

3. علی جهانشاهی افشار, اغراق، صنعتي آميخته با ديگر عناصر خيال در غزل سعدي

همايش ملي ادبيات و زبان شناسي, ., ., ., 1393
..

4. علی جهانشاهی افشار، خدیجه رحیمی صادق, بررسي داراب نامه بيغمي از نظر نوع و نحوۀ توالي پي رفت ها بر اساس ديدگاه روايي تودوروف

همايش ملي ادبيات و زبان شناسي, ., ., ., 1393
.

5. علی جهانشاهی افشار، سید امیر جهادی, بازتاب پيري در ادب فارسي و عربي

هفتمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, هرمزگان, ., ., 1393
.

6. علی جهانشاهی افشار، سید امیر جهادی, سيماي امير علي شير نوايي در ديوان نظام هروي

همايش بين المللي انديشه ها،آثار و خدمات امير علي شير نوايي, ., ., ., 1393
.

7. علی جهانشاهی افشار، خدیجه رحیمی صادق, آداب، باورها و سنت هاي كهن در ديوان نوايي

همايش بين المللي انديشه ها،آثار و خدمات امير علي شير نوايي, ., ., ., 1393
.

8. علی جهانشاهی افشار، سید امیر جهادی, بررسي ساختار نامه نگاري در عصر غزنوي با تكيه بر تاريخ بيهقي

همايش ملي بزرگداشت ابوالفضل بيهقي, ., ., ., 1392
.

9. علی جهانشاهی افشار, واژه دبیر و جایگاه دبیران در ایران باستان تا دوران نخستین اسلامی

هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, ., ., ., 1391
.

10. علی جهانشاهی افشار، مصطفی گیلانی, بررسي ساختاري و تأويل اسطوره شناختي رمان سوگ مغان

هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, ., ., ., 1391
.

11. علي جهانشاهي افشار, مشاهير كرمان در جنگ نفيس «المشيخه»

همايش كرمان شناخت, ., ., ., 1389
.

12. علی جهانشاهی افشار, معرفی کتاب « فهرست حواشی و تعلیقات بر متون فارسی »، «کتاب ماه ادبیات »

., ., 146, 92 تا 94, 1388
.

13. , حوزه كاركرد اسطوره اي فر در ادبيات عامه

0

مهارت ها

 ویراستاری