دکتر علي اسمعيلي زاده

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی مهندسی کشاورزی , از 1370 تا 1374

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد علوم دامی-ژنتیک و اصلاح نژاد دام , از 1374 تا 1376

 دانشگاه آدلاید، استرالیا

دکترا علوم دامی-ژنتیک کمی , از 1382 تا 1385

فایل ها

 توصیه نامه ( ارسال فایل )

  1. توصیه نامه
    قابل توجه دانشجو