دکتر علي عارفي مسكوني

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

32113278

 ایمیل

aliarefi4762@gmail.com

 ایمیل

aliarefi4762@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 حوزه قم

دکترا مبانی حقوق (پایان نامه: پوشش در اسلام) , از 1364 تا 1390

زبان ها

فارسی

زبان مادری

عربی

مسلط

انگلیسی

سطح میانی

فرانسه

سطح مقدماتی

مهارت ها

 کامپیوتر

 ورزشهای رزمی

 متخصص جنگ نرم