دکتر عليرضا عربپور

هیات علمی بخش آمار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی کاربردی با گرایش آمار (پایان نامه: رگرسیون فازی) , از 1381 تا 1386

به راهنمایی دکتر ماه بانو تاتا

 دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی ارشد آمار ریاضی (پایان نامه: برآورد بعد فراکتال فرایند های گاوسی) , از 1379 تا 1381

به راهنمایی دکتر خلیل شفیعی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی آمار (پایان نامه: کنترل کیفیت در کارخانه سیمان کرمان) , از 1375 تا 1379

علاقمندی ها

 رگرسیون

 آمار محاسباتی

 نظریه توزیع ها

طرح های تحقیقاتی

 یک توزیع چوله دو تکه چوله نرمال تعمیم یافته

اتمام یافته, از 1387 تا 1388

 رگرسيون غيرخطي در يك توزيع نرمال سه متغيره با استفاده از آماره هاي ترتيبي

اتمام یافته, از 1389 تا 1390

 مطالعه، بررسی و طبقه بندی فعالیت های اقتصادی استان بر اساس سیستم های کد بندی بین المللی رایج(منطبق با نیاز اتاق بازرگانی)

اتمام یافته, از 93 تا 94

 تحقیق و بررسی رابطه بین سن ازدواج و رخداد واقعه طلاق ها در استان کرمان

اتمام یافته, از 94 تا 95

 نيازسنجي، بهينه سازي و نظام مند كردن فرآيند مديريت آمار و اطلاعات كارفرما

اتمام یافته, از 93 تا 95

 تهیه اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی مورد نیاز اتاق کرمان و بررسی آن ها

اتمام یافته, از 93 تا 95

 اعتبارسنجی و برآورد داده های گمشده

در حال اجرا, از 95 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. لری پیس مترجمین: مرضیه امینی و علیرضا عربپور, دستورالعمل های R

سیمای دانش, تهران, 1396
جهت خرید کتاب به لینک زیر مراجعه کنید http://arvin-bookstore.com

2. عربپور- امیری- منتظری و اسمعیلی زاده, محاسبات آماری با R و کاربردهای آن

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1396

مقاله های مجله

1. Naderi, Arabpour, Tsung-I Lin, and Jamalizadeh, Nonlinear regression models based on the normal mean-variance mixture of Birnbaum-Saunders distributions

Journal of the Korean Statistical Society, 46, 3, 476-485, 2017

2. , Multivariate normal mean-variance mixture distribution based on Lindley distribution

Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2017

3. J. Bahrampour, M. Danesh Mesgaran, A. R. Arabpour, A. R. Vakili1 and A. Khezri, Risk factors affecting the culling of Iranian Holstein dairy cows

Journal of Livestock Science and Technologies, 4, 2, 15-23, 2016
ISC

4. Moradi, Arabpour, Shadrokh, A bootstrap-based method of statistical inference in fuzzy logistic regression, ), .

Journal of Engineering and Applied Sciences(ISI, 11 (9) 2105-2113, 2016

5. Arabpour, Amini, A weighted linear regression model for impercise response

JOURNAL OF MAHANI MATHEMATICAL RESEARCH CENTER, 1, 1, 1-17, 2014

6. Arabpour, Mozafari, Linear Hypothesis Testing using DLR Metric‎

JOURNAL OF MAHANI MATHEMATICAL RESEARCH CENTER, 1, 1, 73-87, 2013

7. A. Jiryaei , A. R. Arabpour, M. Mashinchi, ANALYSIS OF COVARIANCE BASED ON FUZZY TEST STATISTIC

JOURNAL OF MAHANI MATHEMATICAL RESEARCH CENTER, 2, 2, 29-41, 2013

8. Arabpour A. R., Mahmood Molaiey M. And Jamalizadeh A, Prediction in a trivariate normal distribution via two order statistics

Journal of Statistical Research of Iran, 1, 11, 39-56, 2012
ISC

9. Jamalizadeh A., Arabpour A. R. and Balakrishnan N, A generalized skew two-picees skew normal distribution

Statistical Papers, 2, 52, 431-446, 2011
ISI

10. Arabpour A. R. and Tata M., Estimating the parameters of a fuzzy linear regression model

Iranian Journal of Fuzzy Systems, 5, 2, 1-19, 2008
ISI-ISC

11. نادری- عربپور و جمالیزاده, توزیع بیرنبام-ساندرز برپایه ی توزیع چوله-لاپلاس

علوم آماری, 1, 1-18, 1396

12. , رابطه پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی با فساد اداری و ارائه الگو

اخلاق در علوم و فناوری, 1395
ISC

13. , بررسی تاثیر نظارت سازمان با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان های دولتی ایران

فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد, 1395
ISC

14. عربپور و محمدی, رگرسیون خطی فاصله‌ای

اندیشه آماری, 1395

15. علیرضا عربپور، امین نیک پور, بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان

پژوهش های مدیریت منابع انسانی, 1, 1, 1-25, 1393
ISC

16. علیرضا عربپور، فرزانه مرادی, استفاده ازروش بوت استرپ در رگرسيون كمترين مربعات فازی

اندیشه آماری, 1, 29, 56-96, 1389
ISC

17. , الگوسازی چرخه زمین لرزه در گسل شمال تبریز بر پایه داده های جی پی اس

علوم زمین, 25, 99, 169-178, 94
ISC

18. , ارایه الگوی مفهومی نظارت بر کار کارکنان سازمان های دولتی براساس معیار های پیشنهادی دانشمندان مسلمان

اسلام وپژوهش های مدیریتی, 94

19. Naderi, Arabpour and Jamalizadeh,, On the finite mixture modelling via normal mean-variance Birnbaum-Saunders distribution

Journal of Statistical Research of Iran 2016., 0

مقاله های کنفرانس

1. , EFFECTIVENESS OF VARIABLE FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF DEEP CONE THICKENER

XXVI IN TERNATIONAL MINERAL PROCESSING CONGRESS(IMPC) 2012 PROCEEDINGS, NEW DELHI, INDIA., 2012

2. Arabpour A. R., Mahmood Molaey M. And Jamalizadeh A, Prediction in a Trivariate Normal Distribution Via Two Order Statistics

42nd Annual Iranian Mathematics Conference,, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, 2011

3. Arabpour, A simulation studies in fuzzy linear regression

10th Iranian Statistical Conference, University of Tabriz, 2010

4. Arabpour, Fuzzy k-error bars for fuzzy linear regression model

10th Iranian Statistical Conference, Tabriz, 2010

5. 5. Arabpour A. R.; Yaghoobi M. A, A New Approach to Fuzzy Linear Regression with Fuzzy Input and Output data

10th Iranian Conference on Fuzzy Systems, Shahid Beheshti University, July 13-15, Tehran (2010, Shahid Beheshti University, 2010

6. Arabpour, Fuzzy linear regression analysis using trapezoidal fuzzy numbers

10th Iranian Conference on Fuzzy Systems, Shahid Beheshti University, 2010

7. 3. Arabpour A. R.; Yaghoobi M. A, An Application of Multi-Objective Linear Programming in Fuzzy Linear Regression

4th Applied Mathematics Conference, Zahedan, 2010

8. , A generalized skew two-piece skew-normal distribution

7th world congress in probability and statistics, Singapore, 2008

9. Arabpour A. R., Maleki H. R., and Mahsinchi M, A new method of fuzzy linear regression analysis: A ranking function approach

6th Logic Colloquium, Italy, 2004

10. آریافر و عربپور, پردازش تصویر با آر

اولین کنفراس ملی داده کاوی و ..., دانشکده چمران, 71-79, 1397

11. Mehrdad Naderi , Alireza Arabpour1, Ahad Jamalizadeh1, Finite mixture modelling using normal mean-variance mixture based on Lindley distribution

سیزدهمین کنفرانس آمار ایران, کرمان, 460-468, 1395

12. عربپور و محمدی, رگرسیون خطی فازی

سیزدهمین کنفرانس آمار ایران, کرمان, 590-598, 1395

13. مظفری-عربپور, كشف داده هاي پرت با ورودي و خروجي معمولي از ديدگاه متغير زباني

اولين همايش ملي رياضي و آمار, شیراز, 1395

14. , رگرسیون خطی فازی و تاثیر نقاط پرت

چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران, زاهدان, 1394

15. , Analysis of Covariance by Using D LR Metric

چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران, زاهدان, 1394

16. , Bootstrap Statistical Hypotheses Testing of mean using DLR Metric

Analysis of Covariance by Using D LR Metric, زاهدان, 1394

17. , معرفی توزیع آلفا چوله نرمال دو متغیره

دوازدهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی, یزد, 1394

18. اقدامی- عربپور, بررسی روش های رگرسیون آماری در تحلیل پروفایل های فاز 1 کنترل کیفیت

دوازدهمین كنفرانس آمار ايران, کرمانشاه, 1393

19. ندا نکوئی، علیرضا عربپور و کورش قادري, کاربرد رگرسیون خطی فازي در بهره برداري بهینه از مخزن سد

دوازدهمين كـنفرانـس سيـستم هاي فـازي, دانشگاه مازندران, 1391

20. عربپور-مرادی, بوت استرپ در رگرسیون فازی

سمینار سیستمهای فازی و کاربردهای آن, زاهدان, 1388

21. هوشنگ طاهری زاده. علیرضا عربپور و محمد امینی, رگرسیون فازی موزون چندگانه و جدول آنالیز واریانس

سیستم های فازی و کاربردهای آن, زاهدان, 1388

22. مظفری- عربپور, مدل رگرسيون خطي با پاسخ مبهم و آزمون فرض بوت استرپ

اولين همايش ملي رياضي و آمار, شیراز, 95

مهارت ها

 برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار های R-SPSS-SAS

دروس

دروس ترم جاری

 رگرسیون (کارشناسی)

 محاسبات آماری (کارشناسی)

 شبیه سازی (کارشناسی ارشد)

 احتمال2 (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 مباحثی پیشرفته در آمار محاسباتی (دکترا)

 رگرسیون (کارشناسی)

 محاسبات آماری (کارشناسی)

 مدل سازی پیشرفته (دکترا)

 سمینار 2 (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 دولت زاده

شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 مهرداد نادری

مدل¬های آمیخته مخلوط نرمال میانگین-واریانس و کاربردهای آن, 96, شهید باهنر کرمان

 جمیل بهرامپور

تاثیر مولفه های محیطی و زیستی زیان رسان بر ویژگیهای تو لیدی ..., 95, فردوسی مشهد

 مرادی

رگرسیون فازی لوجستیک, 96, پیام نور تهران

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 زینب محمدی

رگرسیون خطی فاصله ای, 1393, شهید باهنر کرمان

 مرضیه امینی

رگرسیون خطی فازی وزنی, 1393, شهید باهنر کرمان

 سمیه بامروت

آنالیز واریانس برای مدل های رگرسیون خطی فازی, 1392, شهید باهنر کرمان

 مهدیه کامروا

رگرسيون تصادفي و برآورد تابع کواريانس, 1392, شهید باهنر کرمان

 ندا نکویی

بهربرداری بهینه از مخزن سد با استفاده از رگرسیون خطی فازی, 1391, شهید باهنر کرمان

 فاطمه اقدامی

کاربرد مدلهای رگرسیون خطی چندگانه در کنترل کیفیت آماری, 1391, شهید باهنر کرمان

 ساناز ساعدی

توزیع آلفا چوله, شهید باهنر کرمان

 مصطفی کریمی

توزیع الفا بتا چوله لاپلاس, 96, باهنر کرمان
Alpha Beta Skew Logistic Distribution

 فاطمه سیستانی

توزیع چوله تی تعمیم یافته, 96, شهید باهنر کرمان

 دراني محبوبه

ماشين بردار پشتيبان و رگرسيون ماشين بردار پشتيبان با داده هاي فازي, 1390, شهید باهنر کرمان

 فرزانه مرادی

بوت استراپ در رگرسیون فازی, 1388, دانشگاه باهنر کرمان

 الهام اکبری

کنترل کیفت آماری با مشاهدات فازی, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 اعظم کمالی

تحليل مسير با استفاده از رگرسيون و تحليل مسير بحراني, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 لیلا شهریاری

برازش مدل رگرسیون آمیخته استوار..., 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمیرا سالاری

پایش پروفایل های رگرسیون خطی و .., 95, باهنر کرمان

 سمیه زرنگار پناه

آزمون های نیکویی برازش در توزیع های چوله يك بعدي, 89, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دوستعلی زاده

برآورگرهای لی و, 1397, شهید باهنر کرمان

 حنیفه ملایی

کاربرد آزمونهای آمار در مهندسی, 1398, شهید باهنر کرمان