دکتر احمد ايت اللهي مهرجردي

استادیار

خلاصه

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی علوم دامی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mehrgardi@uk.ac.ir

 موبایل

09122099501

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی مهندسی علوم دامی , از 1375 تا 1379

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام (پایان نامه: امکان کاهش تعداد دفعات رکوردگیری و نمونه برداری در گاوهای هلشتاین ایران) , از 1379 تا 1381

 دانشگاه تهران

دکترا ژنتیک و اصلاح دام (پایان نامه: انتخاب واگرا برای صفات رشد و تولید مثل در بلدرچین ژاپنی) , از 1381 تا 1386

علاقمندی ها

 انتخاب ژنومیک

 پویش ژنومی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. احمد آیت اللهی مهرجردی، رضا طهماسبی،امید دیانی, نکات کلیدی در گردآوری پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

آوای فهیم, تهران, 1394

مقاله های مجله

1. MahmoudAmiri Roudbar, MohammadrezaMohammadabadi, Ahmad AyatollahiMehrgardi, RostamAbdollahi-Arpanahi, Estimates of variance components due to parent-of-origin effects for body weight in Iran-Black sheep

Small Ruminant Research, 149, 1-5, 2017

2. M Momen, A Ayatollahi Mehrgardi, A Sheikhy, AK Esmailizadeh, M Assadi Foozi, Predictive Ability of Statistical Genomic Prediction Methods When Underlying Genetic Architecture of Trait Is Purely Additive

Iranian Journal of Applied Animal Science, 6, 4, 815-822, 2016

3. M. Momen; N. Emam Jome Kashan; S.D. Sharifi; M. Amiri Roudbar; A. Ayatolahi Mehrgardi, Fatty Acid Composition of Fat-Tail and Visceral Fat Depots from Chaal and Zandi Pure Bred Lambs and Their Crosses with Zel (Three Iranian Breeds)

Iranian Journal of Aplied Animal Science, 6, 1, 107-112, 2016

4. M. R. Zare Mehrjerdi; M. Ziaabadi; A. Ayatollahi Mehrgardi; O. Dayani, Measuring productivity of production factors in broiler breeding industry using fuzzy regression

Journal of Livestock Science and Technologies, 3, 1, 34-40, 2015

5. Charati,H., Esmaeilizadeh, A., Jabbari,R., Moradian,H., Ayatollahi Mehrgardi,A, Detection of quantitative trait loci affaecting carcass traits and internal organs on chromosome 3 in an F2 intercross of Japanese quail

Animal Science Papers and Reports, 32, 4, 1-15, 2014

6. M. Moghbeli Damane; A. Ayatollahi Mehrgardi; M. Asadi Fozi; S. Molaei Moghbeli, Estimation of genetic parameters for production traits and somatic cell score in Iranian Holstein dairy cattle using random regression model

Journal of Livestock Science and Technologies, 2, 2, 43-52, 2014

7. Ahmad Ayatollahi Mehrgardi, Divergent selection for four-week body weight in Japanes quail (Coturnix coturnix japonica):response to selection and realized heritability

Journal of livestock Science and technologies, 1, 1, 61-63, 2013

8. M. Ahmadi; A. K. Esmailizadeh; A. Ayatollahi Mehrgardi; E. Nasirifar, Linkage analysis of microsatellite markers on chromosome 5 in an F2 population of Japanese quail to identify quantitative trait loci affecting carcass traits

Journal of Livestock Science and Technologies, 2, 2, 32-38, 2013

9. حسن معرفت ،سعید حسنی، سعید زره داران و احمد آیت اللهی مهرجردی, تخمین پارامترهای ژنتیکی برای صفات وزن بدن و لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی

نشریه پژوهشهای علوم دامی, 24, 1, 83-91, 1393

10. هادی چراتی ، علی اسماعیلی زاده، رقیه جباری،احمد آیت اللهی مهرجردی, مکان یابی جایگاه های ژنی مرتبط با انواع گلبولهای سفید،دمای بدن و بهت زدگی در بلدرچین ژاپنی

ژنتیک نوین, 9, 1, 57-66, 1393

11. مسلم مقبلی ، مسعود اسدی ، احمد آیت اللهی مهرجردی, بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و چربی و شکل منحنی آنها در گاوهای هلشتاین ایران

مجله علوم دامی ایران, 44, 1, 61-70, 1392

12. محمد آبادی، م.، شهابی،1.، نوشری،ع.، عسکری،ن.، دیانی،ا.، خضری،ا.، ستایی،م.، سفلایی،م. و آیت اللهی مهرجردی،ا., مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مجله علوم دامی ایران, 42, 2, 125-131, 1390

13. امید دیانی،محمد مهدی شریفی،محمدرضا محمدآبادی، احمد آیت اللهی مهرجردی, تاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپ فروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن بره های پرواری کرمانی

مجله علوم دامی ایران, 44, 3, 275-283, 1389

14. احمد آیت اللهی مهرجردی، محمد مرادی شهربابک،علی نیکخواه و احمد مقیمی, بررسی امکان کاهش تعداد دفعات رکوردگیری و نمونه برداری شیر در در گاوهای شیرده هلشتاین

مجله علوم دامی ایران, 36, 2, 447-456, 1384

15. Mehdi Momen, Ahmad Ayatollahi Mehrgardi, Ayoub Sheikhy, Ali Esmailizadeh, Masood Asadi Fozi, Andreas Kranis, Bruno D Valente, Guilherme JM Rosa, Daniel Gianola, A predictive assessment of genetic correlations between traits in chickens using markers

Genetics Selection Evolution, 49, (1), 16, 0

مقاله های کنفرانس

1. مژده محمودي، احمد آيت اللهي مهرجردی، رضا طهماسبي, راهکارهاي بهبود ژنتيکي و نقش نشخوارکنندگان کوچک در سيستم هاي کشاورزي سنتي در نواحي گرمسيري

نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر, کرمان, 1390

2. احمد آیت اللهی مهرجردی، اردشیر نجاتی، محمد مرادی، مجتبی زاغری، حسن مهربانی و زکریا قدیری, انتخاب واگرا برای وزن شش هفتگی در بلدرچین ژاپنی

چهارمین کنگره علوم دامی ایران, کرج, 1389

3. محمد نبی حسنی،مسعود اسدی، احمد آیت اللهی مهرجردی،, بررسی اثرات غیر ژنتیکی بر صفات رشد در بز کرکی راینی

چهارمین کنگره علوم دامی ایران, کرج, 1389

4. احمد آیت اللهی مهرجردی، محمد مرادی، اردشیر نجاتی، مجتبی زاغری، حسن مهربانی ، محسن آیت اللهی و مهدی اسلامیه, انتخاب واگرا برای صفات تولید مثل در بلدرچین ژاپنی

چهارمین کنگره علوم دامی ایران, کرج, 1389