علي گل

خلاصه

دکتری فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران. زمینه های تدریس: غشا - کلیه - گوارش زمینه های تحقیقاتی: گیاهان دارویی - دیابت

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

gol35@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارشناسی ارشد فیزیولوژی , از 1373 تا 1376

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترا فیزیولوژی (پایان نامه: بررسی تعامل آهن و نیتریک اکساید در ایجاد استرس اکسیداتیو در کلیه موش صحرایی) , از 1377 تا 1380

زبان ها

انگلیسی

سطح مقدماتی

انتشارات

کتاب ها

1. علی گل - فاطمه مسجدی, نقش استرس اکسیداتیو در ایجاد، پیشرفت و درمان سرطان خون

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, بندرعباس, 1391

مقاله های مجله

1. S. Maghsoudi A. Gol S. Dabirib A. Javadi, Preventive effect of ginger (Zingiber officinale) pretreatment on renal ischemia-reperfusion in rats.

European Surgical Research, 46, 45-51, 2011

2. Faezeh Bagheri, Ali Gol,Shahriar Dabiri, Abdolreza Javadi, Preventive Effect of Garlic Juice on Renal Reperfusion Injury

Iranian Journal of Kidney Diseases, Volume 5 Number 3, 194-200, 2011

3. Akram Abdolahnejad, Ali Gol, Shahriar Dabiri,, Garlic effects on reproductive complications of diabetes mellitus in male rats

Physiology and Pharmacology, 13 (3), 297-307, 2009

4. Fatemeh Masjedi, Ali Gol , Shahriar Dabiri , Abdoreza Javadi, Preventive Effect of Garlic on Blood Glucose Levels and Histopathology of Pancreas in Streptozotocin-induced Diabetes in Rats

Physiology and Pharmacology, 13(2), 179-190, 2009

5. اکرم عبداله نژاد ، علی گل، شهریار دبیري و عبدالرضا جوادي, تأثیر پیشگیرانه و درمانی افشره سیر (Allium sativum) بر تغییرات بافتی پروستات در اثر دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین در موشهاي صحرایی

مجله زیست شناسی ایران, جلد 24، شماره 6, 904-914, 1390

6. مصطفی راشکی، علی گل ، شهریار دبیري و عبدالرضا جوادي, نقش پیش گیرانه و درمانی سیر (Allium sativum) در آسیبهای بافتی کلیه ناشی از دیابت ملیتوس در موشهای صحرایی

مجله زیست شناسی ایران, جلد24، شماره 5, 694-706, 1390

7. مصطفی راشکی کمک‌، علی گل, تأثیر پیشگیرانه و درمانی سیر بر سطح آلبومین سرم و بهبود نفروپاتی دیابتی در موش‌های صحرایی نر

فصلنامه گیاهان دارویی, 40, 47-39, 1390

8. فاطمه مسجدی، علی گل، شهریار دبیری‌, اثر پیشگیرانه‌ی آب سیر بر میزان مصرف غذا و سطوح سرمی گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسریدها در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

فصلنامه گیاهان دارویی, شماره 36, 135-124, 1389

9. مصطفی راشکی کمک، علی گل، شهریار دبیری, اثر پیشگیری کننده‏ی آب سیر در آسیب‏های کلیوی ناشی از دیابت ملیتوس در موشهای صحرایی

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, شماره‏ 3, 331-339, 1388

10. مهشید حسین زاده، ایران پورابولی، مهدی عباس نژاد، بتول پورابولی، علی گل، محمد صوفی آبادی, اثر نیتریک اکساید در ناحیه CA3 هیپوکمپ بر یادگیری و حافظه فضایی موشهای صحرایی نر وابسته به مورفین

مجله زیست شناسی ایران, شماره 5, 837-847, 1387

11. علیرضا شیرپور، بهروز ایلخانی زاده، رامین سعادتیان، مهدی اسکندری، فیروز قادری پاکدل، مجتبی کریمی‏پور، علی گل، آناهیتا پور شهبازی, تاثیر ویتامین E بر تغییرات ایجاد شده در اثر دیابت در روده کوچک موش صحرایی

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, شماره 4, 346-337, 1383

12. اکرم عبدالله نژاد، علی گل، شهریار دبیری، عبدالرضا جوادی, نقش پيشگيرانه و درماني سير روي اپيديديم و سمينال وزيكول مو شهاي صحرايي ديابتي نر

مجله پزشكي هرمزگان, شماره دوم, 98-108, 89

13. مهدی عباس نژاد، احمد عباس نژاد ، محمد رضا آفرینش، علی گل, آلودگی به سرب و اثر آن بر اندیسهای خونی در حوالی معدن سرب فیض آباد راور

محیط شناسی, شماره 45, 44-39, 87

14. اصغر قاسمی, مهری کدخدایی، شهریار غریبزاده, صدیقه شمس, علی گل, نسرین ملکی, تغییرات ویتامین E پلاسما و کلیه موش صحرایی ناشی از لیپوپلی‏ساکارید (LPS)

مجله پزشکی کوثر, 8, 33-38, 82

15. علی گل، محمد صوفی آبادی، مهدی عباس نژاد، محمد رضا پرویزی, اثر تنظیمی هورمونهای استروییدی تخمدانی بر تولید اکسید نیتریک در موش صحرایی

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 4-3, 124-130, 82

16. علی گل، وحید شیبانی، مهدی عباس نژاد، محمد صوفی آبادی, نقش گیرنده‏های D2¬¬ هسته شکمی- میانی هیپوتالاموس در ترشح هورمونهای جنسی و پرولاکتین در موشهای صحرایی نر

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, شماره 4, 352-347, 0

17. فاطمه مسجدی, علي گل , شهريار دبيري ، عبدالرضا جوادي, اثر پيشگيري كننده ي سير بر هيستوپاتولوژي کبد و نشانگرهاي آسيب آن در موش هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين

مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران, شماره ۴, 433-441, 0

18. اکرم عبدالله نژاد, علي گل , شهريار دبيري ، عبدالرضا جوادي, اثر سير بر آسيب‏های بيضه‏ای ناشی از ديابت شيرين در موش‌های صحرايی نر

مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران, شماره ۴, 443-453, 0

مقاله های کنفرانس

1. علیرضا شیرپور، مهدی اسکندری، علی گل، بهروز ایلخانی زاده، رامین سعادتیان, تاثیر چای سبز بر میزان قند و کلسترول در موشهای دیابتی

شانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تهران, 1382

2. بهروز ایلخانی زاده، علیرضا شیرپور، مهدی اسکندری، علی گل, تاثیر سیر بر تغییرات LDL ناشی از سیکلوسپورین در موش صحرایی

شانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1382

3. مهدی اسکندری، علیرضا شیرپور، علی گل, تاثیر زنجبیل بر هیپرگلیسمی و هیپرلیپدمی ناشی از مصرف داروی سیکلوسپورین A در موش صحرایی

شانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تهران, 1382

4. گیتی دخت نیری کمان، علی گل, بیضه غالب در اسپرماتوژنز و در تولید تستوسترون و ماده تروفیکی هر دو بیضه

چهاردهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تهران, 1378

دروس

دروس ترم جاری

 فیزیولوژی غشا (کارشناسی ارشد)

 فیزیولوژی قلب و عروق (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 فیزیولوژی کلیه - گوارش - تنفس (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 مبانی فیزیولوژی جانوری

- سه شنبه 13:30 تا 15:30 - چهارشنبه 13:30 تا 15:30

 قلب و عروق دکتری

- چهارشنبه 09:30 تا 11:30

 غشا ارشد

- چهارشنبه 07:30 تا 09:30